The Message

1 Samuel 12

“Don’t Chase After Ghost-Gods”

11-3 Samuel addressed all Israel: “I’ve listened to everything you’ve said to me, listened carefully to every word, and I’ve given you a king. See for yourself: Your king among you, leading you! But now look at me: I’m old and gray, and my sons are still here. I’ve led you faithfully from my youth until this very day. Look at me! Do you have any complaints to bring before God and his anointed? Have I ever stolen so much as an ox or a donkey? Have I ever taken advantage of you or exploited you? Have I ever taken a bribe or played fast and loose with the law? Bring your complaint and I’ll make it right.”

“Oh no,” they said, “never. You’ve never done any of that—never abused us, never lined your own pockets.”

“That settles it then,” said Samuel. “God is witness, and his anointed is witness that you find nothing against me—no faults, no complaints.”

6-8 And the people said, “He is witness.”

Samuel continued, “This is the God who made Moses and Aaron your leaders and brought your ancestors out of Egypt. Take your stand before him now as I review your case before God in the light of all the righteous ways in which God has worked with you and your ancestors. When Jacob’s sons entered Egypt, the Egyptians made life hard for them and they cried for help to God. God sent Moses and Aaron, who led your ancestors out of Egypt and settled them here in this place.

“They soon forgot their God, so he sold them off to Sisera, commander of Hazor’s army, later to a hard life under the Philistines, and still later to the king of Moab. They had to fight for their lives.

10 “Then they cried for help to God. They confessed, ‘We’ve sinned! We’ve gone off and left God and worshiped the fertility gods and goddesses of Canaan. Oh, deliver us from the brutalities of our enemies and we’ll worship you alone.’

11 “So God sent Jerub-Baal (Gideon), Bedan (Barak), Jephthah, and Samuel. He saved you from that hard life surrounded by enemies, and you lived in peace.

12 “But when you saw Nahash, king of the Ammonites, preparing to attack you, you said to me, ‘No more of this. We want a king to lead us.’ And God was already your king!

13-15 “So here’s the king you wanted, the king you asked for. God has let you have your own way, given you a king. If you fear God, worship and obey him, and don’t rebel against what he tells you. If both you and your king follow God, no problem. God will be sure to save you. But if you don’t obey him and rebel against what he tells you, king or no king, you will fare no better than your fathers.

16-17 “Pay attention! Watch this wonder that God is going to perform before you now! It’s summer, as you well know, and the rainy season is over. But I’m going to pray to God. He’ll send thunder and rain, a sign to convince you of the great wrong you have done to God by asking for a king.”

18 Samuel prayed to God, and God sent thunder and rain that same day. The people were greatly afraid and in awe of God and of Samuel.

19 Then all the people begged Samuel, “Pray to your God for us, your servants. Pray that we won’t die! On top of all our other sins, we’ve piled on one more—asking for a king!”

20-22 Samuel said to them, “Don’t be fearful. It’s true that you have done something very wrong. All the same, don’t turn your back on God. Worship and serve him heart and soul! Don’t chase after ghost-gods. There’s nothing to them. They can’t help you. They’re nothing but ghost-gods! God, simply because of who he is, is not going to walk off and leave his people. God took delight in making you into his very own people.

23-25 “And neither will I walk off and leave you. That would be a sin against God! I’m staying right here at my post praying for you and teaching you the good and right way to live. But I beg of you, fear God and worship him honestly and heartily. You’ve seen how greatly he has worked among you! Be warned: If you live badly, both you and your king will be thrown out.”

Nouă Traducere În Limba Română

1 Samuel 12

Discursul de bun-rămas al lui Samuel

1Samuel a zis întregului Israel:

– Am ascultat de tot ceea ce mi-aţi cerut şi am pus astfel un rege peste voi. Acum, iată, aveţi un rege care să vă conducă! Cât despre mine, eu am îmbătrânit şi am încărunţit, iar fiii mei se află aici cu voi. Am fost conducătorul vostru din tinereţea mea şi până astăzi. Sunt aici! Mărturisiţi acum împotriva mea înaintea Domnului şi înaintea unsului Său! Cui i-am luat boul sau cui i-am luat măgarul? Pe cine am înşelat sau pe cine am asuprit? Din mâna cui am primit mită ca să închid ochii în privinţa lui? Spuneţi-mi şi vă voi da înapoi.

– Nu ne-ai înşelat, nu ne-ai asuprit şi n-ai luat nimic din mâna nimănui, i-au răspuns ei.

Atunci el le-a mai zis:

Domnul este martor împotriva voastră şi unsul Său este martor în ziua aceasta că nu m-aţi găsit vinovat cu nimic.

– El este martor, au răspuns ei.

Samuel a spus poporului:

Domnul este Cel Care i-a ales pe Moise şi pe Aaron şi Care i-a scos pe strămoşii voştri din ţara Egiptului. Acum rămâneţi aici ca să vă confrunt, înaintea Domnului, cu toate faptele drepte pe care le-a făcut El pentru voi şi pentru strămoşii voştri. După ce Iacov a intrat în Egipt, strămoşii voştri au strigat către Domnul, iar Domnul l-a trimis pe Moise şi pe Aaron care i-au scos din Egipt şi i-au adus ca să locuiască în locul acesta. Dar pentru că ei L-au uitat pe Domnul, Dumnezeul lor, El i-a vândut în mâinile lui Sisera, conducătorul oştirii Haţorului, în mâinile filistenilor şi ale regelui Moabului, care au luptat împotriva lor. 10 Ei au strigat către Domnul, zicând: „Am păcătuit căci L-am părăsit pe Domnul şi am slujit baalilor[a] şi aştoretelor[b]. Dar acum, eliberează-ne de sub puterea duşmanilor noştri şi Îţi vom sluji Ţie.“ 11 Şi Domnul i-a trimis pe Ierub-Baal[c], pe Barak[d], pe Iefta şi pe Samuel[e] şi v-a eliberat de sub puterea duşmanilor din jurul vostru, astfel încât aţi locuit în siguranţă. 12 Dar când aţi văzut că Nahaş, regele amoniţilor, se îndreaptă împotriva voastră, deşi Domnul, Dumnezeul vostru, vă era Împărat, mi-aţi zis: „Nu vrem să facem cum zici tu, ci să domnească un rege peste noi!“ 13 Iată deci regele pe care l-aţi ales şi pe care l-aţi cerut. Domnul a pus peste voi un rege. 14 Dacă vă veţi teme de Domnul şi Îi veţi sluji, dacă veţi asculta de glasul Său şi nu vă veţi răzvrăti împotriva poruncilor Lui şi dacă Îl veţi urma pe Domnul, Dumnezeul vostru, atât voi, cât şi regele care domneşte peste voi, va fi bine. 15 Dar dacă nu veţi asculta de glasul Domnului şi vă veţi împotrivi poruncii Domnului, atunci mâna Domnului va fi împotriva voastră, aşa cum a fost împotriva strămoşilor voştri. 16 Rămâneţi în continuare aici şi priviţi acest mare lucru pe care Domnul îl va face sub privirea voastră. 17 Nu este astăzi seceratul grâului? Am să chem pe Domnul şi El va trimite tunet şi ploaie. Atunci veţi înţelege că aţi făcut un mare rău în ochii Domnului, cerând pentru voi un rege.

18 Samuel l-a chemat pe Domnul Care a trimis tunet şi ploaie în ziua aceea. Atunci întregul popor s-a temut foarte tare de Domnul şi de Samuel. 19 I-au spus lui Samuel:

– Roagă-te Domnului, Dumnezeul tău, pentru slujitorii tăi, ca să nu murim, căci am adăugat la toate păcatele noastre şi răul de a cere pentru noi un rege.

20 Samuel a răspuns poporului:

– Nu vă fie teamă! Aţi făcut tot răul acesta, numai să nu vă întoarceţi din a-L urma pe Domnul şi din a-I sluji cu toată inima voastră. 21 Nu vă duceţi după lucruri deşarte[f], care nu vă aduc nici un folos şi nici nu vă izbăvesc deoarece sunt lucruri deşarte. 22 Domnul nu va lepăda pe poporul Său din cauza Numelui Său cel mare, căci El a găsit plăcere în a face din voi poporul Său. 23 În ce mă priveşte, departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând a mă ruga pentru voi. De asemenea, vă voi învăţa calea cea bună şi dreaptă. 24 Numai să vă temeţi de Domnul şi să Îi slujiţi cu credincioşie din toată inima voastră, căci vedeţi ce lucruri mari a făcut pentru voi. 25 Dar dacă veţi continua să faceţi răul, veţi fi nimiciţi atât voi, cât şi regele vostru.

Notas al pie

  1. 1 Samuel 12:10 Vezi nota de la 7:4
  2. 1 Samuel 12:10 Vezi nota de la 7:3
  3. 1 Samuel 12:11 Numit şi Ghedeon (Jud.7:1)
  4. 1 Samuel 12:11 Unele mss LXX şi Siriacă; TM: Bedan
  5. 1 Samuel 12:11 TM; unele mss LXX şi Siriacă: Samson
  6. 1 Samuel 12:21 Sau: idoli fără valoare