Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 98

Zabbuli.

1Muyimbire Mukama oluyimba oluggya,
    kubanga akoze eby’ekitalo.
Omukono gwe ogwa ddyo,
    era omukono omutukuvu, gumuwadde obuwanguzi.
Mukama ayolesezza obulokozi bwe,
    era abikkulidde amawanga obutuukirivu bwe.
Ajjukidde okwagala kwe okutakoma
    n’obwesigwa bwe eri ennyumba ya Isirayiri.
Enkomerero z’ensi yonna zirabye
    obulokozi bwa Katonda waffe.

Muyimbire Mukama n’essanyu lingi mwe ensi yonna;
    muyimbe ennyimba mu maloboozi ag’essanyu.
Mutendereze Mukama n’ennanga ez’enkoba;
    n’ennanga ez’enkoba n’amaloboozi ag’okuyimba,
n’amakondeere n’eddoboozi ly’eŋŋombe.
    Muyimbe n’essanyu mu maaso ga Mukama era Kabaka.

Ennyanja eyire ne byonna ebigirimu,
    n’ensi ne byonna ebigirimu bijaguze.
Emigga gikube mu ngalo
    n’ensozi zonna ziyimbire wamu olw’essanyu;
byonna biyimbe mu maaso ga Mukama,
    kubanga ajja okulamula ensi.
Aliramula ensi mu butuukirivu;
    aliramula amawanga mu bwenkanya.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 98

Psalmul 98

Un psalm

Cântaţi Domnului un cântec nou,
    căci El a făcut minuni.
Mâna lui cea dreaptă şi braţul Lui cel sfânt
    I-au adus victorie!
Domnul Îşi face cunoscută mântuirea;
    Îşi descoperă dreptatea înaintea neamurilor.
El Şi-a amintit de îndurarea şi de credincioşia
    promisă casei lui Israel;
toate marginile pământului au văzut
    mântuirea Dumnezeului nostru.

Strigaţi către Domnul, toţi locuitorii pământului!
    Chiuiţi, strigaţi de bucurie, cântaţi!
Cântaţi Domnului cu lira,
    cu lira şi cu cântece din gură,
cu trâmbiţe şi cu sunet de corn,
    strigaţi înaintea Împăratului, a Domnului!

Să vuiască marea şi tot ce este în ea,
    lumea şi toţi locuitorii ei!
Râurile să bată din palme,
    munţii să strige de bucurie cu toţii
înaintea Domnului,
    Care vine să judece pământul.
El va judeca lumea cu dreptate
    şi popoarele cu nepărtinire!