The Message

Jeremiah 43

Death! Exile! Slaughter!

11-3 When Jeremiah finished telling all the people the whole Message that their God had sent him to give them—all these words—Azariah son of Hoshaiah and Johanan son of Kareah, backed by all the self-important men, said to Jeremiah, “Liar! Our God never sent you with this message telling us not to go to Egypt and live there. Baruch son of Neriah is behind this. He has turned you against us. He’s playing into the hands of the Babylonians so we’ll either end up being killed or taken off to exile in Babylon.”

Johanan son of Kareah and the army officers, and the people along with them, wouldn’t listen to God’s Message that they stay in the land of Judah and live there.

5-7 Johanan son of Kareah and the army officers gathered up everyone who was left from Judah, who had come back after being scattered all over the place—the men, women, and children, the king’s daughters, all the people that Nebuzaradan captain of the bodyguard had left in the care of Gedaliah son of Ahikam, the son of Shaphan, and last but not least, Jeremiah the prophet and Baruch son of Neriah. They entered the land of Egypt in total disobedience of God’s Message and arrived at the city of Tahpanhes.

8-9 While in Tahpanhes, God’s Word came to Jeremiah: “Pick up some large stones and cover them with mortar in the vicinity of the pavement that leads up to the building set aside for Pharaoh’s use in Tahpanhes. Make sure some of the men of Judah are watching.

10-13 “Then address them: ‘This is what God-of-the-Angel-Armies says: Be on the lookout! I’m sending for and bringing Nebuchadnezzar the king of Babylon—my servant, mind you!—and he’ll set up his throne on these very stones that I’ve had buried here and he’ll spread out his canopy over them. He’ll come and absolutely smash Egypt, sending each to his assigned fate: death, exile, slaughter. He’ll burn down the temples of Egypt’s gods. He’ll either burn up the gods or haul them off as booty. Like a shepherd who picks lice from his robes, he’ll pick Egypt clean. And then he’ll walk away without a hand being laid on him. He’ll shatter the sacred obelisks at Egypt’s House of the Sun and make a huge bonfire of the temples of Egypt’s gods.’”

Swedish Contemporary Bible

Jeremiah 43

1När Jeremia hade avslutat sitt tal till folket och sagt till dem allt som Herren, deras Gud, hade sänt honom att säga, 2sa Asarja, Hoshajas son[a], Jochanan, Kareachs son, och alla de andra övermodiga männen till Jeremia: ”Du ljuger! Herren, vår Gud, har inte sänt dig att varna oss för att gå till Egypten och bosätta oss där. 3Det är Baruk, Nerias son, som har hetsat dig mot oss för att vi ska överlämnas åt kaldéerna, så att de dödar oss eller för bort oss till exil i Babylonien.”

4Varken Jochanan, Kareachs son, arméofficerarna eller hela folket ville lyssna till Herren och stanna i Juda. 5I stället tog Jochanan, Kareachs son, och alla arméofficerarna med sig dem som fanns kvar i Juda, dem som hade vänt tillbaka från alla de folk dit de hade skingrats, för att bosätta sig i Juda, 6män, kvinnor och barn, kungadöttrarna och alla dem som Nebusaradan, befälhavaren för livgardet, hade lämnat kvar hos Gedalja, Achikams son och Shafans sonson, samt profeten Jeremia och Baruk, Nerias son. 7De gav sig av mot Egypten, i olydnad mot Herren, och kom ända bort till Tachpanches.

8Herrens ord kom till Jeremia i Tachpanches: 9”Ta några stora stenar och göm dem i murbruket i tegelgolvet[b] vid ingången till faraos palats i Tachpanches, så att några judiska män ser det. 10Säg till dem: ’Så säger härskarornas Herre, Israels Gud: Jag ska skicka efter min tjänare Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och ställa hans tron på dessa stenar, som jag har gömt här. Han ska breda ut sin tronmatta över dem. 11Han ska komma och anfalla Egyptens land, med död åt dem som hör döden till och fångenskap åt dem som hör fångenskapen till och svärd åt dem som hör svärdet till. 12Han ska sätta eld på de egyptiska gudarnas tempel och bränna ner dem och föra bort gudarna. Han ska svepa om sig Egyptens land, som en herde sveper om sig sin mantel[c], och sedan dra sig tillbaka i frid. 13Han ska också krossa stoderna i Bet Shemesh[d] i Egypten och bränna ner de egyptiska gudarnas tempel.’ ”

Notas al pie

  1. 43:2 Jfr not till 42:1.
  2. 43:9 Grundtextens innebörd av murbruket i tegelgolvet är osäker.
  3. 43:12 Enligt Septuaginta: …rensa Egyptens land som en herde rensar sina kläder från löss.
  4. 43:13 Betyder solhuset eller soltemplet, i Septuaginta Heliopolis, solstaden.