The Message

Genesis 4

1Adam slept with Eve his wife. She conceived and had Cain. She said, “I’ve gotten a man, with God’s help!”

Then she had another baby, Abel. Abel was a herdsman and Cain a farmer.

3-5 Time passed. Cain brought an offering to God from the produce of his farm. Abel also brought an offering, but from the firstborn animals of his herd, choice cuts of meat. God liked Abel and his offering, but Cain and his offering didn’t get his approval. Cain lost his temper and went into a sulk.

6-7 God spoke to Cain: “Why this tantrum? Why the sulking? If you do well, won’t you be accepted? And if you don’t do well, sin is lying in wait for you, ready to pounce; it’s out to get you, you’ve got to master it.”

Cain had words with his brother. They were out in the field; Cain came at Abel his brother and killed him.

God said to Cain, “Where is Abel your brother?”

He said, “How should I know? Am I his babysitter?”

10-12 God said, “What have you done! The voice of your brother’s blood is calling to me from the ground. From now on you’ll get nothing but curses from this ground; you’ll be driven from this ground that has opened its arms to receive the blood of your murdered brother. You’ll farm this ground, but it will no longer give you its best. You’ll be a homeless wanderer on Earth.”

13-14 Cain said to God, “My punishment is too much. I can’t take it! You’ve thrown me off the land and I can never again face you. I’m a homeless wanderer on Earth and whoever finds me will kill me.”

15 God told him, “No. Anyone who kills Cain will pay for it seven times over.” God put a mark on Cain to protect him so that no one who met him would kill him.

16 Cain left the presence of God and lived in No-Man’s-Land, east of Eden.

17-18 Cain slept with his wife. She conceived and had Enoch. He then built a city and named it after his son, Enoch.

Enoch had Irad,

Irad had Mehujael,

Mehujael had Methushael,

Methushael had Lamech.

19-22 Lamech married two wives, Adah and Zillah. Adah gave birth to Jabal, the ancestor of all who live in tents and herd cattle. His brother’s name was Jubal, the ancestor of all who play the lyre and flute. Zillah gave birth to Tubal-Cain, who worked at the forge making bronze and iron tools. Tubal-Cain’s sister was Naamah.

23-24     Lamech said to his wives,
Adah and Zillah, listen to me;
    you wives of Lamech, hear me out:
I killed a man for wounding me,
    a young man who attacked me.
If Cain is avenged seven times,
    for Lamech it’s seventy-seven!

25-26 Adam slept with his wife again. She had a son whom she named Seth. She said, “God has given me another child in place of Abel whom Cain killed.” And then Seth had a son whom he named Enosh.

That’s when men and women began praying and worshiping in the name of God.

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 4

Si Cain kag si Abel

1Pagkatapos sadto, naghulid si Adan sa iya asawa nga si Eva kag nagbusong siya. Sang nakabata na si Eva, nagsiling siya, “Nakaangkon ako sang bata nga lalaki paagi sa bulig sang Ginoo, gani ngalanan ko siya nga Cain.”[a] Kag sang ulihi nagbata liwat si Eva sing lalaki kag gin-ngalanan niya nga Abel.

Sang nagdako na sila, si Abel nangin manugbantay sang mga karnero kag kanding, kag si Cain iya nangin mangunguma. Isa sadto ka adlaw, naghalad si Cain sa Ginoo halin sa iya patubas. Si Abel iya nagkuha sang kamagulangan sa iya mga kasapatan kag gin-ihaw niya, kag ginhalad ang pinakamaayo nga bahin sa Dios. Nalipay ang Ginoo kay Abel kag sa iya halad, pero wala siya nalipay kay Cain kag sa iya halad. Kag tungod sini, nagkusmod si Cain kag puwerte gid ang iya kaakig. Gani ginpamangkot siya sang Ginoo, “Ano bala ang naakigan mo? Ngaa nagakusmod ka? Kon maayo lang ang imo ginahimo, kuntani malipayon ka.[b] Pero mag-andam ka! Tungod kay kon indi maayo ang imo ginahimo, ang sala magagahom sa imo. Kay ang sala pareho sa mabangis nga sapat nga nagabantay sa imo agod tukbon ka. Gani kinahanglan daugon mo ini.”

Isa sadto ka adlaw, nagsiling si Cain kay Abel, “Dali, makadto kita sa uma.” Kag sang didto na sila, ginpatay ni Cain si Abel nga iya utod.

Dayon nagpamangkot ang Ginoo kay Cain, “Diin na bala ang imo utod?” Nagsabat si Cain, “Ambot, wala ako kahibalo. Ngaa, ako bala ang manugbantay niya?” 10 Nagsiling dayon ang Ginoo kay Cain, “Ano bala ang imo ginhimo? Ang dugo sang imo utod daw sa tingog nga nagapakitluoy nga silutan ko ang tawo nga nagpatay sa iya. 11 Tungod sang imo ginhimo, ginapakamalaot ko ikaw. Sugod subong indi ka na makapanguma sa duta nga nagsuyop sang dugo sang imo utod nga imo ginpatay. 12 Bisan magtanom ka pa, ang duta indi na magpatubas para sa imo. Kag wala ka na sing permanente nga elistaran, gani bisan diin ka na lang makadto.”

13 Nagsiling si Cain sa Ginoo, “Tama gid ini kabug-at nga silot para sa akon. 14 Ginatabog mo ako subong sa sini nga duta kag sa imo presensya. Wala na ako sing permanente nga elistaran, gani bisan diin na lang ako makadto. Kag kon may makakita sa akon sigurado gid nga patyon niya ako.” 15 Pero nagsiling ang Ginoo kay Cain, “Indi ina matabo sa imo! Kay nagasiling ako nga ang bisan sin-o nga magpatay sa imo, balusan ko sing pito ka pilo.” Gani ginbutangan sang Ginoo sing tanda si Cain agod indi siya pagpatyon sang bisan sin-o nga makakita sa iya. 16 Dayon nagpalayo si Cain sa Ginoo kag didto nag-estar sa lugar sang Nod,[c] sa sidlangan dampi sang Eden.

Ang mga Kaliwat ni Cain

17 Karon, naghulid si Cain sa iya asawa. Nagbusong ang iya asawa kag nagbata sing lalaki kag gin-ngalanan nila nga Enoc. Nagtukod si Cain sang isa ka banwa kag gin-ngalanan niya nga Enoc pareho sa ngalan sang iya anak. 18 Si Enoc may anak man nga lalaki kag ang iya ngalan si Irad. Si Irad nga ini amay ni Mehuel; si Mehuel amay ni Metushael; kag si Metushael amay ni Lamec. 19 Si Lamec may duha ka asawa nga si Ada kag si Zila. 20 Si Ada nagbata kay Jabal nga amo ang ginhalinan sadtong mga tawo nga nagaestar sa mga tolda, nga nagaatipan sang mga sapat. 21 May utod si Jabal nga lalaki nga ang ngalan si Jubal, nga amo ang ginhalinan sang tanan nga manugtukar sang arpa kag plawta. 22 Si Zila nagbata man sing lalaki nga ang ngalan si Tubal Cain. Si Tubal Cain nga ini nagapanghimo sang tanan nga klase sang galamiton halin sa salsalon kag saway. May utod siya nga babayi nga si Naama.

23 Isa sadto ka adlaw, nagsiling si Lamec sa iya duha ka asawa,

“Ada kag Zila, nga akon mga asawa, pamati kamo sa akon.
Ginpatay ko ang bataon[d] nga lalaki kay ginsakit kag ginpilasan niya ako.
24 Kon pito ka pilo ang balos sa tawo nga magpatay kay Cain,
77 ka pilo ang balos sa tawo nga magpatay sa akon.”

Ang mga Kaliwat ni Set

25 Naghulid liwat si Adan kay Eva, kag nagbata si Eva sing lalaki. Nagsiling siya, “Ginhatagan liwat ako sang Dios sing anak nga lalaki bilang ilis kay Abel nga ginpatay ni Cain, gani ngalanan ko siya nga Set.”[e] 26 Sang ulihi, si Set may anak man nga lalaki nga iya gin-ngalanan nga Enosh. Sang panahon ni Enosh, nagsugod ang mga tawo tawag sa ngalan sang Ginoo.[f]

Notas al pie

  1. 4:1 Cain: posible ang buot silingon sa Hebreo, nakaangkon.
  2. 4:7 malipayon ka: ukon, ginbaton ko ang imo nga halad.
  3. 4:16 Nod: posible ang buot silingon sa Hebreo, bisan diin na lang makadto.
  4. 4:23 bataon: sa iban nga Bisaya, batan-on.
  5. 4:25 Set: posible ang buot silingon sa Hebreo, ginhatag.
  6. 4:26 nagsugod… Ginoo: ukon, nagsugod ang mga tawo sa pagsimba sa Ginoo.