The Message

Judges 17

Micah

11-2 There was a man from the hill country of Ephraim named Micah. He said to his mother, “Remember that 1,100 pieces of silver that were taken from you? I overheard you when you pronounced your curse. Well, I have the money; I stole it. But now I’ve brought it back to you.”

His mother said, “God bless you, my son!”

3-4 As he returned the 1,100 silver pieces to his mother, she said, “I had totally consecrated this money to God for my son to make a statue, a cast god.” Then she took 200 pieces of the silver and gave it to a sculptor and he cast them into the form of a god.

This man, Micah, had a private chapel. He had made an ephod and some teraphim-idols and had ordained one of his sons to be his priest.

In those days there was no king in Israel. People did whatever they felt like doing.

7-8 Meanwhile there was a young man from Bethlehem in Judah and from a family of Judah. He was a Levite but was a stranger there. He left that town, Bethlehem in Judah, seeking his fortune. He got as far as the hill country of Ephraim and showed up at Micah’s house.

Micah asked him, “So where are you from?”

He said, “I’m a Levite from Bethlehem in Judah. I’m on the road, looking for a place to settle down.”

10 Micah said, “Stay here with me. Be my father and priest. I’ll pay you ten pieces of silver a year, whatever clothes you need, and your meals.”

11-12 The Levite agreed and moved in with Micah. The young man fit right in and became one of the family. Micah appointed the young Levite as his priest. This all took place in Micah’s home.

13 Micah said, “Now I know that God will make things go well for me—why, I’ve got a Levite for a priest!”

Ang Pulong Sang Dios

Hukom 17

Ang mga Dios-dios ni Micas

1May isa ka tawo nga nagaestar sa kabukiran sang Efraim nga ang iya ngalan si Micas. 2-3 Isa ka adlaw, nagsiling si Micas sa iya iloy, “Nabatian ko nga ginsumpa mo ang nagkuha sang imo 1,100 ka pilak. Ari ang pilak, ako ang nagkuha sini.” Pagkabaton sini sang iya iloy, nagsiling siya, “Anak, kabay pa nga bendisyunan ka sang Ginoo. Ihalad ko ini nga pilak sa Ginoo agod indi mag-abot sa imo ang sumpa. Gamiton ko ini nga pilak nga panghaklap sa kahoy nga imahen nga ipahimo ko. Huo, ihalad ko ini sa Ginoo para maluwas ka sa sumpa.” Dayon nagkuha ang iya iloy sang 200 ka pilak kag ginhatag sa platero. Kag gin-gamit ini sang platero nga panghaklap sa kahoy nga imahen. Sang nahuman na, ginbutang ini nga dios-dios sa balay ni Micas.

May kaugalingon nga simbahan si Micas, kag nagpahimo siya sang mga dios-dios kag espesyal nga panapton[a] sang pari. Ginhimo niya nga pari ang isa sa iya mga anak nga lalaki. Sang sadto nga tion, wala sing hari sa Israel, gani nagapagusto lang ang tagsa-tagsa kon ano ang iya luyag himuon.

May isa ka bataon nga Levita[b] nga nagaestar sa Betlehem nga sakop sang Juda. Isa ka adlaw, naglakat siya agod mangita sang elistaran sa iban nga lugar. Sa iya paglakat, nakaagi siya sa balay ni Micas sa kabukiran sang Efraim. Ginpamangkot siya ni Micas, “Taga-diin ka?” Nagsabat siya, “Taga-Betlehem, nga sakop sang Juda. Kag isa ako ka Levita. Nagapangita ako sang akon maestaran.” 10-11 Nagsiling si Micas, “Diri ka na lang estar sa akon. Himuon ko ikaw nga akon manuglaygay[c] kag pari. Kag kada tuig hatagan ko ikaw sang napulo ka bilog nga pilak, luwas sa mga bayo kag pagkaon nga akon ihatag sa imo.” Nagsugot ang Levita sa ginsiling ni Micas kag ginkabig siya ni Micas nga isa sa iya mga anak. 12 Ginhimo siya ni Micas nga pari, kag didto ginpaestar sa iya balay. 13 Nagsiling si Micas, “Karon, sigurado ako nga pakamaayuhon ako sang Ginoo tungod kay may pari na ako nga Levita.”

Notas al pie

  1. 17:5 espesyal nga panapton: sa Hebreo, efod.
  2. 17:7 Levita: ukon, kaliwat ni Levi.
  3. 17:10-11 manuglaygay: sa literal, amay.