The Message

2 Chronicles 19

11-3 But Jehoshaphat king of Judah got home safe and sound. Jehu, son of Hanani the seer, confronted King Jehoshaphat: “You have no business helping evil, cozying up to God-haters. Because you did this, God is good and angry with you. But you’re not all bad—you made a clean sweep of the polluting sex-and-religion shrines; and you were single-minded in seeking God.”

Jehoshaphat kept his residence in Jerusalem but made a regular round of visits among the people, from Beersheba in the south to Mount Ephraim in the north, urging them to return to God, the God of their ancestors.

5-7 And he was diligent in appointing judges in the land—each of the fortress cities had its judge. He charged the judges: “This is serious work; do it carefully. You are not merely judging between men and women; these are God’s judgments that you are passing on. Live in the fear of God—be most careful, for God hates dishonesty, partiality, and bribery.”

8-10 In Jerusalem Jehoshaphat also appointed Levites, priests, and family heads to decide on matters that had to do with worship and mediating local differences. He charged them: “Do your work in the fear of God; be dependable and honest in your duties. When a case comes before you involving any of your fellow citizens, whether it seems large (like murder) or small (like matters of interpretation of the law), you are responsible for warning them that they are dealing with God. Make that explicit, otherwise both you and they are going to be dealing with God’s wrath. Do your work well or you’ll end up being as guilty as they are.

11 “Amariah the chief priest is in charge of all cases regarding the worship of God; Zebadiah son of Ishmael, the leader of the tribe of Judah, is in charge of all civil cases; the Levites will keep order in the courts. Be bold and diligent. And God be with you as you do your best.”

Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 19

1În timp ce Iehoşafat, regele lui Iuda, se întorcea cu bine acasă, la Ierusalim, i-a ieşit înainte Iehu, fiul văzătorului Hanani. Acesta i-a zis regelui Iehoşafat: „Tu ajuţi pe cel nelegiuit şi iubeşti pe[a] cel ce Îl urăşte pe Domnul? Din această cauză mânia Domnului este împotriva ta! Totuşi au fost găsite şi lucruri bune în tine, căci ai distrus aşerele[b] din ţară şi te-ai hotărât în inima ta să-L cauţi pe Dumnezeu.“

Reformele legislative ale lui Iehoşafat

Iehoşafat a continuat să locuiască la Ierusalim. Apoi a mai ieşit o dată în mijlocul poporului, străbătând ţara de la Beer-Şeba până la regiunea muntoasă a lui Efraim şi i-a adus înapoi pe cei din popor la Domnul, Dumnezeul strămoşilor lor. Iehoşafat a rânduit judecători în ţară, în toate cetăţile fortificate ale lui Iuda, în fiecare cetate. El le-a zis judecătorilor: „Aveţi grijă ce faceţi, căci nu judecaţi pentru un om, ci pentru Domnul, Care este cu voi când rostiţi sentinţa! Şi acum, groaza Domnului să fie peste voi! Vegheaţi şi împliniţi-vă bine slujba, căci la Domnul, Dumnezeul nostru, nu există nedreptate, părtinire sau mită!“

De asemenea, Iehoşafat a rânduit şi la Ierusalim pe unii dintre leviţi, dintre preoţi şi dintre căpeteniile de familii din Israel ca să se ocupe de judecata Domnului şi de neînţelegeri; aceştia s-au stabilit la Ierusalim. El le-a poruncit următoarele: „Să lucraţi în frică de Domnul, cu credincioşie şi din toată inima! 10 În orice neînţelegere care ajunge la voi de la fraţii voştri, care locuiesc în cetăţile lor, neînţelegere cu privire la un omor sau cu privire la o lege, o poruncă, o reglementare sau o hotărâre, voi va trebui să-i învăţaţi, ca astfel să nu se facă vinovaţi faţă de Domnul şi mânia Lui să nu izbucnească peste voi şi peste cei din poporul vostru. Faceţi aşa şi nu veţi fi vinovaţi! 11 Iată, preotul Amaria este căpetenia voastră pentru toate treburile Domnului, iar Zebadia, fiul lui Ismael, este liderul Casei lui Iuda pentru toate treburile regelui; totodată leviţii vor sluji înaintea voastră ca dregători. Întăriţi-vă şi lucraţi, iar Domnul să fie cu cel ce face binele!“

Notas al pie

  1. 2 Cronici 19:2 Sau: închei alianţă cu
  2. 2 Cronici 19:3 Vezi nota de la 17:6