The Message

2 John

1-2 My dear congregation, I, your pastor, love you in very truth. And I’m not alone—everyone who knows the Truth that has taken up permanent residence in us loves you.

Let grace, mercy, and peace be with us in truth and love from God the Father and from Jesus Christ, Son of the Father!

4-6 I can’t tell you how happy I am to learn that many members of your congregation are diligent in living out the Truth, exactly as commanded by the Father. But permit me a reminder, friends, and this is not a new commandment but simply a repetition of our original and basic charter: that we love each other. Love means following his commandments, and his unifying commandment is that you conduct your lives in love. This is the first thing you heard, and nothing has changed.

Don’t Walk Out on God

There are a lot of smooth-talking charlatans loose in the world who refuse to believe that Jesus Christ was truly human, a flesh-and-blood human being. Give them their true title: Deceiver! Antichrist!

8-9 And be very careful around them so you don’t lose out on what we’ve worked so diligently in together; I want you to get every reward you have coming to you. Anyone who gets so progressive in his thinking that he walks out on the teaching of Christ, walks out on God. But whoever stays with the teaching, stays faithful to both the Father and the Son.

10-11 If anyone shows up who doesn’t hold to this teaching, don’t invite him in and give him the run of the place. That would just give him a platform to perpetuate his evil ways, making you his partner.

12-13 I have a lot more things to tell you, but I’d rather not use paper and ink. I hope to be there soon in person and have a heart-to-heart talk. That will be far more satisfying to both you and me. Everyone here in your sister congregation sends greetings.

Bibelen på hverdagsdansk

2 Johannes

Indledende hilsen og bøn

Kære udvalgte frue.

Den gamle mand sender mange hilsener til dig og dine børn, som jeg elsker meget højt. Og det er ikke kun mig, der elsker jer, men det gør alle, der er kommet til erkendelse af sandheden. Vi er knyttet sammen, fordi vi har taget imod sandheden, og den bliver i os til evig tid.

Min bøn for jer er, at Gud Fader og Jesus Kristus, hans Søn, vil give jer nåde, barmhjertighed og fred til at leve jeres liv i sandhed og kærlighed.

Befalingen om at elske hinanden

Hvor har det glædet mig at møde nogle af dine børn her og se, at de lever i overensstemmelse med sandheden, sådan som Faderen har befalet os.

Alligevel vil jeg minde dig om, kære frue, at vi altid skal vise hinanden kærlighed. Det er ikke nogen ny befaling, jeg skriver til dig. Det er den samme, vi altid har kendt. Hvordan viser vi så kærlighed? Det gør vi ved at følge hans befaling. Og hans befaling er, at vi skal leve i kærligheden, sådan som vi har hørt det fra begyndelsen.

Vogt jer for den falske lære

Det er vigtigt, at I holder fast ved sandheden, for der er mange bedragere, som rejser rundt i verden. De tror ikke på, at Jesus, Messias, kom til jorden som et menneske af kød og blod. Den slags folk er bedragere, og de lever i oprør mod Kristus.

Pas på, at I ikke mister noget af det, I allerede har opnået, men gør, hvad I kan, for at I til sidst kan få den fulde løn af Herren. Den, som går for vidt og ikke forbliver i Kristi lære, har ikke del i Gud. Men den, som holder fast ved den sande lære, har del i Sønnen såvel som i Faderen. 10 Hvis nogle kommer for at undervise jer, og det ikke er den sande lære, de kommer med, skal I ikke byde dem velkommen eller invitere dem indenfor. 11 For hvis I opmuntrer dem, gør I jer medansvarlige for deres onde handlinger.

Afsluttende hilsen

12 Selvom jeg har meget, jeg gerne vil skrive til jer, vil jeg ikke bruge mere papir og blæk, for jeg håber snart at komme og besøge jer, så vi kan tale sammen ansigt til ansigt og glæde os over at være sammen.

13 Din udvalgte søsters børn sender mange hilsener.