The Message

Jeremiah 33

Things You Could Never Figure Out on Your Own

1While Jeremiah was still locked up in jail, a second Message from God was given to him:

2-3 “This is God’s Message, the God who made earth, made it livable and lasting, known everywhere as God: ‘Call to me and I will answer you. I’ll tell you marvelous and wondrous things that you could never figure out on your own.’

4-5 “This is what God, the God of Israel, has to say about what’s going on in this city, about the homes of both people and kings that have been demolished, about all the ravages of war and the killing by the Chaldeans, and about the streets littered with the dead bodies of those killed because of my raging anger—about all that’s happened because the evil actions in this city have turned my stomach in disgust.

6-9 “But now take another look. I’m going to give this city a thorough renovation, working a true healing inside and out. I’m going to show them life whole, life brimming with blessings. I’ll restore everything that was lost to Judah and Jerusalem. I’ll build everything back as good as new. I’ll scrub them clean from the dirt they’ve done against me. I’ll forgive everything they’ve done wrong, forgive all their rebellions. And Jerusalem will be a center of joy and praise and glory for all the countries on earth. They’ll get reports on all the good I’m doing for her. They’ll be in awe of the blessings I am pouring on her.

10-11 “Yes, God’s Message: ‘You’re going to look at this place, these empty and desolate towns of Judah and streets of Jerusalem, and say, “A wasteland. Unlivable. Not even a dog could live here.” But the time is coming when you’re going to hear laughter and celebration, marriage festivities, people exclaiming, “Thank God-of-the-Angel-Armies. He’s so good! His love never quits,” as they bring thank offerings into God’s Temple. I’ll restore everything that was lost in this land. I’ll make everything as good as new.’ I, God, say so.

12-13 God-of-the-Angel-Armies says: ‘This coming desolation, unfit for even a stray dog, is once again going to become a pasture for shepherds who care for their flocks. You’ll see flocks everywhere—in the mountains around the towns of the Shephelah and Negev, all over the territory of Benjamin, around Jerusalem and the towns of Judah—flocks under the care of shepherds who keep track of each sheep.’ God says so.

A Fresh and True Shoot from the David-Tree

14-18 “‘Watch for this: The time is coming’—God’s Decree—‘when I will keep the promise I made to the families of Israel and Judah. When that time comes, I will make a fresh and true shoot sprout from the David-Tree. He will run this country honestly and fairly. He will set things right. That’s when Judah will be secure and Jerusalem live in safety. The motto for the city will be, “God Has Set Things Right for Us.” God has made it clear that there will always be a descendant of David ruling the people of Israel and that there will always be Levitical priests on hand to offer burnt offerings, present grain offerings, and carry on the sacrificial worship in my honor.’”

19-22 God’s Message to Jeremiah: “God says, ‘If my covenant with day and my covenant with night ever fell apart so that day and night became haphazard and you never knew which was coming and when, then and only then would my covenant with my servant David fall apart and his descendants no longer rule. The same goes for the Levitical priests who serve me. Just as you can’t number the stars in the sky nor measure the sand on the seashore, neither will you be able to account for the descendants of David my servant and the Levites who serve me.’”

23-24 God’s Message to Jeremiah: “Have you heard the saying that’s making the rounds: ‘The two families God chose, Israel and Judah, he disowned’? And have you noticed that my people are treated with contempt, with rumors afoot that there’s nothing to them anymore?

25-26 “Well, here’s God’s response: ‘If my covenant with day and night wasn’t in working order, if sky and earth weren’t functioning the way I set them going, then, but only then, you might think I had disowned the descendants of Jacob and of my servant David, and that I wouldn’t set up any of David’s descendants over the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. But as it is, I will give them back everything they’ve lost. The last word is, I will have mercy on them.’”

Swedish Contemporary Bible

Jeremiah 33

Herren lovar fred och välstånd

1Herrens ord kom till Jeremia en andra gång, medan han fortfarande satt inspärrad på vaktgården: 2”Så säger Herren, han som skapade jorden[a], Herren, som formade och fastställde den – Herren är hans namn: 3’Ropa till mig, så ska jag svara dig och berätta för dig stora och ofattbara ting som du inte känner till.’ 4För så säger Herren, Israels Gud, om husen i denna stad och om judakungarnas palats som rivits ner för belägringsvallarnas och svärdets skull, [b]5om dem som har kommit hit för att strida mot kaldéerna: ’De ska fyllas med döda kroppar av de människor som jag dödat i min vrede och förbittring. Jag har dolt mitt ansikte för denna stad för all deras ondskas skull.

6Se, jag ska ge läkedom och helande, jag ska bota dem och låta dem njuta av fred och trygghet i överflöd. 7Jag ska föra Juda och Israel tillbaka från deras exil och bygga upp dem så att de blir som förut. 8Jag ska rena dem från all den synd de begått mot mig och förlåta dem alla synder de begått mot mig och genom vilka de gjort uppror mot mig. 9Då kommer staden att bli till heder för mig, till glädje, pris och ära inför alla jordens folk, när de får höra allt det goda jag gör för dem. De kommer att förskräckas och darra för allt det goda jag gör och för den välgång jag ger den.’ ”

10Så säger Herren: ”Än en gång ska man på denna plats, som ni säger vara ödelagd, utan människor och djur, i städerna i Juda och på Jerusalems gator, som är tomma, utan människor och djur, höras 11glada röster, jubelrop och bröllopsglädje, rop från dem som bär fram tackoffer i Herrens hus och säger:

’Prisa härskarornas Herre,

för Herren är god,

och hans nåd består för evigt.’

Jag ska återställa landets lycka som det en gång var, säger Herren.

12Så säger härskarornas Herre: ’På denna plats, som nu är öde, utan människor och djur, och i alla dess städer ska än en gång finnas betesmarker där herdar kan låta sina hjordar vila. 13I bergsbygdens, i Låglandets och i Negevs städer, i Benjamins land, i trakten runt Jerusalem och i Judas städer ska hjordar åter ströva omkring och herdar räkna in sina får,’ säger Herren.

Löftet om det rättfärdiga skottet från Davids ätt

14Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska uppfylla det goda som jag lovat folket i Israel och Juda.

15På den tiden och den dagen

ska jag låta ett rättfärdigt skott växa upp åt David.

Han ska göra det som är rätt och rättfärdigt i landet.

16På den tiden ska Juda räddas

och Jerusalem leva i trygghet.

Då ska stadens namn vara

Herren vår rättfärdighet.’ ”

17För så säger Herren: ”Aldrig ska det saknas en ättling till David på Israels tron. 18Det ska heller aldrig saknas levitiska präster som inför mig dagligen offrar brännoffer och bränner matoffer och bär fram slaktoffer.”

19Herrens ord kom till Jeremia: 20”Så säger Herren: ’Inte förrän ni kan bryta mitt förbund med dagen och natten, så att dag och natt inte längre kommer i sin vanliga ordning, 21kan mitt förbund med min tjänare David brytas, så att han inte längre har någon av sina ättlingar som regerar på hans tron, och likadant med de levitiska prästerna, mina tjänare. 22Lika oräkneliga som stjärnorna på himlen och som sanden i havet som inte kan mätas ska jag låta min tjänare Davids ättlingar bli, och likaså leviterna som tjänstgör inför mig.’ ”

23Herrens ord kom till Jeremia: 24”Har du inte märkt vad detta folk säger: ’De båda släkter som Herren utvalde har han förkastat’. De föraktar mitt folk och betraktar det inte längre som en nation. 25Så säger Herren: ’Om jag inte har ingått ett förbund med dag och natt och fastställt en ordning för himmel och jord, 26då kan jag förkasta ättlingarna till Jakob och David, min tjänare, så att jag inte utser någon av hans ättlingar till att regera över Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande. Jag ska återupprätta deras lycka och förbarma mig över dem.’ ”

Notas al pie

  1. 33:2 jorden finns inte i grundtexten utan är taget ur Septuaginta.
  2. 33:4 Grundtextens innebörd är osäker.