The Message

Jeremiah 20

Life’s Been Nothing but Trouble and Tears

11-5 The priest Pashur son of Immer was the senior priest in God’s Temple. He heard Jeremiah preach this sermon. He whipped Jeremiah the prophet and put him in the stocks at the Upper Benjamin Gate of God’s Temple. The next day Pashur came and let him go. Jeremiah told him, “God has a new name for you: not Pashur but Danger-Everywhere, because God says, ‘You’re a danger to yourself and everyone around you. All your friends are going to get killed in battle while you stand there and watch. What’s more, I’m turning all of Judah over to the king of Babylon to do whatever he likes with them—haul them off into exile, kill them at whim. Everything worth anything in this city, property and possessions along with everything in the royal treasury—I’m handing it all over to the enemy. They’ll rummage through it and take what they want back to Babylon.

“‘And you, Pashur, you and everyone in your family will be taken prisoner into exile—that’s right, exile in Babylon. You’ll die and be buried there, you and all your cronies to whom you preached your lies.’”

7-10 You pushed me into this, God, and I let you do it.
    You were too much for me.
And now I’m a public joke.
    They all poke fun at me.
Every time I open my mouth
    I’m shouting, “Murder!” or “Rape!”
And all I get for my God-warnings
    are insults and contempt.
But if I say, “Forget it!
    No more God-Messages from me!”
The words are fire in my belly,
    a burning in my bones.
I’m worn out trying to hold it in.
    I can’t do it any longer!
Then I hear whispering behind my back:
    “There goes old ‘Danger-Everywhere.’ Shut him up! Report him!”
Old friends watch, hoping I’ll fall flat on my face:
    “One misstep and we’ll have him. We’ll get rid of him for good!”

11 But God, a most fierce warrior, is at my side.
    Those who are after me will be sent sprawling—
Slapstick buffoons falling all over themselves,
    a spectacle of humiliation no one will ever forget.

12 Oh, God-of-the-Angel-Armies, no one fools you.
    You see through everyone, everything.
I want to see you pay them back for what they’ve done.
    I rest my case with you.

13 Sing to God! All praise to God!
    He saves the weak from the grip of the wicked.

14-18 Curse the day
    I was born!
The day my mother bore me—
    a curse on it, I say!
And curse the man who delivered
    the news to my father:
“You’ve got a new baby—a boy baby!”
    (How happy it made him.)
Let that birth notice be blacked out,
    deleted from the records,
And the man who brought it haunted to his death
    with the bad news he brought.
He should have killed me before I was born,
    with that womb as my tomb,
My mother pregnant for the rest of her life
    with a baby dead in her womb.
Why, oh why, did I ever leave that womb?
    Life’s been nothing but trouble and tears,
    and what’s coming is more of the same.

Swedish Contemporary Bible

Jeremiah 20

1När prästen Pashchur, Immers son, som var föreståndare i Herrens hus, hörde Jeremia profetera detta, 2lät han prygla profeten Jeremia och satte honom sedan i stocken vid Övre Benjaminsporten till Herrens hus. 3När Pashchur följande dag släppte loss Jeremia ur stocken, sa Jeremia till honom: ”Herren kallar dig inte Pashchur utan Magor Missaviv[a]. 4För så säger Herren: ’Jag ska göra dig till skräck för dig själv och för alla dina vänner. Du kommer att få se dem falla för sina fienders svärd. Jag ska överlämna hela Juda till kungen av Babylonien, och han ska föra dem bort till Babylonien och döda dem med svärd. 5Denna stads alla rikedomar, all egendom och alla dyrbarheter och Judas kungars alla skatter ska jag ge i deras fienders hand. De ska ta det som byte och föra bort det till Babylon. 6Och själv ska du, Pashchur, och alla som bor i ditt hus hamna i fångenskap. Du ska komma till Babylon, och där ska du dö och begravas, du och alla dina vänner som du har profeterat lögn för.’ ”

Jeremias klagan

7Herre, du lurade mig,

och jag lät mig luras.

Du var för stark för mig,

du besegrade mig.

Jag har blivit till ständigt åtlöje,

alla hånar mig.

8För varje gång jag ska säga något måste jag ropa

och skrika om våld och förstörelse.

Herrens ord har gjort att jag

ständigt utsatts för spe och hån.

9Men när jag tänker:

”Jag ska inte tänka på honom

och inte mer tala i hans namn,”

då blir det som om det brann en eld inom mig,

instängd i mitt innersta.

Jag försöker stå emot,

men jag kan inte.

10Jag hör många viska:

”Skräck från alla håll, ange honom!

Vi ska ange honom.”

Alla som stått mig nära

väntar på att jag ska falla.

”Kanske kommer han att låta sig luras,

så att vi får övertaget

och kan få vår hämnd på honom.”

11Men Herren står vid min sida

som en stark stridsman.

Därför ska mina förföljare komma på fall.

De kan inte besegra mig.

De kommer att skämmas

och bli utan framgång,

förödmjukade för all framtid

så att det aldrig ska glömmas.

12Härskarornas Herre, du som prövar den rättfärdige,

du som ser hjärta och sinne,

låt mig få se dig ta hämnd på dem!

Jag har överlämnat min sak åt dig.

13Sjung till Herrens ära,

prisa Herren!

Han räddar den fattige

ur de ondas hand.

14Förbannad den dag då jag föddes!

Låt inte den dag bli välsignad då min mor födde mig!

15Förbannad den man

som meddelade min far nyheten

att han fått en son,

och gjorde honom så glad.

16Låt det gå den mannen på samma sätt

som det gick de städer

som Herren ödelade utan förbarmande.

Låt honom få höra klagan på morgonen

och stridsrop vid middagstid,

17därför att han inte dödade mig i moderlivet,

så att min mor hade fått bli min grav

och hennes livmoder havande för alltid.

18Varför blev jag någonsin född,

för att se elände och sorg

och sluta mina dagar i skam?

Notas al pie

  1. 20:3 Namnet betyder skräck från alla håll.