The Message

2 John

1-2 My dear congregation, I, your pastor, love you in very truth. And I’m not alone—everyone who knows the Truth that has taken up permanent residence in us loves you.

Let grace, mercy, and peace be with us in truth and love from God the Father and from Jesus Christ, Son of the Father!

4-6 I can’t tell you how happy I am to learn that many members of your congregation are diligent in living out the Truth, exactly as commanded by the Father. But permit me a reminder, friends, and this is not a new commandment but simply a repetition of our original and basic charter: that we love each other. Love means following his commandments, and his unifying commandment is that you conduct your lives in love. This is the first thing you heard, and nothing has changed.

Don’t Walk Out on God

There are a lot of smooth-talking charlatans loose in the world who refuse to believe that Jesus Christ was truly human, a flesh-and-blood human being. Give them their true title: Deceiver! Antichrist!

8-9 And be very careful around them so you don’t lose out on what we’ve worked so diligently in together; I want you to get every reward you have coming to you. Anyone who gets so progressive in his thinking that he walks out on the teaching of Christ, walks out on God. But whoever stays with the teaching, stays faithful to both the Father and the Son.

10-11 If anyone shows up who doesn’t hold to this teaching, don’t invite him in and give him the run of the place. That would just give him a platform to perpetuate his evil ways, making you his partner.

12-13 I have a lot more things to tell you, but I’d rather not use paper and ink. I hope to be there soon in person and have a heart-to-heart talk. That will be far more satisfying to both you and me. Everyone here in your sister congregation sends greetings.

Nádej pre kazdého

Druhý Jánov List

Ja, starší, píšem Božej vyvolenej cirkvi a všetkým jej členom.

2-3 Milujem vás spolu so všetkými, ktorí poznali pravdu, čo žije v našich srdciach a zostane tu večne. A nielen pravda, ale aj láska, zľutovanie a pokoj od Boha Otca a Ježiša, jeho Syna.

Teším sa, že niektorí z vás žijú podľa Božích prikázaní.

Nebude to nič nové, pripomeniem len to, čo už dávno viete:

Milujme sa navzájom, ako nás tomu učil Ježiš Kristus.

Varovanie pred falošnými učiteľmi

Láska a poslušnosť sú našou jedinou ochranou pred zvodcami, ktorých je dnes všade plno. Kto popiera, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý sa stal človekom, je zvodca a Kristov nepriateľ.

Dbajte, aby nevyšlo nazmar to, čo sme spoločne vybojovali, a aby ste napokon o všetko neprišli.

Komu nestačí Kristovo učenie a púšťa sa do špekulácií, vzďaľuje sa od Boha. Kto sa Kristovho učenia pridŕža, je v spojení s Bohom Otcom aj so Synom.

10 Ak príde niekto s iným učením, zavrite pred ním dvere a nedajte mu príležitosť.

11 Kto mu ju dáva, stáva sa jeho spoluvinníkom.

12 Mám ešte mnohé na srdci, ale nechcem to zveriť papieru. Dúfam, že sa k vám dostanem a osobne sa pozhovárame a vzájomne potešíme.

13 Pozdravujú vás všetci tunajší kresťania.