The Message

Ezra 1

Cyrus King of Persia: “Build The Temple of God!”

11-4 In the first year of Cyrus king of Persia—this fulfilled the Message of God preached by Jeremiah—God prodded Cyrus king of Persia to make an official announcement throughout his kingdom. He wrote it out as follows:

From Cyrus king of Persia, a Proclamation: God, the God of the heavens, has given me all the kingdoms of the earth. He has also assigned me to build him a Temple of worship in Jerusalem, Judah. Who among you belongs to his people? God be with you! Go to Jerusalem which is in Judah and build The Temple of God, the God of Israel, Jerusalem’s God. Those who stay behind, wherever they happen to live, will support them with silver, gold, tools, and pack animals, along with Freewill-Offerings for The Temple of God in Jerusalem.

5-6 The heads of the families of Judah and Benjamin, along with the priests and Levites—everyone, in fact, God prodded—set out to build The Temple of God in Jerusalem. Their neighbors rallied behind them enthusiastically with silver, gold, tools, pack animals, expensive gifts, and, over and above these, Freewill-Offerings.

7-10 Also, King Cyrus turned over to them all the vessels and utensils from The Temple of God that Nebuchadnezzar had hauled from Jerusalem and put in the temple of his gods. Cyrus king of Persia put Mithredath the treasurer in charge of the transfer; he provided a full inventory for Sheshbazzar the prince of Judah, including the following:

30 gold dishes

1,000 silver dishes

29 silver pans

30 gold bowls

410 duplicate silver bowls

1,000 miscellaneous items.

11 All told, there were 5,400 gold and silver articles that Sheshbazzar took with him when he brought the exiles back from Babylon to Jerusalem.

Bibelen på hverdagsdansk

Ezra 1

Kyros sender judæerne hjem for at genopbygge templet

1I det første år Kyros[a] var konge i Persien, opfyldte Herren det løfte, han havde givet sit folk gennem profeten Jeremias. Han talte til Kyros, som derefter udsendte en skriftlig meddelelse, der skulle læses op i hele hans rige:

Kyros, konge af Persien, bekendtgør herved, at Himlens Gud, som har givet mig herredømmet over alle jordens riger, nu har pålagt mig at bygge ham et tempel i Jerusalem i Judas land. De af jer, der hører til Herrens folk, kan nu frit vende tilbage til Jerusalem og genopbygge Herrens tempel, for han er Israels Gud, og han bør tilbedes i Jerusalem. Må jeres Gud være med jer. De, som bor i nærheden af nogle af de tilbageværende fra dette folk, skal hjælpe dem på vej ved at give dem sølv og guld, forsyninger til rejsen og husdyr såvel som offergaver til Herrens tempel i Jerusalem.

Og Gud vakte en hjemlængsel hos lederne for Judas og Benjamins stammer og hos præsterne og levitterne, så mange gjorde sig parat til at vende tilbage til Jerusalem for at genopbygge templet. Deres naboer hjalp dem med sølv, guld, forsyninger og husdyr, og de gav dem gaver med til templet.

Kong Kyros befalede desuden sin skatmester Mitredat at hente alle de kostbarheder, som kong Nebukadnezar i sin tid havde taget fra templet i Jerusalem og placeret i sit eget gudetempel. Mitredat skulle så overgive det hele til Sheshbatzar, der var leder for Judas folk. Det drejede sig om 30 guldbakker, 1000 sølvbakker, 29 offerknive, 10 30 guldskåle, 410 mindre sølvskåle samt 1000 diverse redskaber. 11 I alt fik Sheshbatzar overdraget 5400 ting af guld og sølv, som han skulle tage med sig fra Babylon til Jerusalem.

Notas al pie

  1. 1,1 Kyros var konge over Persien 559-530 f.Kr.