The Message

2 Timothy 4

11-2 I can’t impress this on you too strongly. God is looking over your shoulder. Christ himself is the Judge, with the final say on everyone, living and dead. He is about to break into the open with his rule, so proclaim the Message with intensity; keep on your watch. Challenge, warn, and urge your people. Don’t ever quit. Just keep it simple.

3-5 You’re going to find that there will be times when people will have no stomach for solid teaching, but will fill up on spiritual junk food—catchy opinions that tickle their fancy. They’ll turn their backs on truth and chase mirages. But you—keep your eye on what you’re doing; accept the hard times along with the good; keep the Message alive; do a thorough job as God’s servant.

6-8 You take over. I’m about to die, my life an offering on God’s altar. This is the only race worth running. I’ve run hard right to the finish, believed all the way. All that’s left now is the shouting—God’s applause! Depend on it, he’s an honest judge. He’ll do right not only by me, but by everyone eager for his coming.

9-13 Get here as fast as you can. Demas, chasing fads, went off to Thessalonica and left me here. Crescens is in Galatia province, Titus in Dalmatia. Luke is the only one here with me. Bring Mark with you; he’ll be my right-hand man since I’m sending Tychicus to Ephesus. Bring the winter coat I left in Troas with Carpus; also the books and parchment notebooks.

14-15 Watch out for Alexander the coppersmith. Fiercely opposed to our Message, he caused no end of trouble. God will give him what he’s got coming.

16-18 At my preliminary hearing no one stood by me. They all ran like scared rabbits. But it doesn’t matter—the Master stood by me and helped me spread the Message loud and clear to those who had never heard it. I was snatched from the jaws of the lion! God’s looking after me, keeping me safe in the kingdom of heaven. All praise to him, praise forever! Oh, yes!

19-20 Say hello to Priscilla and Aquila; also, the family of Onesiphorus. Erastus stayed behind in Corinth. I had to leave Trophimus sick in Miletus.

21 Try hard to get here before winter.

Eubulus, Pudens, Linus, Claudia, and all your friends here send greetings.

22 God be with you. Grace be with you.

Swedish Contemporary Bible

2 Timothy 4

1Jag befaller dig inför Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: 2förkunna budskapet. Träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och uppmuntra, med stort tålamod och vägledning.

3Det kommer en tid då människor inte längre ska acceptera den sunda läran. I stället ska de samla människor omkring sig som bara undervisar sådant de vill höra och som kliar dem i öronen. 4De ska vägra att lyssna till sanningen och vända sig till myter.

5Men var lugn och sansad i alla lägen, var beredd att lida, sprid evangeliet. Gör allt det som du har fått i uppdrag att göra.

6Själv håller jag redan på att offras som ett drickoffer för Gud, det är dags för mig att bryta upp. 7Jag har kämpat min kamp väl, jag har sprungit klart mitt lopp, och jag har bevarat tron. 8Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter att han ska komma tillbaka.

Personliga anvisningar

9Försök att komma hit så snart du kan. 10Demas har av kärlek till den här världen övergett mig och rest till Thessalonike. Crescens har rest till Galatien och Titus till Dalmatien. 11Det är bara Lukas som är kvar hos mig. Ta med dig Markus, för han är till stor hjälp i mitt arbete. 12Tychikos har jag skickat till Efesos. 13När du kommer, ta med dig manteln som jag lämnade hos Karpos i Troas. Ta också med dig böckerna och framför allt pergamentrullarna.

14Smeden Alexandros har orsakat mig mycket ont, men Herren ska straffa honom för vad han har gjort. 15Akta dig för honom, för han har gått till hård attack mot vårt budskap. 16När jag försvarade mig för första gången, var det ingen som kom till min hjälp, utan alla övergav mig. Jag hoppas att de inte ska bli straffade för det. 17Men Herren var med mig och gav mig kraft, för att evangeliet genom mig skulle nå till alla folk. Och jag räddades ur lejonets gap. 18Herren ska rädda mig från allt ont och föra mig till sitt himmelska rike. Hans är äran i all evighet, amen.

Sluthälsning

19Hälsa Prisca och Aquila och alla som tillhör Onesiforos hus. 20Erastos stannade i Korinth, och Trofimos lämnade jag i Miletos, eftersom han var sjuk.

21Försök att komma hit före vintern. Euboulos, Pudens, Linos, Claudia och alla de troende hälsar till dig.

22Herren är med din ande.

Nåd åt er alla.