The Message

1 John 1

11-2 From the very first day, we were there, taking it all in—we heard it with our own ears, saw it with our own eyes, verified it with our own hands. The Word of Life appeared right before our eyes; we saw it happen! And now we’re telling you in most sober prose that what we witnessed was, incredibly, this: The infinite Life of God himself took shape before us.

3-4 We saw it, we heard it, and now we’re telling you so you can experience it along with us, this experience of communion with the Father and his Son, Jesus Christ. Our motive for writing is simply this: We want you to enjoy this, too. Your joy will double our joy!

Walk in the Light

This, in essence, is the message we heard from Christ and are passing on to you: God is light, pure light; there’s not a trace of darkness in him.

6-7 If we claim that we experience a shared life with him and continue to stumble around in the dark, we’re obviously lying through our teeth—we’re not living what we claim. But if we walk in the light, God himself being the light, we also experience a shared life with one another, as the sacrificed blood of Jesus, God’s Son, purges all our sin.

8-10 If we claim that we’re free of sin, we’re only fooling ourselves. A claim like that is errant nonsense. On the other hand, if we admit our sins—make a clean breast of them—he won’t let us down; he’ll be true to himself. He’ll forgive our sins and purge us of all wrongdoing. If we claim that we’ve never sinned, we out-and-out contradict God—make a liar out of him. A claim like that only shows off our ignorance of God.

Slovo na cestu

1.list Janův 1

Slovo života

1Přinášíme a dosvědčujeme vám zvěst o tom, co bylo od počátku: o Ježíši, který je živé slovo – viditelný projev Otcova věčného života. Slyšeli jsme ho, viděli jsme ho, sledovali jsme ho, dotýkali jsme se ho. 3-4 Podáváme vám o něm zprávu, abyste se s námi sjednotili, jako jsme my zajedno s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem, aby se tím naše radost vzájemně znásobila.

Život ve světle

Předáváme vám poselství, které jsme přijali od Krista: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Tvrdíme-li, že máme k Bohu dobrý vztah, a přesto setrváváme ve tmě, lžeme a náš život je nepravdivý. Žijeme-li však stále ve světle Boží přítomnosti, krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu a nic neruší náš vzájemný vztah.

Tvrdíme-li, že nehřešíme, pak klameme sami sebe a nechceme si připustit pravdu. Jestliže však své hříchy vyznáváme, smíme se spolehnout na Boží sliby, že nás očišťuje od každé špinavosti a promíjí nám každé selhání. 10 Říkáme-li, že nic špatného neděláme, obviňujeme Boha ze lži a vůbec ho nechápeme.