Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 84

Ya Mukulu wa Bayimbi. Zabbuli ya Batabani ba Koola.

1Eweema zo nga nnungi,
    Ayi Mukama ow’Eggye!
Omwoyo gwange guyaayaana,
    gwagala na kuzirika,
olw’empya za Mukama,
    omutima gwange n’omubiri gwange bikoowoola Katonda omulamu.
Weewaawo,
    ne nkazaluggya yeekoledde ekisu,
    n’akataayi ennyumba mwe binaakulizanga abaana baabyo
awo okumpi n’Ebyoto byo,
    Ayi Mukama Ayinzabyonna, Kabaka wange, era Katonda wange.
Balina omukisa ababeera mu nnyumba yo,
    banaakutenderezanga.

Alina omukisa omuntu eyeesiga amaanyi go,
    era assaayo omwoyo okutambulira mu makubo go.
Bayita mu kiwonvu Baka,
    ne bakifuula ekifo ky’ensulo;
    n’enkuba ya ddumbi n’ejjuza ebidiba byakyo.
Bagenda beeyongera amaanyi,
    okutuusa lwe batuuka mu maaso ga Katonda mu Sayuuni.

Wulira okusaba kwange, Ayi Mukama Katonda ow’Eggye;
    mpuliriza, Ayi Katonda wa Yakobo.
Ayi Katonda, Engabo yaffe,
    tunuulira kabaka wo n’okusaasira oyo gwe wafukako amafuta.

10 Okumala olunaku olumu mu mpya zo,
    kisinga okubeera emyaka olukumi mu bifo ebirala.
Njagala okuba omuggazi mu nnyumba ya Katonda wange,
    okusinga okubeeranga mu weema z’abakola ebibi.
11 Kubanga Mukama Katonda ye njuba yaffe era ye ngabo yaffe;
    atuwa emikisa gye awamu n’ekitiibwa;
tewaliiwo kirungi na kimu ky’ataawa
    abo abatambulira mu makubo ge nga tebaliiko kyakunenyezebwa.

12 Ayi Mukama ow’Eggye
    alina omukisa omuntu akwesiga.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 84

Psalmul 84

Pentru dirijor. De cântat în ghitit[a]. Al korahiţilor. Un psalm.

Cât de plăcute sunt Lăcaşurile Tale,
    Doamne al Oştirilor[b]!

Sufletul meu tânjeşte şi suspină
    după curţile Domnului.
Inima şi trupul meu strigă de bucurie
    către Dumnezeul cel Viu.

Chiar şi pasărea îşi găseşte o casă,
    chiar şi rândunica îşi găseşte un cuib pentru ea,
        un loc unde să-şi pună puii,
un loc la altarele Tale,
    Doamne al Oştirilor, Împăratul meu şi Dumnezeul meu!
Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta,
    căci ei Te laudă mereu!Sela
Ferice de oamenii a căror tărie este în Tine
    şi a căror inimă se îndreaptă spre înălţimile Sionului.
Când străbat aceştia valea Plângerii[c],
    ei o prefac într-un loc cu izvoare,
        pe care ploaia timpurie îl acoperă cu iazuri[d].
Ei merg din putere în putere
    şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu, în Sion.
Doamne, Dumnezeul Oştirilor[e], ascultă-mi rugăciunea!
    Pleacă-Ţi urechea, Dumnezeule al lui Iacov!Sela
Scut al nostru, ia aminte, Dumnezeule!
    Priveşte cu bunăvoinţă la faţa unsului Tău!

10 Mai bine o zi în curţile Tale,
    decât o mie în altă parte.
Mai bine stau[f] în pragul Casei[g] Dumnezeului meu,
    decât să locuiesc în corturile răutăţii.
11 Căci Domnul Dumnezeu este soare şi scut;
    El dă îndurare şi slavă.
        Nu lipseşte de bine pe cei ce umblă în integritate.

12 Doamne al Oştirilor,
    ferice de omul care-şi pune încrederea în Tine!

Notas al pie

  1. Psalmii 84:1 Titlu. Vezi Ps. 8
  2. Psalmii 84:1 Ebr.: YHWH Ţevaot; şi în vs. 3, 12
  3. Psalmii 84:6 Lit.: valea Baca, cu referire, probabil, la o vale aridă, situată pe drumul peregrinilor spre Ierusalim; este posibil ca autorul să fi avut în vedere şi un joc de cuvinte bazat pe asonanţă (cuvinte care sună asemănător, dar se scriu diferit şi au înţelesuri diferite) între numele văii şi specificul ei (o zonă aridă, lipsită de apă) şi substantivul plângere, de unde unele traduceri au redat Valea Plângerii
  4. Psalmii 84:6 Sau: de binecuvântări; berekot (iazuri)-berakot (binecuvântări)
  5. Psalmii 84:8 Ebr.: YHWH Elohim Ţevaot
  6. Psalmii 84:10 Sau: o mie unde aleg eu într-alt loc. / Am ales să stau mai bine
  7. Psalmii 84:10 Sau: Mai bine să păzesc porţile Casei