The Message

Hosea 1

1This is God’s Message to Hosea son of Beeri. It came to him during the royal reigns of Judah’s kings Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. This was also the time that Jeroboam son of Joash was king over Israel.

This Whole Country Has Become a Whorehouse

The first time God spoke to Hosea he said:

“Find a whore and marry her.
    Make this whore the mother of your children.
And here’s why: This whole country
    has become a whorehouse, unfaithful to me, God.”

Hosea did it. He picked Gomer daughter of Diblaim. She got pregnant and gave him a son.

4-5 Then God told him:

“Name him Jezreel. It won’t be long now before
    I’ll make the people of Israel pay for the massacre at Jezreel.
    I’m calling it quits on the kingdom of Israel.
Payday is coming! I’m going to chop Israel’s bows and arrows
    into kindling in the valley of Jezreel.”

6-7 Gomer got pregnant again. This time she had a daughter. God told Hosea:

“Name this one No-Mercy. I’m fed up with Israel.
    I’ve run out of mercy. There’s no more forgiveness.
Judah’s another story. I’ll continue having mercy on them.
    I’ll save them. It will be their God who saves them,
Not their armaments and armies,
    not their horsepower and manpower.”

8-9 After Gomer had weaned No-Mercy, she got pregnant yet again and had a son. God said:

“Name him Nobody. You’ve become nobodies to me,
    and I, God, am a nobody to you.

10-11 “But down the road the population of Israel is going to explode past counting, like sand on the ocean beaches. In the very place where they were once named Nobody, they will be named God’s Somebody. Everybody in Judah and everybody in Israel will be assembled as one people. They’ll choose a single leader. There’ll be no stopping them—a great day in Jezreel!”

Nouă Traducere În Limba Română

Osea 1

1Acesta este Cuvântul Domnului care a venit la Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Uzia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, regii lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Iehoaş[a], regele lui Israel.[b]

Soţia şi copiii lui Osea

Când Domnul i-a vorbit pentru prima oară lui Osea, Domnul i-a zis astfel: „Du-te şi ia-ţi de soţie o femeie desfrânată şi copiii ai desfrânării, căci cei din ţară s-au prostituat foarte mult, părăsindu-L pe Domnul.

El s-a dus şi a luat-o de soţie pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit şi i-a născut un fiu.

Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Izreel[c], căci peste puţin timp voi pedepsi Casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel şi voi pune capăt monarhiei Casei lui Israel. În ziua aceea voi rupe arcul lui Israel în Valea Izreel.“

Ea a zămislit din nou şi a născut[d] o fată. Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ruhama[e], căci nu voi mai avea milă de cei din Casa lui Israel, nu-i voi mai ierta. Totuşi, voi avea milă de cei din Casa lui Iuda şi-i voi izbăvi doar prin Domnul, Dumnezeul lor; deci nu-i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin luptă şi nici prin cai sau călăreţi“.

După ce a înţărcat-o pe Lo-Ruhama, Gomera a zămislit iarăşi şi a născut un fiu. Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ami[f], căci voi nu sunteţi poporul Meu, iar Eu nu sunt Dumnezeul vostru.

10 Totuşi israeliţii vor fi nenumăraţi, ca nisipul mării, care nu poate fi nici măsurat, nici numărat. Şi în locul unde li s-a spus: «Voi nu sunteţi poporul Meu!», acolo vor fi numiţi «fii ai Dumnezeului cel Viu». 11 Fiii lui Iuda vor fi aduşi laolaltă cu fiii lui Israel, îşi vor pune o singură căpetenie şi se vor ridica[g] din ţară, căci mare va fi ziua lui Izreel[h]!“

Notas al pie

  1. Osea 1:1 Ebr.: Ioaş, o variantă a lui Iehoaş
  2. Osea 1:1 Osea a fost contemporan cu profeţii Isaia, Amos şi Mica (vezi primul verset din fiecare carte)
  3. Osea 1:4 Izreel înseamnă Dumnezeu împrăştie [sămânţa]; numele locului unde ia naştere dinastia lui Iehu, din care făcea parte Ieroboam (vezi 2 Regi 9:14-37)
  4. Osea 1:6 Faptul că lipseşte pronumele posesiv (vezi v. 3) poate indica faptul că Lo-Ruhama şi Lo-Ami (vezi şi v. 8) nu erau copiii lui Osea, ci născuţi în urma desfrâului
  5. Osea 1:6 Lo-Ruhama înseamnă Ne-Iubită (sau Ne-Miluită), termenul iubire având aici sensul de compasiune, îndurare
  6. Osea 1:9 Lo-Ami înseamnă Nu este poporul Meu
  7. Osea 1:11 Sensul termenului este paralel cu Izreel (Dumnezeu plantează), în ideea că poporul va fi „plantat“ şi va ajunge să locuiască întreaga ţară
  8. Osea 1:11 Aici Izreel trebuie luat cu sensul: Dumnezeu seamănă (plantează)