The Message

1 Chronicles 20

11-3 That spring, the time when kings usually go off to war, Joab led the army out and ravaged the Ammonites. He then set siege to Rabbah. David meanwhile was back in Jerusalem. Joab hit Rabbah hard and left it in ruins. David took the crown off the head of their king. Its weight was found to be a talent of gold and set with a precious stone. It was placed on David’s head. He hauled great quantities of loot from the city and put the people to hard labor with saws and picks and axes. This is what he did to all the Ammonites. Then David and his army returned to Jerusalem.

4-8 Later war broke out with the Philistines at Gezer. That was the time Sibbecai the Hushathite killed Sippai of the clan of giants. The Philistines had to eat crow. In another war with the Philistines, Elhanan son of Jair killed Lahmi, the brother of Goliath the Gittite whose spear was like a ship’s boom. And then there was the war at Gath that featured a hulking giant who had twenty-four fingers and toes, six on each hand and foot—yet another from the clan of giants. When he mocked Israel, Jonathan son of Shimea, David’s brother, killed him. These came from the clan of giants and were killed by David and his men.

Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 20

Yderligere kamp mod ammonitterne

1Næste forår omkring den tid, hvor kongerne sædvanligvis drager i krig, rykkede Joab ud med den israelitiske hær. De besejrede den ammonitiske hær og belejrede Rabba.[a] Men David selv blev hjemme i Jerusalem. Joab angreb Rabba og ødelagde den.

Da David kort efter ankom til Rabba, fjernede han kronen fra ammonitterkongens[b] hoved og satte den på sit eget. Den vejede over 30 kg og var lavet af guld, og der var en stor ædelsten på den. Desuden tog han et stort krigsbytte. Byens befolkning tog han som krigsfanger og satte dem til at arbejde med save, hakker og økser. På samme måde gik det indbyggerne fra de øvrige byer i ammonitternes land.

Derefter vendte David og hæren tilbage til Jerusalem.

Flere kæmper blandt filistrene bliver dræbt

Senere, da israelitterne kæmpede mod filistrene ved Gezer, dræbte Sibbekaj fra Husha en filister af den frygtede Rafa-slægt, en mand ved navn Sippaj, hvorefter filistrene overgav sig. Under en anden kamp mod filistrene lykkedes det Elhanan, Jairs søn, at dræbe en filister ved navn Lahmi, en bror til Goliat, hvis spydskaft var på størrelse med en vævebom. Og en anden gang, da israelitterne kæmpede mod filistrene ved Gat, var der en kæmpe af Rafa-slægten med seks fingre på hver hånd og seks tæer på hver fod. Han hånede Israel, men Jonatan,[c] en søn af Davids bror Shima, dræbte ham. Disse filistre, der tilhørte kæmpeslægten Rafa fra Gat, blev hugget ned af Davids mænd.

Notas al pie

  1. 20,1 Ammons hovedstad, svarende til det nuværende Amman i Jordan.
  2. 20,2 Eller mere ordret: „deres konges hoved”. Teksten kan med lidt andre vokaler oversættes „Milkoms hoved”. Milkom, det samme som Molek/Molok, var ammonitternes afgud, jf. 1.Kong. 11,5-7.
  3. 20,7 Sandsynligvis en fejlkopiering af Jonadab, jf. 2.Sam. 13,3.