The Message

Exodus 3

11-2 Moses was shepherding the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. He led the flock to the west end of the wilderness and came to the mountain of God, Horeb. The angel of God appeared to him in flames of fire blazing out of the middle of a bush. He looked. The bush was blazing away but it didn’t burn up.

Moses said, “What’s going on here? I can’t believe this! Amazing! Why doesn’t the bush burn up?”

God saw that he had stopped to look. God called to him from out of the bush, “Moses! Moses!”

He said, “Yes? I’m right here!”

God said, “Don’t come any closer. Remove your sandals from your feet. You’re standing on holy ground.”

Then he said, “I am the God of your father: The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob.”

Moses hid his face, afraid to look at God.

7-8 God said, “I’ve taken a good, long look at the affliction of my people in Egypt. I’ve heard their cries for deliverance from their slave masters; I know all about their pain. And now I have come down to help them, pry them loose from the grip of Egypt, get them out of that country and bring them to a good land with wide-open spaces, a land lush with milk and honey, the land of the Canaanite, the Hittite, the Amorite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite.

9-10 “The Israelite cry for help has come to me, and I’ve seen for myself how cruelly they’re being treated by the Egyptians. It’s time for you to go back: I’m sending you to Pharaoh to bring my people, the People of Israel, out of Egypt.”

11 Moses answered God, “But why me? What makes you think that I could ever go to Pharaoh and lead the children of Israel out of Egypt?”

12 “I’ll be with you,” God said. “And this will be the proof that I am the one who sent you: When you have brought my people out of Egypt, you will worship God right here at this very mountain.”

13 Then Moses said to God, “Suppose I go to the People of Israel and I tell them, ‘The God of your fathers sent me to you’; and they ask me, ‘What is his name?’ What do I tell them?”

14 God said to Moses, “I-AM-WHO-I-AM. Tell the People of Israel, ‘I-AM sent me to you.’”

15 God continued with Moses: “This is what you’re to say to the Israelites: ‘God, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob sent me to you.’ This has always been my name, and this is how I always will be known.

16-17 “Now be on your way. Gather the leaders of Israel. Tell them, ‘God, the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, appeared to me, saying, “I’ve looked into what’s being done to you in Egypt, and I’ve determined to get you out of the affliction of Egypt and take you to the land of the Canaanite, the Hittite, the Amorite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite, a land brimming over with milk and honey.”’

18 “Believe me, they will listen to you. Then you and the leaders of Israel will go to the king of Egypt and say to him: ‘God, the God of the Hebrews, has met with us. Let us take a three-day journey into the wilderness where we will worship Godour God.’

19-22 “I know that the king of Egypt won’t let you go unless forced to, so I’ll intervene and hit Egypt where it hurts—oh, my miracles will send them reeling!—after which they’ll be glad to send you off. I’ll see to it that this people get a hearty send-off by the Egyptians—when you leave, you won’t leave empty-handed! Each woman will ask her neighbor and any guests in her house for objects of silver and gold, for jewelry and extra clothes; you’ll put them on your sons and daughters. Oh, you’ll clean the Egyptians out!”

Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 3

Gud kalder Moses ved den brændende busk

1Moses vogtede nu får for sin svigerfar, præsten i Midjan, som også kaldtes Jetro. Han drev dyrene over i den fjerne ende af ørkenområdet og kom til Guds bjerg, Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham som en flammende ild midt i en tornebusk. Moses var forundret over, at busken stod i flammer uden at brænde op, så han tænkte: „Jeg må hen og se, hvorfor busken ikke brænder op.” Da Gud så, at Moses var på vej hen for at se på den, råbte han til ham fra busken: „Moses! Moses!”

„Ja, det er mig!” svarede Moses.

„Kom ikke nærmere!” advarede Gud. „Men tag dine sandaler af, for du står på et helligt sted. Jeg er dine forfædres Gud—Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.” Ved de ord dækkede Moses sit ansigt med hænderne, for han var bange for at se Gud.

Herren fortsatte: „Jeg har set, hvordan mit folk bliver undertrykt i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig. Jeg føler med dem i deres lidelser, og jeg er kommet ned for at befri dem fra egypterne. Jeg vil føre dem ud af Egypten og ind i deres eget gode land, hvor der er masser af plads—et land, der flyder med mælk og honning. Det er landet, hvor kanaʼanæerne, hittitterne, amoritterne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne bor. Israelitternes skrig er nået mig, og jeg har set, hvordan egypterne har undertrykt dem med hårdt arbejde. 10 Derfor sender jeg nu dig til Farao, for du skal føre mit folk, israelitterne, ud af Egypten.”

11 „Jamen, det kan jeg da ikke,” indvendte Moses. „Jeg kan da ikke møde frem foran Farao. Og hvordan skulle jeg kunne føre israelitterne ud af Egypten?”

12 Men Gud sagde: „Jeg vil være med dig! Lad dette være et tegn på, at det er mig, som har sendt dig: Efter at du har ført folket ud af Egypten, skal I tilbede mig på det bjerg, du står ved lige nu.”

13 „Men,” indvendte Moses, „hvis jeg går til Israels folk og fortæller dem, at deres forfædres Gud har sendt mig, vil de med det samme spørge: ‚Hvad hedder den Gud?’ Hvad skal jeg så sige til dem?”

14 „Jeg er den, som altid er!” svarede Gud. „Du skal fortælle dem, at ‚jeg er’ har sendt dig til dem. 15 Sig til dem, at Jahve,[a] deres forfædre Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har sendt dig til dem. Det har altid været mit navn, og sådan skal jeg huskes fra slægt til slægt. 16 Tag nu af sted og kald alle Israels ledere sammen. Fortæl dem, at Jahve, deres forfædre Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, viste sig for dig, og at han sagde til dig: ‚Jeg har set, hvordan egypterne har behandlet jer. 17 Og jeg lover at befri jer fra elendigheden i Egypten og føre jer ind i det land, hvor kanaʼanæerne, hittitterne, amoritterne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne bor—et land, der flyder med mælk og honning.’ 18 De israelitiske ledere vil tage imod dit budskab. Derefter skal I sammen gå til Egyptens konge og sige: ‚Jahve, vores Gud, har åbenbaret sig for os. Derfor vil vi gerne rejse tre dagsrejser ud i ørkenen for at ofre til ham. Giv os nu din tilladelse.’ ”

19 Jahve fortsatte: „Jeg ved godt, at egypterkongen ikke uden videre vil lade jer rejse—ikke medmindre han bliver tvunget til det. 20 Jeg vil tvinge ham ved at slå hårdt ned på hele Egypten, og så vil han til sidst give efter og lade jer rejse. 21 Og jeg vil sørge for, at egypterne bliver venligt stemt og giver jer gaver, så I ikke skal rejse bort med tomme hænder. 22 De hebræiske kvinder skal bede alle de egyptiske kvinder, der bor i nærheden af dem som fremmede, om juveler, sølv, guld og fine klæder, og I skal give jeres sønner og døtre det på. På den måde får I lov at plyndre egypternes rigdomme.”

Notas al pie

  1. 3,15 Guds personlige navn, Jahve, minder om det hebraiske ord for „Han vil være” eller „Det skal ske”. Efter senere jødisk tradition kan man ikke udtale Guds personlige navn, men man bruger ordet „Herren” i stedet for (på hebraisk adonaj). Derfor er det blevet tradition at sige og skrive „Herren” i stedet for Jahve.