The Message

Joshua 1

11-9 After the death of Moses the servant of God, God spoke to Joshua, Moses’ assistant:

“Moses my servant is dead. Get going. Cross this Jordan River, you and all the people. Cross to the country I’m giving to the People of Israel. I’m giving you every square inch of the land you set your foot on—just as I promised Moses. From the wilderness and this Lebanon east to the Great River, the Euphrates River—all the Hittite country—and then west to the Great Sea. It’s all yours. All your life, no one will be able to hold out against you. In the same way I was with Moses, I’ll be with you. I won’t give up on you; I won’t leave you. Strength! Courage! You are going to lead this people to inherit the land that I promised to give their ancestors. Give it everything you have, heart and soul. Make sure you carry out The Revelation that Moses commanded you, every bit of it. Don’t get off track, either left or right, so as to make sure you get to where you’re going. And don’t for a minute let this Book of The Revelation be out of mind. Ponder and meditate on it day and night, making sure you practice everything written in it. Then you’ll get where you’re going; then you’ll succeed. Haven’t I commanded you? Strength! Courage! Don’t be timid; don’t get discouraged. God, your God, is with you every step you take.”

The Taking of the Land

10-11 Then Joshua gave orders to the people’s leaders: “Go through the camp and give this order to the people: ‘Pack your bags. In three days you will cross this Jordan River to enter and take the land God, your God, is giving you to possess.’”

12-15 Then Joshua addressed the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh. He said, “Remember what Moses the servant of God commanded you: God, your God, gives you rest and he gives you this land. Your wives, your children, and your livestock can stay here east of the Jordan, the country Moses gave you; but you, tough soldiers all, must cross the River in battle formation, leading your brothers, helping them until God, your God, gives your brothers a place of rest just as he has done for you. They also will take possession of the land that God, your God, is giving them. Then you will be free to return to your possession, given to you by Moses the servant of God, across the Jordan to the east.”

16-18 They answered Joshua: “Everything you commanded us, we’ll do. Wherever you send us, we’ll go. We obeyed Moses to the letter; we’ll also obey you—we just pray that God, your God, will be with you as he was with Moses. Anyone who questions what you say and refuses to obey whatever you command him will be put to death. Strength! Courage!”

Swedish Contemporary Bible

Joshua 1

Intåget i löfteslandet

(1:1—5:12)

Guds uppdrag till Josua

1När Herrens tjänare Mose var död, talade Herren till Josua, Nuns son, som hade varit Moses medhjälpare: 2”Min tjänare Mose är död. Gå nu med hela detta folk över floden Jordan in i det land jag vill ge åt dem, israeliterna. 3Jag ska ge er, precis som jag lovade Mose, varje plats där ni sätter er fot, 4från öknen till Libanon och från den stora floden Eufrat, hettiternas[a] hela landområde, till Medelhavet i väster. 5Ingen ska kunna sätta hinder i vägen så länge du lever, för jag ska vara med dig på samma sätt som jag var med Mose. Jag ska aldrig överge dig eller svika dig.

6Var stark och modig, för du kommer att leda detta folk i erövringen av det land som jag med ed lovade deras förfäder. 7Du ska vara stark och modig! Följ noga hela den lag som min tjänare Mose gav dig utan att vika av åt något håll, så kommer du att lyckas med allt du företar dig. 8Tala ständigt om denna lagbok, och tänk själv på den både dag och natt, så att du noga följer allt som står skrivet i den. Det är bara då som du kommer att lyckas och ha framgång. 9Jag har ju befallt dig att vara stark och modig. Bli aldrig rädd eller förskräckt! Herren, din Gud, ska vara med dig vart du än går.”

10Då gav Josua folkets ledare följande instruktioner: 11”Gå igenom lägret och säg till folket: Gör i ordning proviant! Om tre dagar ska ni gå över floden och inta det land som Herren, er Gud, vill ge er att bo i.”

12Sedan sa Josua till Rubens och Gads stammar och ena halvan av Manasses stam: 13”Kom ihåg vad Herrens tjänare Mose befallde er när han sa: Herren, er Gud, ska låta er komma till ro och ge er ett hemland här. 14Lämna därför hustrur, barn och boskap kvar här i landet som Mose gav er på östra sidan av floden Jordan. Men era män ska fullt beväpnade och utrustade leda de andra stammarna över floden och hjälpa dem, 15tills Herren låtit dem komma till ro liksom ni själva och de intagit det land Herren, er Gud, ger dem. Först därefter får ni återvända och slå er ner i det område Mose, Herrens tjänare, gav er här på östra sidan av Jordan.”

16De svarade Josua: ”Allt som du har befallt oss ska vi göra, och vart du än sänder oss skall vi gå. 17Vi ska lyda dig på samma sätt som vi lydde Mose. Må Herren, din Gud, vara med dig som han var med Mose! 18Om någon, vem det än är, handlar upproriskt mot dina befallningar och inte lyder dina ord, så ska han dö. Var stark och modig!”

Notas al pie

  1. 1:4 Kanaans land kan ibland ha kallats hettiternas land, eller också är hettiternas land här ett senare tillägg.