The Message

Haggai 1

Caught Up with Taking Care of Your Own Houses

1On the first day of the sixth month of the second year in the reign of King Darius of Persia, God’s Message was delivered by the prophet Haggai to the governor of Judah, Zerubbabel son of Shealtiel, and to the high priest, Joshua son of Jehozadak:

A Message from God-of-the-Angel-Armies: “The people procrastinate. They say this isn’t the right time to rebuild my Temple, the Temple of God.”

3-4 Shortly after that, God said more and Haggai spoke it: “How is it that it’s the ‘right time’ for you to live in your fine new homes while the Home, God’s Temple, is in ruins?”

5-6 And then a little later, God-of-the-Angel-Armies spoke out again:

“Take a good, hard look at your life.
    Think it over.
You have spent a lot of money,
    but you haven’t much to show for it.
You keep filling your plates,
    but you never get filled up.
You keep drinking and drinking and drinking,
    but you’re always thirsty.
You put on layer after layer of clothes,
    but you can’t get warm.
And the people who work for you,
    what are they getting out of it?
Not much—
    a leaky, rusted-out bucket, that’s what.

That’s why God-of-the-Angel-Armies said:

“Take a good, hard look at your life.
    Think it over.”

8-9 Then God said:

“Here’s what I want you to do:
    Climb into the hills and cut some timber.
Bring it down and rebuild the Temple.
    Do it just for me. Honor me.
You’ve had great ambitions for yourselves,
    but nothing has come of it.
The little you have brought to my Temple
    I’ve blown away—there was nothing to it.

9-11 “And why?” (This is a Message from God-of-the-Angel-Armies, remember.) “Because while you’ve run around, caught up with taking care of your own houses, my Home is in ruins. That’s why. Because of your stinginess. And so I’ve given you a dry summer and a skimpy crop. I’ve matched your tight-fisted stinginess by decreeing a season of drought, drying up fields and hills, withering gardens and orchards, stunting vegetables and fruit. Nothing—not man or woman, not animal or crop—is going to thrive.”

12 Then the governor, Zerubbabel son of Shealtiel, and the high priest, Joshua son of Jehozadak, and all the people with them listened, really listened, to the voice of their God. When God sent the prophet Haggai to them, they paid attention to him. In listening to Haggai, they honored God.

13 Then Haggai, God’s messenger, preached God’s Message to the people: “I am with you!” God’s Word.

14-15 This is how God got Zerubbabel, Joshua, and all the people moving—got them working on the Temple of God-of-the-Angel-Armies. This happened on the twenty-fourth day of the sixth month in the second year of King Darius.

Bibelen på hverdagsdansk

Haggaj 1

Gud befaler folket at genopbygge templet

1Profeten Haggaj modtog følgende budskab fra Herren den første dag i den sjette måned af kong Dareios’ andet regeringsår. Haggaj fik besked på at give det videre til Judas guvernør, Zerubbabel, søn af Shealtiel, og ypperstepræsten Josva, søn af Jotzadak.

„Hør hvad Gud, den Almægtige, siger: Hvorfor siger folk, at tiden endnu ikke er inde til at genopbygge mit tempel? 3-4 Mener I virkelig, at det er rigtigt af jer at bo i fornemme huse, når mit hus stadig ligger i ruiner? Tænk over, hvordan det går med jer: I planter og sår, men får en dårlig høst. I mangler både mad og drikke og tøj, og jeres arbejdsløn forsvinder som i en hullet pung. Se jer omkring og tænk over situationen.

Gå nu op i bjergene og hent tømmer, så mit tempel kan blive færdigbygget, og jeg kan glæde mig over det og vise jer min herlighed.

I håber på en god høst, men det bliver kun til lidt, og den smule I henter hjem, forsvinder som dug for solen. Hvorfor? Fordi mit hus ligger i ruiner, mens I har travlt med at bygge huse til jer selv. 10 Derfor holder jeg regnen tilbage, så I får en dårlig høst. 11 Jeg lader tørken ramme både lavland og højland, korn og druer, oliven og de øvrige afgrøder. Både mennesker og kvæg lider under det. Alt jeres møjsommelige arbejde er spildt.”

12 Da adlød de alle sammen Herrens ord, som kom til dem gennem profeten Haggaj. Både guvernøren Zerubbabel, ypperstepræsten Josva og den rest af befolkningen, som var kommet tilbage til landet, adlød, for de var klar over, at budskabet var fra Gud, og de tog det alvorligt.

13 Profeten Haggaj gav da folket følgende ord fra Herren: „Jeg vil være med jer og velsigne jer!” 14-15 Og Gud gjorde Zerubbabel, Josva og hele folket så opsat på at genopbygge Herrens, den Almægtiges, tempel, at de allerede den 24. i samme måned tog fat på arbejdet.