The Message

1 Timothy 4

Teach with Your Life

11-5 The Spirit makes it clear that as time goes on, some are going to give up on the faith and chase after demonic illusions put forth by professional liars. These liars have lied so well and for so long that they’ve lost their capacity for truth. They will tell you not to get married. They’ll tell you not to eat this or that food—perfectly good food God created to be eaten heartily and with thanksgiving by believers who know better! Everything God created is good, and to be received with thanks. Nothing is to be sneered at and thrown out. God’s Word and our prayers make every item in creation holy.

6-10 You’ve been raised on the Message of the faith and have followed sound teaching. Now pass on this counsel to the followers of Jesus there, and you’ll be a good servant of Jesus. Stay clear of silly stories that get dressed up as religion. Exercise daily in God—no spiritual flabbiness, please! Workouts in the gymnasium are useful, but a disciplined life in God is far more so, making you fit both today and forever. You can count on this. Take it to heart. This is why we’ve thrown ourselves into this venture so totally. We’re banking on the living God, Savior of all men and women, especially believers.

11-14 Get the word out. Teach all these things. And don’t let anyone put you down because you’re young. Teach believers with your life: by word, by demeanor, by love, by faith, by integrity. Stay at your post reading Scripture, giving counsel, teaching. And that special gift of ministry you were given when the leaders of the church laid hands on you and prayed—keep that dusted off and in use.

15-16 Cultivate these things. Immerse yourself in them. The people will all see you mature right before their eyes! Keep a firm grasp on both your character and your teaching. Don’t be diverted. Just keep at it. Both you and those who hear you will experience salvation.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 4

Învăţături pentru Timotei

1Duhul spune limpede că, în vremurile din urmă, unii se vor îndepărta de la credinţă şi vor da atenţie duhurilor înşelătoare şi învăţăturilor demonilor. Aceste lucruri vin din ipocrizia mincinoşilor, a căror conştiinţă a fost însemnată cu fierul roşu. Ei interzic căsătoria şi se abţin de la mâncărurile pe care le-a creat Dumnezeu pentru a fi primite cu mulţumire de către cei ce cred şi cunosc adevărul. Căci orice făptură creată de Dumnezeu este bună şi nimic nu trebuie respins, dacă este luat cu mulţumire, pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

Dacă-i vei învăţa pe fraţi aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Cristos Isus, fiind hrănit astfel de cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o îndeaproape. Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti! Disciplinează-te în ce priveşte evlavia! Căci disciplinarea trupului este de puţin folos, dar evlavia este de folos în toate, fiindcă ea are promisiunea vieţii de acum şi a celei care va să vină. Acest cuvânt este vrednic de încredere şi pe deplin vrednic să fie primit. 10 Căci pentru aceasta trudim şi ne luptăm, fiindcă ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al celor credincioşi.

11 Porunceşte şi învaţă aceste lucruri! 12 Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii un exemplu pentru credincioşi în vorbire, în comportament, în dragoste, în credinţă, în curăţie. 13 Până când voi veni eu, dă atenţie citirii, încurajării şi învăţăturii! 14 Să nu neglijezi darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin profeţie, după ce cei din sfatul bătrânilor[a] şi-au pus mâinile peste tine. 15 Practică aceste lucruri şi dedică-te lor, pentru ca progresul tău să fie văzut de toţi! 16 Fii atent la tine însuţi şi la învăţătura pe care o dai! Stăruie în aceste lucruri, pentru că, făcând aceasta, te vei salva pe tine şi pe cei ce te ascultă!

Notas al pie

  1. 1 Timotei 4:14 Sau: prezbiterilor