Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zeffaniya 1

1Ekigambo kya Mukama ekyajjira Zeffaniya mutabani wa Kuusi, muzzukulu wa Gedaliya, muzzukulu wa Amaliya, muzzukulu wa Keezeekiya, mu mirembe gya Yosiya mutabani wa Amoni, Kabaka wa Yuda.

Okulabula kw’Omusango n’Okuzikirizibwa kwa Yuda

“Ndizikiririza ddala byonna okuva ku nsi,” bw’ayogera Mukama.
“Ndizikiriza abantu wamu n’ensolo;
    ndizikiriza ebinyonyi eby’omu bbanga
    n’ebyennyanja;
ababi balisigaza ntuumu ya kafakalimbo;
    bwe ndimalawo abantu okuva ku nsi,”
    bw’ayogera Mukama.
Ndigololera ku Yuda omukono gwange,
    era ne ku abo bonna abali mu Yerusaalemi;
era ekitundu kya Baali ekifisseewo n’ennyumba ya Bakemali,
    bakabona abasinza ebifaananyi, ndibazikiriza okuva mu kifo kino,
abo abavuunamira eggye ery’omu ggulu
    ku nnyumba waggulu,
ne balisinza n’abo abalayira mu linnya lya Mukama,
    ate nga balayira ne mu linnya lya Malukamu,
abo abadda emabega obutagoberera Mukama,
    wadde abo abatamunoonya newaakubadde okumwebuuzaako.

Siriikirira awali Mukama Katonda,
    kubanga olunaku lwa Mukama luli kumpi.
Mukama ategese ssaddaaka,
    era atukuzizza abagenyi be.

Ku lunaku olwa ssaddaaka ya Mukama,
    ndibonereza abakungu
    n’abaana ba Kabaka,
n’abo bonna abambadde
    ebyambalo ebitasaana.
Awo ku lunaku olwo ndibonereza
    abo bonna abeewala okulinnya ku muziziko,
n’abo abajjuza ennyumba ya Mukama waabwe
    ebikolwa eby’obukambwe n’obulimba.

10 Ku lunaku olwo, bw’ayogera Mukama,
    eddoboozi ery’okukaaba liriwulikika ku Mulyango ogw’Ebyennyanja,
    okukaaba okuva ku luuyi olwokubiri,
    n’okubwatuka okunene okuva ku nsozi.
11 Mwekaabireko, mmwe abali mu matwale g’akatale;
    abasuubuzi bammwe bonna zibasanze,
    n’abo abeebinika ffeeza balizikirizibwa.
12 Awo olulituuka mu biro ebyo ndimulisa Yerusaalemi n’ettabaaza nga nnoonya,
    mbonereze abo bonna abalagajjavu
    abali ng’omwenge ogutanasengejjebwa,
abalowooza nti Mukama
    talibaako ne ky’akolawo.
13 Obugagga bwabwe bulinyagibwa,
    n’ennyumba zaabwe zimenyebwemenyebwe.
Ne bwe balizimba ennyumba
    tebalizituulamu,
era balisimba ennimiro ez’emizabbibu nazo
    tebalinywa wayini wamu.

Olunaku lwa Mukama Olukulu

14 Olunaku lwa Mukama olukulu luli kumpi;
    ddala lunaatera okutuuka.
Wuliriza! Omulwanyi alikaabira eyo ng’aliko obuyinike bungi,
    n’okukaaba ku lunaku lwa Mukama kujja kuba kungi nnyo.
15 Olunaku olwo lunaku lwa busungu,
    lunaku lwa buyinike n’okulaba ennaku,
lunaku lwa mutawaana n’okuzikirira,
    olunaku olw’ekikome n’ekizikiza,
    olunaku lw’ebire n’ekizikiza ekikutte ennyo;
16 olunaku olw’okufuuwa ekkondeere n’okulangirira olutalo
    ku bibuga ebiriko ebigo
    n’eri eminaala emigulumivu.

17 Ndireeta, obuyinike ku bantu,
    batambule ng’abazibe b’amaaso,
    kubanga bakoze ebibi mu maaso ga Mukama,
omusaayi gwabwe guliyiyibwa ng’enfuufu,
    n’ebyenda byabwe bivundire kungulu.
18 Effeeza yaabwe ne zaabu yaabwe
    tebiriyinza kubataasa
    ku lunaku olw’obusungu bwa Mukama.

Ensi yonna erizikirizibwa
    omuliro gw’obuggya bwe,
era alimalirawo ddala
    abo bonna abali mu nsi.

Nouă Traducere În Limba Română

Ţefania 1

1Cuvântul Domnului care a venit la Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda:

Iminenţa judecăţii

„Voi spulbera totul
    de pe faţa pământului! zice Domnul.
Voi spulbera oamenii şi animalele,
    voi spulbera păsările cerului
        şi peştii mării,
pietrele de poticnire[a] şi pe cei răi împreună cu ele[b]!
    Îi voi nimici pe oameni de pe faţa pământului! zice Domnul.

Judecată împotriva lui Iuda

Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda
    şi împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului!
Voi distruge din acest loc orice urmă de închinare la Baal[c]
    şi numele preoţilor idolatri[d],
pe cei ce se închină pe acoperişuri
    oştirii cerului,
pe cei ce se închină jurând pe Domnul,
    dar care jură şi pe Moleh[e],
pe cei care s-au abătut de la Domnul
    şi pe cei care nu-L mai caută pe Domnul,
        nici nu mai întreabă de El!
Să se facă tăcere înaintea Stăpânului Domn,
    fiindcă ziua Domnului este aproape!
Domnul a pregătit o jertfă[f]
    şi Şi-a pus deoparte oaspeţii.
În ziua jertfei Domnului,
    îi voi pedepsi pe prinţi
        şi pe fiii regelui,
şi pe toţi cei ce poartă
    haine străine!
În ziua aceea îi voi pedepsi
    pe toţi cei ce sar peste prag[g],
care umplu templul zeilor lor[h]
    cu violenţă şi înşelăciune!“

10 „În ziua aceea, zice Domnul,
    se va auzi un strigăt de durere dinspre Poarta Peştilor,
un urlet dinspre cartierul cel nou[i]
    şi un mare măcel dinspre dealuri.
11 Jeliţi, locuitori ai Macteşului[j],
    căci toţi negustorii sunt distruşi,
        toţi cei ce vând pe[k] argint sunt nimiciţi!
12 În vremea aceea,
    voi răscoli Ierusalimul cu felinare
şi-i voi pedepsi pe cei mulţumiţi[l],
    pe cei ce sunt ca vinul care se îngroaşă pe drojdiile lui[m],
pe cei care zic în inimile lor:
    «Domnul nu va face nici bine,
        dar nu va face nici rău!»
13 Averea lor va fi de jaf,
    iar casele lor vor fi pustiite.
Îşi vor zidi case,
    dar nu vor locui în ele!
Îşi vor planta vii,
    dar nu le vor bea vinul!

Ziua cea mare a Domnului

14 Ziua cea mare a Domnului este aproape;
    este aproape şi se grăbeşte să vină!
Vuietul zilei Domnului este amarnic;
    la fel este şi urletul celui viteaz acolo.
15 Ziua aceea va fi o zi a furiei,
    o zi de necaz şi strâmtorare,
        o zi de pustiire şi distrugere,
o zi de întuneric şi negură,
    o zi cu nori şi întunecime,
16 o zi a trâmbiţei şi a strigătului de război
    împotriva cetăţilor fortificate
        şi a turnurilor înalte!
17 Voi aduce un aşa necaz asupra oamenilor,
    încât vor bâjbâi ca nişte orbi,
        căci au păcătuit împotriva Domnului.
Sângele le va fi vărsat ca praful,
    iar măruntaiele − ca balega.
18 Nici argintul şi nici aurul lor
    nu vor putea să-i scape
        în ziua furiei Domnului!
Întreaga ţară[n] va fi mistuită
    de focul geloziei Sale,
căci El va aduce cu siguranţă o nimicire grabnică
    asupra tuturor locuitorilor ţării[o].“

Notas al pie

 1. Ţefania 1:3 Cu sensul de idoli
 2. Ţefania 1:3 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: mării / şi lucrurile care i-au făcut pe cei răi să se poticnească; sau: şi îi voi face pe cei răi să se poticnească; sau: mării. / Cei răi vor avea doar un morman de ruine!
 3. Ţefania 1:4 Zeul canaanit al fertilităţii
 4. Ţefania 1:4 LXX; TM: numele preoţilor idolatri şi al preoţilor (posibil ca primul termen să se refere la preoţii păgâni – vezi 2 Regi 23:5 şi Osea 10:5 – iar al doilea, la preoţii apostaţi)
 5. Ţefania 1:5 Ebr.: Malcam (Milcomi), o variantă a lui Moleh, zeul suprem al amoniţilor
 6. Ţefania 1:7 Vezi Ier. 46:10; Ezech. 39:17
 7. Ţefania 1:9 Vezi 1 Sam. 5:5
 8. Ţefania 1:9 Lit.: casa stăpânilor lor
 9. Ţefania 1:10 Sau: al doilea cartier, posibil o zonă a oraşului unde locuiau cei mai înstăriţi
 10. Ţefania 1:11 Sau: ai târgului, o zonă a Ierusalimului în care locuiau probabil negustorii străini; lit.: ai Mortarului
 11. Ţefania 1:11 Lit.: toţi cei ce cântăresc
 12. Ţefania 1:12 Sau: care se complac (în păcat); sau: care se simt în siguranţă
 13. Ţefania 1:12 Expresia sugerează indiferenţa şi starea de complacere în păcat
 14. Ţefania 1:18 Sau: Întregul pământ
 15. Ţefania 1:18 Sau: pământului