The Message

Jude

1-2 I, Jude, am a slave to Jesus Christ and brother to James, writing to those loved by God the Father, called and kept safe by Jesus Christ. Relax, everything’s going to be all right; rest, everything’s coming together; open your hearts, love is on the way!

Fight with All You Have in You

3-4 Dear friends, I’ve dropped everything to write you about this life of salvation that we have in common. I have to write insisting—begging!—that you fight with everything you have in you for this faith entrusted to us as a gift to guard and cherish. What has happened is that some people have infiltrated our ranks (our Scriptures warned us this would happen), who beneath their pious skin are shameless scoundrels. Their design is to replace the sheer grace of our God with sheer license—which means doing away with Jesus Christ, our one and only Master.

Lost Stars in Outer Space

5-7 I’m laying this out as clearly as I can, even though you once knew all this well enough and shouldn’t need reminding. Here it is in brief: The Master saved a people out of the land of Egypt. Later he destroyed those who defected. And you know the story of the angels who didn’t stick to their post, abandoning it for other, darker missions. But they are now chained and jailed in a black hole until the great Judgment Day. Sodom and Gomorrah, which went to sexual rack and ruin along with the surrounding cities that acted just like them, are another example. Burning and burning and never burning up, they serve still as a stock warning.

This is exactly the same program of these latest infiltrators: dirty sex, rule and rulers thrown out, glory dragged in the mud.

9-11 The Archangel Michael, who went to the mat with the Devil as they fought over the body of Moses, wouldn’t have dared level him with a blasphemous curse, but said simply, “No you don’t. God will take care of you!” But these people sneer at anything they can’t understand, and by doing whatever they feel like doing—living by animal instinct only—they participate in their own destruction. I’m fed up with them! They’ve gone down Cain’s road; they’ve been sucked into Balaam’s error by greed; they’re canceled out in Korah’s rebellion.

12-13 These people are warts on your love feasts as you worship and eat together. They’re giving you a black eye—carousing shamelessly, grabbing anything that isn’t nailed down. They’re—

Puffs of smoke pushed by gusts of wind;
    late autumn trees stripped clean of leaf and fruit,
Doubly dead, pulled up by the roots;
    wild ocean waves leaving nothing on the beach
    but the foam of their shame;
Lost stars in outer space
    on their way to the black hole.

14-16 Enoch, the seventh after Adam, prophesied of them: “Look! The Master comes with thousands of holy angels to bring judgment against them all, convicting each person of every defiling act of shameless sacrilege, of every dirty word they have spewed of their pious filth.” These are the “grumpers,” the bellyachers, grabbing for the biggest piece of the pie, talking big, saying anything they think will get them ahead.

17-19 But remember, dear friends, that the apostles of our Master, Jesus Christ, told us this would happen: “In the last days there will be people who don’t take these things seriously anymore. They’ll treat them like a joke, and make a religion of their own whims and lusts.” These are the ones who split churches, thinking only of themselves. There’s nothing to them, no sign of the Spirit!

20-21 But you, dear friends, carefully build yourselves up in this most holy faith by praying in the Holy Spirit, staying right at the center of God’s love, keeping your arms open and outstretched, ready for the mercy of our Master, Jesus Christ. This is the unending life, the real life!

22-23 Go easy on those who hesitate in the faith. Go after those who take the wrong way. Be tender with sinners, but not soft on sin. The sin itself stinks to high heaven.

24-25 And now to him who can keep you on your feet, standing tall in his bright presence, fresh and celebrating—to our one God, our only Savior, through Jesus Christ, our Master, be glory, majesty, strength, and rule before all time, and now, and to the end of all time. Yes.

Swedish Contemporary Bible

Jude 1

Hälsning

1Från Judas, tjänare till Jesus Kristus och bror till Jakob.

Till de kallade som är älskade av Gud, Fadern, och bevarade i Jesus Kristus.

2Allt rikare barmhärtighet, frid och kärlek åt er.

Gud ska straffa dem som sprider falska läror

3Mina älskade, jag har varit mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma räddning, men nu känner jag att mitt brev i stället måste bli en uppmaning till er att kämpa för den tro som en gång för alla har getts åt de heliga. 4Några människor har nämligen trängt sig in bland er, sådana som det redan för länge sedan skrivits om att de ska komma under domen. De är ogudaktiga och förvränger vår Guds nåd till ett omoraliskt liv och förnekar vår enda härskare och Herre, Jesus Kristus.[a]

5Även om ni redan vet allt detta, vill jag ändå påminna er om att Herren[b] räddade sitt folk ur Egypten men sedan dödade dem som inte trodde. [c]6Och de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sitt rätta hem, dem håller han fängslade med eviga bojor i mörker fram till domen på den stora dagen. [d]7Så var det också med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. De levde på samma sätt i sexuell omoral och ägnade sig åt perversion. De är varnande exempel och straffas i evig eld.[e]

8Men på samma sätt förnedrar dessa drömmare sina egna kroppar, förkastar auktoriteter[f] och hånar himmelska väsen, [g]9trots att inte ens ärkeängeln Mikael vågade anklaga djävulen eller håna honom när han kämpade med honom om Moses kropp. Han sa bara: ”Herren ska straffa dig.” [h]10Men dessa hånar sådant som de inte känner till. Vad de instinktivt fattar, likt oförståndiga djur, det förstör de sig själva med.

11Ve dem! De följer Kains exempel.[i] Och liksom Bileam tjänar de pengar på villfarelse.[j] Men de ska gå under precis som Korach i sitt uppror.[k]

12Dessa är skamfläckar vid era kärleksmåltider. De tillfredsställer bara sig själva och tar skamlöst för sig. De är moln utan regn och drivs undan av vinden.[l] De är döda träd som inte bär frukt när hösten kommer, uppryckta med rötterna, dubbelt döda. 13De är havets vilda vågor som kastar upp sin skamliga smuts.[m] De är stjärnor som har kommit ur sin bana och för vilka ett evigt och kompakt mörker är reserverat.

14Henok, som levde i den sjunde generationen efter Adam, profeterade om dessa: ”Se, Herren kommer tillsammans med sina tusentals heliga, 15för att döma alla människor och överbevisa var och en om alla ogudaktiga handlingar de har begått i deras ogudaktighet och om alla dristiga ord som ogudaktiga syndare har talat mot honom.” [n]16Dessa gnäller och klagar och följer sina begär. De skryter vitt och brett om sig själva och smickrar samtidigt de människor som de själva kan ha nytta av.

Håll fast vid er tro på Jesus

17Men ni, mina kära, kom ihåg vad vår Herre Jesus Kristus apostlar förutsade. 18De sa till er: ”I den sista tiden ska det komma hädare som drivs av sina gudlösa begär.” 19Dessa orsakar splittring. De drivs av sina naturliga instinkter; de har inte Anden.

20Men ni, mina kära, ska uppbygga varandra i er allra heligaste tro och be i den heliga Anden. 21Håll fast vid Guds kärlek, medan ni ser fram emot att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv.

22Visa medlidande mot dem som tvivlar, 23rädda dem, ryck dem ur elden. Men mot andra ska ni visa medlidande med fruktan, så att ni till och med hatar deras förorenade skjortor.

Avslutande hyllning till Gud

24Han som kan bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande, 25han, som ensam är Gud och räddade oss genom vår Herre Jesus Kristus, honom tillhör härlighet och majestät, styrka och makt, före all tids början, nu och i all evighet. Amen.

Notas al pie

 1. 1:4 Judas gick emot den gnostiska läran, jfr not till 1 Joh 4:2.
 2. 1:5 Enligt en del handskrifter: Jesus.
 3. 1:5 Jfr 4 Mos 14:27-29.
 4. 1:6 Jfr Jes 24:21-22.
 5. 1:7 Jfr 1 Mos 19:1-25.
 6. 1:8 Eller: förnekar Herrens välde. Jfr 2 Pet 2:10.
 7. 1:8 Ordagrant: hånar härligheter. Jfr 2 Pet 2:10.
 8. 1:9 Jfr 5 Mos 34:5-6, som handlar om Moses död. Men händelsen med ängeln Mikael är inte omtalad i Bibeln.
 9. 1:11 Jfr 1 Mos 4:3-8.
 10. 1:11 Jfr 4 Mos 22-24.
 11. 1:11 Jfr 4 Mos 16:1-35.
 12. 1:12 Jfr Ords 25:14.
 13. 1:13 Jfr Jes 57:20.
 14. 1:15 Citatet är taget från en apokryfisk skrift som heter ”Henoks bok”. Henok är omtalad i 1 Mos 5:21-24.