The Message

Genesis 16

11-2 Sarai, Abram’s wife, hadn’t yet produced a child.

She had an Egyptian maid named Hagar. Sarai said to Abram, “God has not seen fit to let me have a child. Sleep with my maid. Maybe I can get a family from her.” Abram agreed to do what Sarai said.

3-4 So Sarai, Abram’s wife, took her Egyptian maid Hagar and gave her to her husband Abram as a wife. Abram had been living ten years in Canaan when this took place. He slept with Hagar and she got pregnant. When Hagar learned she was pregnant, she looked down on her mistress.

Sarai told Abram, “It’s all your fault that I’m suffering this abuse. I put my maid in bed with you and the minute she knows she’s pregnant, she treats me like I’m nothing. May God decide which of us is right.”

“You decide,” said Abram. “Your maid is your business.”

Sarai was abusive to Hagar and Hagar ran away.

7-8 An angel of God found her beside a spring in the desert; it was the spring on the road to Shur. He said, “Hagar, maid of Sarai, what are you doing here?”

She said, “I’m running away from Sarai my mistress.”

9-12 The angel of God said, “Go back to your mistress. Put up with her abuse.” He continued, “I’m going to give you a big family, children past counting.

From this pregnancy, you’ll get a son: Name him Ishmael;
    for God heard you, God answered you.
He’ll be a bucking bronco of a man,
    a real fighter, fighting and being fought,
Always stirring up trouble,
    always at odds with his family.”

13 She answered God by name, praying to the God who spoke to her, “You’re the God who sees me!

“Yes! He saw me; and then I saw him!”

14 That’s how that desert spring got named “God-Alive-Sees-Me Spring.” That spring is still there, between Kadesh and Bered.

15-16 Hagar gave Abram a son. Abram named him Ishmael. Abram was eighty-six years old when Hagar gave him his son, Ishmael.

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 16

Si Hagar kag si Ishmael

1Si Sarai nga asawa ni Abram indi makabata. May suluguon siya nga babayi nga Egiptohanon nga ang ngalan si Hagar. Nagsiling si Sarai kay Abram, “Tungod nga wala nagtugot ang Ginoo nga makabata ako, maayo pa siguro nga maghulid ka sa akon suluguon nga babayi kay basi pa lang makabaton kita sang bata paagi sa iya.” Nagsugot si Abram sa ginsiling sang iya asawa. Gani ginhatag ni Sarai si Hagar kay Abram agod mangin iya asawa. (Natabo ini matapos nakaestar si Abram sa Canaan sing napulo ka tuig.) Sang ulihi nagbusong si Hagar.

Pagkahibalo ni Hagar nga nagabusong siya, ginpakanubo niya si Sarai. Tungod sini, nagsiling si Sarai kay Abram, “Karon nga nagabusong na si Hagar ginapakanubo na niya ako. Ikaw ang dapat basulon sini. Ginhatag ko siya sa imo kag ikaw kuntani ang magsaway sa iya. Ang Ginoo na ang maghukom kon sin-o sa aton ang husto.” Nagsabat si Abram, “Kon amo sina, ibalik ko siya sa imo bilang suluguon kag pagusto ka kon ano ang himuon mo sa iya.” Umpisa sadto tama na kalain ang pagtratar ni Sarai kay Hagar, gani sang ulihi naglayas na lang siya.

Nakita sang anghel sang Ginoo si Hagar didto sa tuburan sa kamingawan. Ang tuburan nga ini malapit sa dalan pakadto sa Shur. Nagpamangkot ang anghel sa iya, “Hagar, suluguon ni Sarai, diin ka bala naghalin kag diin ka makadto?” Nagsabat siya, “Naglayas ako sa akon agalon nga si Sarai.” Nagsiling ang anghel sa iya, “Balik ka sa imo agalon kag magpasakop ka sa iya.” 10 Dayon nagsiling pa gid ang anghel,

“Padamuon ko gid ang imo kaliwat nga ang ila kadamuon indi maisip.
11 Nagabusong ka, kag sa indi madugay magabata ka sing lalaki. Ngalanan mo siya nga Ishmael,[a] kay ginpamatian sang Ginoo ang imo pagpanawag sa iya tungod sa imo pag-antos.
12 Pero ang imo anak magakabuhi nga pareho sa isa ka maila nga asno. Kontrahon niya ang tanan, kag ang tanan magakontra sa iya. Bisan ang iya mga paryente kontrahon niya.”

13 Gintawag ni Hagar ang Ginoo nga nagpakighambal sa iya nga “Dios nga Nakakita,” kay siling niya, “Nakita ko gid bala ang Dios nga nakakita sa akon kag sa gihapon buhi ako?”[b] 14 Amo ina nga ang tuburan nga didto sa tunga sang Kadesh kag Bered gintawag nga Beer Lahai Roi.[c]

15 Nagbalik si Hagar kay Sarai, kag sang ulihi nagbata siya sing lalaki. Gin-ngalanan ni Abram ang bata nga Ishmael. 16 Ang edad ni Abram sang natawo si Ishmael 86 ka tuig.

Notas al pie

  1. 16:11 Ishmael: buot silingon sa Hebreo, nagapamati ang Dios.
  2. 16:13 kag sa gihapon buhi ako: ukon, kag diri pa.
  3. 16:14 Beer Lahai Roi: buot silingon sa Hebreo, bubon sang buhi nga Dios nga nakakita sa akon.