The Message

1 Thessalonians 5

11-3 I don’t think, friends, that I need to deal with the question of when all this is going to happen. You know as well as I that the day of the Master’s coming can’t be posted on our calendars. He won’t call ahead and make an appointment any more than a burglar would. About the time everybody’s walking around complacently, congratulating each other—“We’ve sure got it made! Now we can take it easy!”—suddenly everything will fall apart. It’s going to come as suddenly and inescapably as birth pangs to a pregnant woman.

4-8 But friends, you’re not in the dark, so how could you be taken off guard by any of this? You’re sons of Light, daughters of Day. We live under wide open skies and know where we stand. So let’s not sleepwalk through life like those others. Let’s keep our eyes open and be smart. People sleep at night and get drunk at night. But not us! Since we’re creatures of Day, let’s act like it. Walk out into the daylight sober, dressed up in faith, love, and the hope of salvation.

9-11 God didn’t set us up for an angry rejection but for salvation by our Master, Jesus Christ. He died for us, a death that triggered life. Whether we’re awake with the living or asleep with the dead, we’re alive with him! So speak encouraging words to one another. Build up hope so you’ll all be together in this, no one left out, no one left behind. I know you’re already doing this; just keep on doing it.

The Way He Wants You to Live

12-13 And now, friends, we ask you to honor those leaders who work so hard for you, who have been given the responsibility of urging and guiding you along in your obedience. Overwhelm them with appreciation and love!

13-15 Get along among yourselves, each of you doing your part. Our counsel is that you warn the freeloaders to get a move on. Gently encourage the stragglers, and reach out for the exhausted, pulling them to their feet. Be patient with each person, attentive to individual needs. And be careful that when you get on each other’s nerves you don’t snap at each other. Look for the best in each other, and always do your best to bring it out.

16-18 Be cheerful no matter what; pray all the time; thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live.

19-22 Don’t suppress the Spirit, and don’t stifle those who have a word from the Master. On the other hand, don’t be gullible. Check out everything, and keep only what’s good. Throw out anything tainted with evil.

23-24 May God himself, the God who makes everything holy and whole, make you holy and whole, put you together—spirit, soul, and body—and keep you fit for the coming of our Master, Jesus Christ. The One who called you is completely dependable. If he said it, he’ll do it!

25-27 Friends, keep up your prayers for us. Greet all the followers of Jesus there with a holy embrace. And make sure this letter gets read to all the brothers and sisters. Don’t leave anyone out.

28 The amazing grace of Jesus Christ be with you!

Slovo na cestu

1.list Tesalonickým 5

Buď připraven: nikdo neví, kdy se Pán vrátí

1Kdy se to má stát? O tom skutečně nemusím nic říkat, milí bratři, vždyť sami dobře víte, že to nikdo neví. Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci. Až si lidé budou říkat „všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí“, tehdy zčista jasna dopadne na ně zkáza, jako porodní bolesti přepadají rodičku. Nikdo neunikne, nikdo se neschová. Ale vy, bratři, netápejte ve tmách. Vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj. Vy jste děti světla a dne, ne děti noci a temnoty. Buďte tedy bdělí a nespěte jako ostatní, čekejte a buďte střízliví. Noc je čas spáčů a opilců. Ale my, kdo žijeme ve světle, zůstaňme střízliví, chráněni pancířem víry a lásky a přilbou radostné naděje záchrany.

Nás přece Bůh neurčil k tomu, abychom propadli jeho soudu, ale abychom byli zachráněni zásluhou našeho Pána, Ježíše Krista: 10 on za nás zemřel, abychom s ním mohli žít věčně, ať už se jeho příchodu dožijeme či nikoliv. 11 Tak se vzájemně povzbuzujte a pomáhejte si, jak jste to dělali doposud.

Základní tóny křesťanského života

12 Milí bratři, važte si svých představených v církvi, kteří se pro vás namáhají a napomínají vás. 13 Mějte je ve zvláštní úctě a lásce, vždyť vám slouží. A mezi sebou se nehádejte. 14 Neukázněné a líné napomínejte, malomyslné povzbuzujte, ujímejte se slabých a se všemi mějte trpělivost. 15 Křivdy neoplácejte, prokazujte dobro sobě navzájem i ostatním. 16 Buďte radostnými lidmi. 17 Neochabujte v modlitbách. 18 Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.

19 Nepřekážejte působení Božího Ducha 20 a nezlehčujte jeho poselství. 21-22 Bedlivě však posuzujte vše, co se za Boží slovo vydává, a přijímejte jen to, co odpovídá Písmu. Co mu odporuje, není dobré a s tím nic nemějte.

23 Prosíme Boha, který nám dává svůj pokoj, aby vás přivedl k dokonalosti a celou vaši bytost – ducha, duši i tělo – zachoval bez úhony až do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus. 24 Bůh, který vás přijal za své děti, to pro vás jistě učiní, jak sám slíbil.

25 Bratři, i vy se za nás modlete. 26 Obejměte za nás všechny spoluvěřící. 27 A všem dejte tento dopis přečíst, je to mé přání a vaše povinnost před Pánem.

28 Nechť vám Ježíš Kristus všem bohatě žehná.

Váš Pavel