The Message

Ezekiel 6

Turn Israel into Wasteland

11-7 Then the Word of God came to me: “Son of man, now turn and face the mountains of Israel and preach against them: ‘O Mountains of Israel, listen to the Message of God, the Master. God, the Master, speaks to the mountains and hills, to the ravines and the valleys: I’m about to destroy your sacred god and goddess shrines. I’ll level your altars, bust up your sun-god pillars, and kill your people as they bow down to your no-god idols. I’ll stack the dead bodies of Israelites in front of your idols and then scatter your bones around your shrines. Every place where you’ve lived, the towns will be torn down and the pagan shrines demolished—altars busted up, idols smashed, all your custom-made sun-god pillars in ruins. Corpses everywhere you look! Then you’ll know that I am God.

8-10 “‘But I’ll let a few escape the killing as you are scattered through other lands and nations. In the foreign countries where they’re taken as prisoners of war, they’ll remember me. They’ll realize how devastated I was by their betrayals, by their voracious lust for gratifying themselves in their idolatries. They’ll be disgusted with their evil ways, disgusting to God in the way they’ve lived. They’ll know that I am God. They’ll know that my judgment against them was no empty threat.

11-14 “‘This is what God, the Master, says: Clap your hands, stamp your feet, yell out, “No, no, no!” because of all the evil obscenities rife in Israel. They’re going to be killed, dying of hunger, dying of disease—death everywhere you look, people dropping like flies, people far away dying, people nearby dying, and whoever’s left in the city starving to death. Why? Because I’m angry, furiously angry. They’ll realize that I am God when they see their people’s corpses strewn over and around all their ruined sex-and-religion shrines on the bare hills and in the lush fertility groves, in all the places where they indulged their sensual rites. I’ll bring my hand down hard on them, demolish the country wherever they live, turn it into wasteland from one end to the other, from the wilderness to Riblah. Then they’ll know that I am God!’”

Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 6

Profeţie împotriva idolatrului Israel

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a vorbit astfel: „Fiul omului, îndreaptă-ţi faţa spre munţii lui Israel şi profeţeşte împotriva lor. Să spui: «Munţi ai lui Israel, ascultaţi Cuvântul Stăpânului Domn! Aşa vorbeşte Stăpânul Domn către munţi şi către dealuri, către trecători şi către văi: ‘Iată, voi aduce împotriva voastră sabia şi vă voi nimici înălţimile. Altarele voastre vor fi pustiite şi altarele voastre pentru tămâiere vor fi zdrobite. Îi voi doborî pe răniţii voştri înaintea idolilor voştri. Voi aşeza hoiturile israeliţilor înaintea idolilor lor şi le voi împrăştia oasele de jur împrejurul altarelor lor. Pretutindeni unde veţi locui, cetăţile vor fi pustiite şi înălţimile vor fi dărâmate, astfel încât altarele voastre vor fi pustiite şi devastate, idolii voştri vor fi zdrobiţi şi desfiinţaţi, altarele voastre pentru tămâiere vor fi dărâmate, iar lucrările voastre vor fi nimicite. Cel lovit de moarte va cădea înaintea ochilor voştri şi veţi şti atunci că Eu sunt Domnul. Voi lăsa însă în viaţă câţiva fugari de-ai voştri, care vor scăpa de sabie printre neamuri, atunci când vă voi împrăştia în diferite ţări. Acolo, printre neamurile unde au fost duşi în captivitate, fugarii voştri îşi vor aminti de Mine, Cel Care am fost mâhnit din pricina inimii lor adultere, care s-a depărtat de Mine, şi din pricina ochilor lor care priveau cu poftă după idolii lor. Atunci le va fi scârbă de toate răutăţile pe care le-au săvârşit şi de toate urâciunile lor. 10 Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul şi că nu în zadar am zis că le voi face răul acesta.’»“

11 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: „Bate din palme, dă din picioare şi zi: «Vai!», din cauza tuturor urâciunilor şi răutăţilor Casei lui Israel, care va fi doborâtă de sabie, de foamete şi de molimă! 12 Cel de departe va muri de molimă şi cel de aproape va cădea răpus de sabie; iar cel ce va fi lăsat şi cruţat va muri de foame. Aşa Îmi voi domoli furia împotriva lor. 13 Şi vor şti că Eu sunt Domnul, atunci când cei străpunşi ai lor vor zăcea printre idolii lor, împrejurul altarelor lor, pe orice deal înalt, pe orice vârf de munte, sub orice copac verde şi sub orice stejar stufos, adică în toate locurile unde au ars tămâie mirositoare tuturor idolilor lor. 14 Îmi voi întinde mâna împotriva lor şi voi da ţara pradă devastării şi distrugerii din pustie până la Dibla[a], în toate aşezările lor. Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul.

Notas al pie

  1. Ezechiel 6:14 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM: Ribla