The Message

1 Samuel 12

“Don’t Chase After Ghost-Gods”

11-3 Samuel addressed all Israel: “I’ve listened to everything you’ve said to me, listened carefully to every word, and I’ve given you a king. See for yourself: Your king among you, leading you! But now look at me: I’m old and gray, and my sons are still here. I’ve led you faithfully from my youth until this very day. Look at me! Do you have any complaints to bring before God and his anointed? Have I ever stolen so much as an ox or a donkey? Have I ever taken advantage of you or exploited you? Have I ever taken a bribe or played fast and loose with the law? Bring your complaint and I’ll make it right.”

“Oh no,” they said, “never. You’ve never done any of that—never abused us, never lined your own pockets.”

“That settles it then,” said Samuel. “God is witness, and his anointed is witness that you find nothing against me—no faults, no complaints.”

6-8 And the people said, “He is witness.”

Samuel continued, “This is the God who made Moses and Aaron your leaders and brought your ancestors out of Egypt. Take your stand before him now as I review your case before God in the light of all the righteous ways in which God has worked with you and your ancestors. When Jacob’s sons entered Egypt, the Egyptians made life hard for them and they cried for help to God. God sent Moses and Aaron, who led your ancestors out of Egypt and settled them here in this place.

“They soon forgot their God, so he sold them off to Sisera, commander of Hazor’s army, later to a hard life under the Philistines, and still later to the king of Moab. They had to fight for their lives.

10 “Then they cried for help to God. They confessed, ‘We’ve sinned! We’ve gone off and left God and worshiped the fertility gods and goddesses of Canaan. Oh, deliver us from the brutalities of our enemies and we’ll worship you alone.’

11 “So God sent Jerub-Baal (Gideon), Bedan (Barak), Jephthah, and Samuel. He saved you from that hard life surrounded by enemies, and you lived in peace.

12 “But when you saw Nahash, king of the Ammonites, preparing to attack you, you said to me, ‘No more of this. We want a king to lead us.’ And God was already your king!

13-15 “So here’s the king you wanted, the king you asked for. God has let you have your own way, given you a king. If you fear God, worship and obey him, and don’t rebel against what he tells you. If both you and your king follow God, no problem. God will be sure to save you. But if you don’t obey him and rebel against what he tells you, king or no king, you will fare no better than your fathers.

16-17 “Pay attention! Watch this wonder that God is going to perform before you now! It’s summer, as you well know, and the rainy season is over. But I’m going to pray to God. He’ll send thunder and rain, a sign to convince you of the great wrong you have done to God by asking for a king.”

18 Samuel prayed to God, and God sent thunder and rain that same day. The people were greatly afraid and in awe of God and of Samuel.

19 Then all the people begged Samuel, “Pray to your God for us, your servants. Pray that we won’t die! On top of all our other sins, we’ve piled on one more—asking for a king!”

20-22 Samuel said to them, “Don’t be fearful. It’s true that you have done something very wrong. All the same, don’t turn your back on God. Worship and serve him heart and soul! Don’t chase after ghost-gods. There’s nothing to them. They can’t help you. They’re nothing but ghost-gods! God, simply because of who he is, is not going to walk off and leave his people. God took delight in making you into his very own people.

23-25 “And neither will I walk off and leave you. That would be a sin against God! I’m staying right here at my post praying for you and teaching you the good and right way to live. But I beg of you, fear God and worship him honestly and heartily. You’ve seen how greatly he has worked among you! Be warned: If you live badly, both you and your king will be thrown out.”

Bibelen på hverdagsdansk

1 Samuel 12

Samuels afskedstale til folket

1Samuel sagde derefter til folket: „Se, jeg har nu opfyldt jeres ønske og givet jer en konge. Det er denne konge, der nu skal være jeres leder. Her står jeg med mine sønner som en gammel, gråhåret mand. Jeg har tjent jer, lige siden jeg var dreng. Sig mig nu, mens jeg står her for Guds ansigt og foran jeres nye konge: Har jeg nogen sinde taget så meget som en okse eller et æsel fra nogen af jer? Har jeg udnyttet nogen? Har jeg undertrykt jer? Har jeg afsagt uretfærdige domme? Har jeg taget imod bestikkelse fra nogen? I så fald vil jeg betale erstatning.”

„Nej,” svarede de, „du har hverken udnyttet eller undertrykt os på nogen måde, og du har aldrig på uretfærdig vis taget noget fra os.”

„Så Herren og hans salvede konge er i dag vidner på, at ingen har noget at anklage mig for?” spurgte Samuel.

„Ja, det er sandt,” svarede folket.

„Godt! Det var Herren, som udvalgte Moses og Aron,” fortsatte Samuel. „Ved deres hjælp førte han jeres forfædre ud af Egyptens land. Jeg vil nu minde jer om, hvor mange gange Herren i sin nåde har reddet jer.

Da Jakobs efterkommere var slaver i Egypten, råbte de til Herren om hjælp, og han sendte Moses og Aron til dem for at føre dem ind i dette land. Men det varede ikke længe, før folket havde glemt Herren, deres Gud, og derfor lod han kong Hatzors hærfører, Sisera, og filistrene og Moabs konge besejre dem. 10 Da råbte de igen til Herren og indrømmede, at de havde syndet ved at vende sig fra ham og i stedet dyrke afguderne Baʼal og Astarte. De bønfaldt Herren om hjælp. ‚Vi vil tilbede dig alene, hvis du bare vil frelse os fra vores fjender,’ lovede de. 11 Da sendte Herren Gideon, Barak, Jefta og Samson[a] for at frelse jer, og under deres ledelse havde I trygge kår.

12 Men så blev I bange for ammonitterkongen Nahash, og I kom til mig med jeres krav om at få en konge, der kunne regere over jer. Men Gud Herren var allerede jeres Konge—og det har han altid været. 13 Men her er den konge, I har bedt om at få. Herren har opfyldt jeres ønske og givet jer en konge.

14 Hvis I nu vil have ærefrygt for Herren og tjene ham, hvis I vil adlyde hans befalinger og ikke sætte jer op imod hans vilje, hvis både I og jeres konge vil følge Herren, jeres Gud, så vil det gå jer godt. 15 Men hvis I gør oprør imod ham og nægter at lytte til ham, vil han straffe jer, sådan som han straffede jeres forfædre.

16 Men se nu det under, som Herren vil gøre for øjnene af jer. 17 I ved, at det ikke regner her i hvedehøstens tid. Men i dag vil jeg bede Herren om at sende torden og regn for at I kan forstå, hvor stor en synd det var i Herrens øjne, at I krævede at få en konge.” 18 Så råbte Samuel til Herren, og Herren sendte torden og regn. Da blev folket grebet af frygt for Herren og for Samuel.

19 „Gå i forbøn for os, at vi ikke skal dø,” råbte de til Samuel. „Vi har syndet mange gange, og nu har vi også forlangt en konge.”

20 „Vær ikke bange, selvom I har begået denne synd,” beroligede Samuel dem. „Men følg nu Herren af hele jeres hjerte, så I ikke igen vender ham ryggen. 21 Gå ikke tilbage til de nytteløse afguder, som ikke kan hjælpe jer. 22 Fordi Herren er stor, står han fast på sit ord. Han vil ikke forkaste det folk, han har udvalgt som sit eget folk.

23 Hvad mig angår, så vil jeg ikke synde imod Herren ved at undlade at gå i forbøn for jer. Jeg vil også fortsat undervise jer om, hvad der er godt og ret. 24 I skal vise ærefrygt for Herren og tjene ham af hele jeres hjerte. Tænk på alle de store ting, han har gjort for jer. 25 Men hvis I fortsætter med at synde, vil både I og jeres konge blive udryddet.”

Notas al pie

  1. 12,11 Oversat efter Septuaginta. Gideon blev også kaldet Jerubbaʼal. Den masoretiske tekst har Bedan i stedet for Barak og Samuel i stedet for Samson. Det er sandsynligvis fejlskrivninger.