Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 93

1Mukama afuga; ayambadde ekitiibwa.
    Mukama ayambadde ekitiibwa
    era yeesibye amaanyi.
Ensi yanywezebwa;
    teyinza kunyeenyezebwa.
Entebe yo ey’obwakabaka yanywezebwa okuva edda n’edda.
    Ggwe, Ayi Katonda, oli wa mirembe na mirembe.

Amayengo gatumbidde, Ayi Mukama;
    ennyanja ziyimusizza amaloboozi gaazo,
    n’amazzi g’ennyanja gayira.
Mukama, Ali Waggulu Ennyo,
    oli wa maanyi okusinga okuyira kw’amazzi amangi;
    oli wa maanyi okusinga amayengo g’ennyanja.

Ayi Mukama ebiragiro byo binywevu,
    n’obutukuvu bujjudde ennyumba yo,
    ennaku zonna.

The Message

Psalm 93

11-2 God is King, robed and ruling,
God is robed and surging with strength.

And yes, the world is firm, immovable,
Your throne ever firm—you’re Eternal!

3-4 Sea storms are up, God,
Sea storms wild and roaring,
Sea storms with thunderous breakers.

Stronger than wild sea storms,
Mightier than sea-storm breakers,
Mighty God rules from High Heaven.

What you say goes—it always has.
“Beauty” and “Holy” mark your palace rule,
God, to the very end of time.