The Message

Leviticus 1

Whole-Burnt-Offering

11-2 God called Moses and spoke to him from the Tent of Meeting: “Speak to the People of Israel. Tell them, When anyone presents an offering to God, present an animal from either the herd or the flock.

3-9 “If the offering is a Whole-Burnt-Offering from the herd, present a male without a defect at the entrance to the Tent of Meeting that it may be accepted by God. Lay your hand on the head of the Whole-Burnt-Offering so that it may be accepted on your behalf to make atonement for you. Slaughter the bull in God’s presence. Aaron’s sons, the priests, will make an offering of the blood by splashing it against all sides of the Altar that stands at the entrance to the Tent of Meeting. Next, skin the Whole-Burnt-Offering and cut it up. Aaron’s sons, the priests, will prepare a fire on the Altar, carefully laying out the wood, and then arrange the body parts, including the head and the suet, on the wood prepared for the fire on the Altar. Scrub the entrails and legs clean. The priest will burn it all on the Altar: a Whole-Burnt-Offering, a Fire-Gift, a pleasing fragrance to God.

10-13 “If the Whole-Burnt-Offering comes from the flock, whether sheep or goat, present a male without defect. Slaughter it on the north side of the Altar in God’s presence. The sons of Aaron, the priests, will throw the blood against all sides of the Altar. Cut it up and the priest will arrange the pieces, including the head and the suet, on the wood prepared for burning on the Altar. Scrub the entrails and legs clean. The priest will offer it all, burning it on the Altar: a Whole-Burnt-Offering, a Fire-Gift, a pleasing fragrance to God.

14-17 “If a bird is presented to God for the Whole-Burnt-Offering it can be either a dove or a pigeon. The priest will bring it to the Altar, wring off its head, and burn it on the Altar. But he will first drain the blood on the side of the Altar, remove the gizzard and its contents, and throw them on the east side of the Altar where the ashes are piled. Then rip it open by its wings but leave it in one piece and burn it on the Altar on the wood prepared for the fire: a Whole-Burnt-Offering, a Fire-Gift, a pleasing fragrance to God.”

Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 1:1-17

Ang Halad nga Sinunog

1-2Gitawag sa Ginoo si Moises didto sa Tolda nga Tagboanan1:1-2 Tolda nga Tagboanan: nga mao usab ang Tolda nga Simbahan. Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. ug gisugo sa pagsulti niini ngadto sa mga Israelinhon:

Kon aduna kaninyoy maghalad ug mananap ngadto sa Ginoo, maghalad siya ug baka, karnero, o kanding. 3Kon baka ang iyang ihalad isip halad nga sinunog,1:3 halad nga sinunog: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. kinahanglan nga laki kini ug walay depekto, ug ihalad niya kini duol sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan, aron dawaton siya sa Ginoo. 4Itungtong niya ang iyang kamot sa ulo sa baka nga iyang gihalad, ug dawaton kini sa Ginoo aron mahinloan siya gikan sa iyang mga sala.1:4 mahinloan siya gikan sa iyang mga sala: o, makuha ang iyang mga sala. 5Unya ihawon niya kini nga mananap diha sa presensya sa Ginoo. Ug ang dugo niini isablig sa mga pari nga kaliwat ni Aaron palibot sa halaran, nga anaa sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. 6Unya panitan sa maghahalad ang mananap ug hiwa-hiwaon. 7Pagkahuman, ang mga pari nga kaliwat ni Aaron maghaling sa halaran ug sugnoran nila kini ug mga kahoy nga giayo ug plastar. 8Unya ipahimutang nila sa kalayo ang hiniwa nga mga bahin sa mananap, apil ang ulo ug ang mga tambok. 9Apan hugasan sa maghahalad ang mga sulod sa ginhawaan ug ang mga tiil sa mananap. Pagkahuman, ang pari mao na ang mosunog niining tanan diha sa halaran ingon nga halad nga sinunog. Ang kahumot niining halad pinaagi sa kalayo1:9 halad pinaagi sa kalayo: Ang Hebreo nga pulong nga gigamit dinhi dili klaro ang kahulogan. Apan makita sa Biblia nga gigamit kini nga pulong alang sa nagkalain-lain nga klase sa mga halad. Ginatawag usab kini nga “pagkaon sa Dios” sa Lev. 21:6, 21 ug sa Num. 28:2. Mao nga gihubad kini sa uban nga “halad nga pagkaon.” makapalipay sa Ginoo.

10Kon karnero o kanding ang ihalad sa tawo ingon nga halad nga sinunog, kinahanglan nga laki kini ug walay depekto. 11Ihawon niya kini diha sa presensya sa Ginoo didto sa amihan nga dapit sa halaran. Ug ang dugo niini isablig sa mga pari nga kaliwat ni Aaron palibot sa halaran. 12Human kini mahiwa-hiwa sa maghahalad, ipahimutang kini sa pari ngadto sa kalayo, apil ang ulo ug ang mga tambok. 13Unya hugasan sa maghahalad ang mga bahin nga anaa sa sulod sa ginhawaan ug ang mga tiil niini. Pagkahuman, ang pari mao na ang mosunog niining tanan sa halaran ingon nga halad nga sinunog. Ang kahumot niini nga halad pinaagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo.

14Kon langgam ang ihalad sa tawo isip halad nga sinunog, kinahanglan nga salampati kini o tukmo. 15Dad-on kini sa pari didto sa halaran. Lubagon niya ang liog hangtod nga maputol ug ipatulo niya ang dugo ngadto sa kilid sa halaran, ug unya sunogon niya ang ulo. 16Pagkahuman, kuhaon niya ang balonbalonan ug ang mga balhibo1:16 balhibo: o, kinaon. niini, ug unya ilabay niya sa sidlakang bahin sa halaran diin gibutang ang abo. 17Pikason niya ang langgam pinaagi sa pagbira sa mga pako niini apan dili niya kini tungaon. Unya sunogon niya ang langgam diha sa halaran ingon nga halad nga sinunog. Ang kahumot niini nga halad pinaagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo.