The Message

Haggai 1

Caught Up with Taking Care of Your Own Houses

1On the first day of the sixth month of the second year in the reign of King Darius of Persia, God’s Message was delivered by the prophet Haggai to the governor of Judah, Zerubbabel son of Shealtiel, and to the high priest, Joshua son of Jehozadak:

A Message from God-of-the-Angel-Armies: “The people procrastinate. They say this isn’t the right time to rebuild my Temple, the Temple of God.”

3-4 Shortly after that, God said more and Haggai spoke it: “How is it that it’s the ‘right time’ for you to live in your fine new homes while the Home, God’s Temple, is in ruins?”

5-6 And then a little later, God-of-the-Angel-Armies spoke out again:

“Take a good, hard look at your life.
    Think it over.
You have spent a lot of money,
    but you haven’t much to show for it.
You keep filling your plates,
    but you never get filled up.
You keep drinking and drinking and drinking,
    but you’re always thirsty.
You put on layer after layer of clothes,
    but you can’t get warm.
And the people who work for you,
    what are they getting out of it?
Not much—
    a leaky, rusted-out bucket, that’s what.

That’s why God-of-the-Angel-Armies said:

“Take a good, hard look at your life.
    Think it over.”

8-9 Then God said:

“Here’s what I want you to do:
    Climb into the hills and cut some timber.
Bring it down and rebuild the Temple.
    Do it just for me. Honor me.
You’ve had great ambitions for yourselves,
    but nothing has come of it.
The little you have brought to my Temple
    I’ve blown away—there was nothing to it.

9-11 “And why?” (This is a Message from God-of-the-Angel-Armies, remember.) “Because while you’ve run around, caught up with taking care of your own houses, my Home is in ruins. That’s why. Because of your stinginess. And so I’ve given you a dry summer and a skimpy crop. I’ve matched your tight-fisted stinginess by decreeing a season of drought, drying up fields and hills, withering gardens and orchards, stunting vegetables and fruit. Nothing—not man or woman, not animal or crop—is going to thrive.”

12 Then the governor, Zerubbabel son of Shealtiel, and the high priest, Joshua son of Jehozadak, and all the people with them listened, really listened, to the voice of their God. When God sent the prophet Haggai to them, they paid attention to him. In listening to Haggai, they honored God.

13 Then Haggai, God’s messenger, preached God’s Message to the people: “I am with you!” God’s Word.

14-15 This is how God got Zerubbabel, Joshua, and all the people moving—got them working on the Temple of God-of-the-Angel-Armies. This happened on the twenty-fourth day of the sixth month in the second year of King Darius.

Swedish Contemporary Bible

Haggai 1

Uppdraget att återuppbygga templet

1I kung Dareios andra regeringsår, på första dagen i sjätte månaden[a], kom Herrens ord genom profeten Haggaj till Serubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son:

2Så säger härskarornas Herre: ”Detta folk säger att det ännu inte är dags att bygga upp Herrens hus igen.” 3Så kom Herrens ord genom profeten Haggaj: 4”Är det då dags för er själva att bo i panelade hus, när detta hus ligger i ruiner?”

5Så säger nu härskarornas Herre: ”Tänk efter hur ni har det! 6Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte druckna. Ni klär er men blir inte varma. Den som får någon inkomst stoppar sin lön i en börs med hål.”

7Så säger härskarornas Herre: ”Tänk efter hur ni har det! 8Gå upp i bergen och hämta ner timmer, bygg upp mitt hus! Jag ska se på det med välvilja och visa min härlighet, säger Herren. 9Ni har hoppats på mycket men fått lite. Och när ni fört hem det har jag blåst bort det. Varför? säger härskarornas Herre. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni jäktar var och en med sitt eget hus. 10Därför har himlen hållit tillbaka sin dagg och jorden sin skörd. 11Jag har kallat fram en torka över landet och över bergen, över säd, vin och olja, över det som marken producerar, över människor och djur och över era händers arbete.”

12Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest av folket som fanns kvar lyssnade då till Herren, sin Gud, och till profeten Haggajs budskap som Herren, deras Gud, hade sänt, och folket fruktade Herren.

13Då förmedlade Haggaj, Herrens sändebud, detta budskap från Herren till folket: ”Jag är med er, säger Herren.” 14Och Herren inspirerade Serubbabel, Shealtiels son och ståthållare i Juda, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest av folket som fanns kvar, så att de kom och började bygga upp härskarornas Herres, sin Guds, tempel.

Notas al pie

  1. 1:1 Den 29. aug. 520 f.Kr. Dareios regerade i Persien 522-486 f.Kr.