The Message

Leviticus 1

Whole-Burnt-Offering

11-2 God called Moses and spoke to him from the Tent of Meeting: “Speak to the People of Israel. Tell them, When anyone presents an offering to God, present an animal from either the herd or the flock.

3-9 “If the offering is a Whole-Burnt-Offering from the herd, present a male without a defect at the entrance to the Tent of Meeting that it may be accepted by God. Lay your hand on the head of the Whole-Burnt-Offering so that it may be accepted on your behalf to make atonement for you. Slaughter the bull in God’s presence. Aaron’s sons, the priests, will make an offering of the blood by splashing it against all sides of the Altar that stands at the entrance to the Tent of Meeting. Next, skin the Whole-Burnt-Offering and cut it up. Aaron’s sons, the priests, will prepare a fire on the Altar, carefully laying out the wood, and then arrange the body parts, including the head and the suet, on the wood prepared for the fire on the Altar. Scrub the entrails and legs clean. The priest will burn it all on the Altar: a Whole-Burnt-Offering, a Fire-Gift, a pleasing fragrance to God.

10-13 “If the Whole-Burnt-Offering comes from the flock, whether sheep or goat, present a male without defect. Slaughter it on the north side of the Altar in God’s presence. The sons of Aaron, the priests, will throw the blood against all sides of the Altar. Cut it up and the priest will arrange the pieces, including the head and the suet, on the wood prepared for burning on the Altar. Scrub the entrails and legs clean. The priest will offer it all, burning it on the Altar: a Whole-Burnt-Offering, a Fire-Gift, a pleasing fragrance to God.

14-17 “If a bird is presented to God for the Whole-Burnt-Offering it can be either a dove or a pigeon. The priest will bring it to the Altar, wring off its head, and burn it on the Altar. But he will first drain the blood on the side of the Altar, remove the gizzard and its contents, and throw them on the east side of the Altar where the ashes are piled. Then rip it open by its wings but leave it in one piece and burn it on the Altar on the wood prepared for the fire: a Whole-Burnt-Offering, a Fire-Gift, a pleasing fragrance to God.”

Nouă Traducere În Limba Română

Leviticul 1

Arderea de tot

1Domnul l-a chemat pe Moise şi a vorbit cu el din Cortul Întâlnirii, poruncindu-i să li se adreseze israeliţilor şi să le spună astfel: „Când vreunul dintre voi aduce Domnului un dar, să-l aducă din turmele de oi sau din cirezile de vite.

Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, atunci să aducă un mascul fără meteahnă; să-l aducă la intrarea în Cortul Întâlnirii ca să fie plăcut[a] înaintea Domnului. Să-şi pună mâna pe capul viţelului adus ca ardere de tot şi acesta va fi primit în locul lui ca ispăşire pentru el. Viţelul să fie înjunghiat înaintea Domnului şi fiii lui Aaron, preoţii, să aducă sângele şi să-l stropească de jur împrejurul altarului de la intrarea în Cortul Întâlnirii. Arderea de tot să fie jupuită şi tăiată în bucăţi. Fiii preotului Aaron vor trebui să facă foc pe altar şi să pună lemne în foc. Apoi preoţii, fiii lui Aaron, să aşeze bucăţile, capul şi grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar, iar măruntaiele şi picioarele să le spele cu apă. Şi preotul să le ardă pe altar ca o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

10 Dacă darul lui pentru arderea de tot este din turmă, din oi sau din capre, atunci să fie un mascul fără meteahnă. 11 Să-l înjunghie în partea de nord a altarului, înaintea Domnului şi fiii lui Aaron, preoţii, să-i stropească sângele pe altar, de jur împrejur. 12 Preotul să-l taie în bucăţi, după care să aşeze bucăţile împreună cu capul şi grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar, 13 iar măruntaiele şi picioarele să le spele cu apă. Apoi preotul să le aducă pe toate şi să le ardă pe altar; aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

14 Dacă darul adus Domnului este o ardere de tot din păsări, să-l aducă din turturele sau din pui de porumbei. 15 Preotul să aducă pasărea lângă altar, să-i rupă capul şi s-o ardă pe altar; va trebui ca sângele să i se scurgă pe o parte a altarului. 16 Apoi să-i scoată guşa cu ce are în ea[b] şi s-o arunce lângă altar, pe partea de răsărit, în locul pentru cenuşă. 17 Să-i rupă aripile fără a le scoate de tot. După aceea, preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

Notas al pie

  1. Leviticul 1:3 Textul se referă fie la dar, fie la persoana care dăruieşte
  2. Leviticul 1:16 Sau: guşa şi penele; sensul termenului ebraic este nesigur