The Message

Exodus 20

11-2 God spoke all these words:

I am God, your God,
    who brought you out of the land of Egypt,
    out of a life of slavery.

No other gods, only me.

4-6 No carved gods of any size, shape, or form of anything whatever, whether of things that fly or walk or swim. Don’t bow down to them and don’t serve them because I am God, your God, and I’m a most jealous God, punishing the children for any sins their parents pass on to them to the third, and yes, even to the fourth generation of those who hate me. But I’m unswervingly loyal to the thousands who love me and keep my commandments.

No using the name of God, your God, in curses or silly banter; God won’t put up with the irreverent use of his name.

8-11 Observe the Sabbath day, to keep it holy. Work six days and do everything you need to do. But the seventh day is a Sabbath to God, your God. Don’t do any work—not you, nor your son, nor your daughter, nor your servant, nor your maid, nor your animals, not even the foreign guest visiting in your town. For in six days God made Heaven, Earth, and sea, and everything in them; he rested on the seventh day. Therefore God blessed the Sabbath day; he set it apart as a holy day.

12 Honor your father and mother so that you’ll live a long time in the land that God, your God, is giving you.

13 No murder.

14 No adultery.

15 No stealing.

16 No lies about your neighbor.

17 No lusting after your neighbor’s house—or wife or servant or maid or ox or donkey. Don’t set your heart on anything that is your neighbor’s.

18-19 All the people, experiencing the thunder and lightning, the trumpet blast and the smoking mountain, were afraid—they pulled back and stood at a distance. They said to Moses, “You speak to us and we’ll listen, but don’t have God speak to us or we’ll die.”

20 Moses spoke to the people: “Don’t be afraid. God has come to test you and instill a deep and reverent awe within you so that you won’t sin.”

21 The people kept their distance while Moses approached the thick cloud where God was.

22-26 God said to Moses, “Give this Message to the People of Israel: ‘You’ve experienced firsthand how I spoke with you from Heaven. Don’t make gods of silver and gods of gold and then set them alongside me. Make me an earthen Altar. Sacrifice your Whole-Burnt-Offerings, your Peace-Offerings, your sheep, and your cattle on it. Every place where I cause my name to be honored in your worship, I’ll be there myself and bless you. If you use stones to make my Altar, don’t use dressed stones. If you use a chisel on the stones you’ll profane the Altar. Don’t use steps to climb to my Altar because that will expose your nakedness.’”

Nouă Traducere În Limba Română

Exodul 20

Cele Zece Porunci

1Apoi Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte:

„Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Care te-am scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei.

Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine!

Să nu-ţi faci vreun idol reprezentând vreun lucru de sus din cer, de jos de pe pământ sau din apele de sub pământ. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, fiindcă Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, Care pedepsesc copiii pentru nelegiuirea părinţilor lor, până la a treia sau a patra generaţie[a] a celor ce Mă urăsc şi Îmi arăt îndurarea până la a mia generaţie a celor ce Mă iubesc şi împlinesc poruncile Mele.

Să nu foloseşti nesăbuit[b] Numele Domnului, Dumnezeul tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel care va folosi nesăbuit Numele Lui.

Adu-ţi aminte de ziua de Sabat, ca s-o sfinţeşti! Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci toată lucrarea ta, 10 dar ziua a şaptea este Sabatul Domnului, Dumnezeul tău; să nu faci nici o lucrare nici tu, nici fiul tău sau fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici vitele tale şi nici străinul care locuieşte în cetatea ta. 11 Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul, marea şi tot ce este în ele, dar în ziua a şaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de Sabat şi a sfinţit-o.

12 Cinsteşte-l pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să trăieşti mult timp în ţara pe care ţi-o va da Domnul, Dumnezeul tău!

13 Să nu ucizi!

14 Să nu comiţi adulter!

15 Să nu furi!

16 Să nu depui mărturie falsă împotriva semenului tău!

17 Să nu pofteşti casa semenului tău; să nu o pofteşti pe soţia semenului tău, să nu pofteşti sclavul sau sclava lui, boul sau asinul lui şi nici vreun alt lucru care este al semenului tău!“

18 Tot poporul vedea tunetele şi fulgerele care aveau loc, vedea muntele fumegând şi auzea sunetul trâmbiţei; poporul tremura de frică şi stătea la depărtare. 19 Ei i-au zis lui Moise:

– Vorbeşte-ne tu însuţi şi vom asculta; dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu căci vom muri!

20 Moise a răspuns poporului:

– Nu vă temeţi, pentru că Dumnezeu a venit doar ca să vă pună la încercare şi să aveţi în voi frica de El, pentru ca să nu păcătuiţi.

21 Poporul stătea la depărtare, iar Moise s-a apropiat de negura unde se afla Dumnezeu. 22 Domnul i-a zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti israeliţilor: «Voi înşivă aţi văzut că v-am vorbit din ceruri. 23 Să nu vă faceţi zei de argint şi nici zei de aur pe care să-i puneţi alături de Mine. 24 Să-Mi faceţi un altar de pământ şi să aduceţi pe el arderile voastre de tot şi jertfele de pace[c], oile şi boii. Oriunde voi face ca Numele Meu să fie pomenit, voi veni şi vă voi binecuvânta. 25 Dacă-Mi veţi face un altar de piatră, să nu-l zidiţi din pietre cioplite, pentru că, atunci când veţi pune dalta pe piatră, o veţi pângări.[d] 26 Să nu vă urcaţi la altarul Meu pe trepte, pentru ca să nu vi se descopere goliciunea înaintea lui.»“

Notas al pie

  1. Exodul 20:5 Cel care păcătuia atrăgea pedeapsa atât asupra sa, cât şi asupra casei sale, alcătuită de obicei din trei sau patru generaţii (vezi Num. 16:31-34; Ios. 7:24)
  2. Exodul 20:7 Expresia poate avea mai multe sensuri: (1) abuzul faţă de acest Nume, concepţia antică fiind aceea că o cunoaştere a numelui unei zeităţi oferă puteri magice cunoscătorului, care putea astfel să manipuleze zeitatea; (2) jurământul fals pe acest Nume – vezi Lev. 19:12; (3) numirea unui idol cu acest Nume – construcţia gramaticală ebraică oferă spaţiu pentru această interpretare; (4) orice altă folosire a Numelui fără un scop precis şi corect (în mod nesăbuit)
  3. Exodul 20:24 Adesea tradus prin jertfă de comuniune sau jertă de mulţumire, deoarece poartă şi aceste sensuri
  4. Exodul 20:25 Interdicţia era îndreptată probabil împotriva unor practici canaanite