The Message

2 John

1-2 My dear congregation, I, your pastor, love you in very truth. And I’m not alone—everyone who knows the Truth that has taken up permanent residence in us loves you.

Let grace, mercy, and peace be with us in truth and love from God the Father and from Jesus Christ, Son of the Father!

4-6 I can’t tell you how happy I am to learn that many members of your congregation are diligent in living out the Truth, exactly as commanded by the Father. But permit me a reminder, friends, and this is not a new commandment but simply a repetition of our original and basic charter: that we love each other. Love means following his commandments, and his unifying commandment is that you conduct your lives in love. This is the first thing you heard, and nothing has changed.

Don’t Walk Out on God

There are a lot of smooth-talking charlatans loose in the world who refuse to believe that Jesus Christ was truly human, a flesh-and-blood human being. Give them their true title: Deceiver! Antichrist!

8-9 And be very careful around them so you don’t lose out on what we’ve worked so diligently in together; I want you to get every reward you have coming to you. Anyone who gets so progressive in his thinking that he walks out on the teaching of Christ, walks out on God. But whoever stays with the teaching, stays faithful to both the Father and the Son.

10-11 If anyone shows up who doesn’t hold to this teaching, don’t invite him in and give him the run of the place. That would just give him a platform to perpetuate his evil ways, making you his partner.

12-13 I have a lot more things to tell you, but I’d rather not use paper and ink. I hope to be there soon in person and have a heart-to-heart talk. That will be far more satisfying to both you and me. Everyone here in your sister congregation sends greetings.

Het Boek

2 Johannes

Pas op voor de vele verleiders in deze wereld

Van: Johannes, de leider van de gemeente. Aan: de vrouw die door God uitgekozen is en aan haar kinderen.

Ik heb u oprecht lief en daarin ben ik niet de enige, alle mensen die de waarheid hebben leren kennen, houden ook van u. Want de waarheid blijft in ons en zal altijd bij ons zijn. Wij zullen ook de genade, het medeleven en de vrede van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen, in waarheid en liefde.

Ik heb ervan genoten enkele van uw kinderen te ontmoeten, die zich door de waarheid laten leiden, zoals de Vader ons heeft opgedragen. Daarom wil ik u herinneren aan het oude gebod dat God ons al in het begin heeft gegeven: gelovigen moeten elkaar liefhebben. Als wij God liefhebben, zullen wij leven zoals Hij wil. Hij heeft ons vanaf het allereerste begin gezegd dat wij elkaar moeten liefhebben.

Pas op voor de vele misleidende leraren die in deze wereld rondlopen. Zij beweren dat Jezus Christus niet als een mens van vlees en bloed gekomen is. Daaruit blijkt dat zij bedriegers en antichristen, vijanden van Christus, zijn. Wees daarom op uw hoede. Anders doet u alles teniet wat wij tot stand hebben gebracht en krijgt u niet uw volle loon. Wie verder gaat dan wat Christus ons geleerd heeft, heeft geen gemeenschap met God. Maar wie zich houdt aan wat Christus ons geleerd heeft, heeft niet alleen gemeenschap met Hem, maar ook met zijn Vader. 10 Als iemand bij u komt om u iets anders te leren, laat hem dan niet binnen en groet hem zelfs niet. 11 Want als u dat wel doet, bent u medeplichtig aan het kwaad dat hij aanricht.

12 Ik heb u nog veel meer te zeggen, maar ik wil dat niet per brief doen. Ik hoop naar u toe te komen en er persoonlijk met u over te spreken. Dan zal onze vreugde compleet zijn! 13 U ontvangt de hartelijke groeten van de kinderen van uw zuster.