Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 80

Ya Mukulu wa Bayimbi. Ku ddoboozi, “Amalanga g’Endagaano.” Zabbuli ya Asafu.

1Wulira, Ayi Omusumba wa Isirayiri;
    ggwe akulembera Yusufu ng’alunda ekisibo kyo;
ggwe atudde ku ntebe ey’obwakabaka mu bakerubi, twakire.
    Amaanyi go galabike mu Efulayimu,
ne mu Benyamini ne mu Manase,[a]
    ojje otulokole.

Tukomyewo gy’oli, Ayi Katonda,
    otutunuulize amaaso ag’ekisa,
    otulokole.

Ayi Katonda, Mukama ow’Eggye,
    olituusa ddi okusunguwalira okusaba kw’abantu bo?
Wabaliisa emmere ejjudde amaziga;
    n’obanywesa ebikopo by’amaziga musera.
Otufudde eky’okusekererwa mu baliraanwa baffe,
    n’abalabe baffe ne batuduulira.

Tukomyewo gy’oli, Ayi Mukama ow’Eggye,
    otutunuulize amaaso go ag’ekisa,
    tulokolebwe.

Waleeta omuzabbibu ng’oguggya mu Misiri;
    n’ogobamu amawanga agaali mu nsi muno n’ogusimba.
Wagulongooseza ettaka, ne gumera,
    emirandira ne ginywera bulungi, ne gwagaagala mu nsi.
10 Ekisiikirize kyagwo ne kibikka ensozi,
    n’amatabi gaagwo ne gaba ng’emivule egy’amaanyi.
11 Amatabi gaagwo ne gatuuka ku Nnyanja eya Wakati
    n’amatabi g’ennyanja gaayo ne gatuuka ku Mugga Fulaati.

12 Kale wamenyera ki ebisenge byagwo,
    abayitawo bonna ne beenogera ebibala byagwo?
13 Embizzi ez’omu kibira zigwonoona,
    na buli nsolo ey’omu nsiko egulya.
14 Tukyukire, Ayi Katonda ow’Eggye,
    otunuulire ensi ng’osinziira mu ggulu;
olabirire omuzabbibu guno.
15     Gwe wagwesimbira n’omukono gwo ogwa ddyo,
    era ggwe weerondera omwana wo.

16 Bagutemye, ne bagwokya omuliro;
    abakoze ekyo banenye mu bukambwe, obazikirize.
17 Naye muwe amaanyi omusajja oyo gw’oyagala
    era omwana oyo gwe weerondera.
18 Bwe tutyo tuleme okukuvaako, n’okukukuba amabega.
    Otuzzeemu amaanyi, naffe tunaakoowoolanga erinnya lyo.

19 Otukomyewo gy’oli, Ayi Mukama Katonda ow’Eggye,
    otutunuulize amaaso go ag’ekisa,
    tulyoke tulokolebwe.

Notas al pie

  1. 80:2 Ebika ebyo ebisatu, bazzukulu ba Lakeeri; baagoberera Essanduuko y’Endagaano nga bakumba okulaga mu nsi ensuubize.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 80

Psalm 80

En bön om återupprättelse efter en stor förödelse

1För körledaren, efter ”Förbundstecknets lilja”[a]. En psalm av Asaf.

2Israels herde, lyssna,

du som leder Josef som en hjord!

Du, som tronar över keruberna,

träd fram i glans

3inför Efraim, Benjamin och Manasse.

Väck din styrka och kom till vår räddning!

4Upprätta oss, Gud!

Låt ditt ansikte lysa,

så att vi blir räddade!

5Herre, härskarornas Gud,

hur länge ska du vara vred på ditt folks böner?

6Du har låtit dem äta tårebröd,

gett dem tårar att dricka i mängder.

7Du har gjort oss till ett stridsämne för våra grannar.

Våra fiender hånar oss.

8Härskarornas Gud, upprätta oss!

Låt ditt ansikte lysa,

så att vi blir räddade!

9Du tog en vinranka ut ur Egypten,

du drev bort folken och planterade den.

10Du röjde marken

och den slog rot, den uppfyllde landet.

11Bergen täcktes av dess skugga,

mäktiga[b] cederträd av dess grenar.

12Den bredde ut sina grenar mot havet

och sina skott ända till floden[c].

13Varför har du brutit ner dess murar,

så att vem som helst som går förbi kan plocka av den?

14Vildsvin från skogen slukar i sig den,

markens djur äter upp den.

15Härskarornas Gud, kom tillbaka!

Se ner från himlen och ta hand om denna vinranka,

16den som du med egen hand har planterat

och låtit växa åt dig.

17De har huggit ner den och bränt den,

men de ska förgås inför din tillrättavisande blick.

18Håll din hand över mannen vid din högra sida,

den människoson som du har fostrat.

19Då ska vi inte mer vika bort från dig.

Håll oss vid liv så att vi alltid kan åkalla ditt namn.

20Herre, härskarornas Gud,

låt ditt ansikte lysa,

så att vi blir räddade!

Notas al pie

  1. 80:1 Jfr not till 60:1.
  2. 80:11 Ordagrant: Guds, vilket ibland tycks användas för att markera superlativ.
  3. 80:12 Det är floden Eufrat som avses.