Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 66

Ya mukulu wa bayimbi. Oluyimba, Zabbuli ya Dawudi.

1Yimbira Mukama n’eddoboozi ery’omwanguka, ggwe ensi yonna.
    Muyimbe ekitiibwa ky’erinnya lye.
    Mumuyimbire ennyimba ezimusuuta.
Gamba Katonda nti, “Ebikolwa byo nga bya ntiisa!
    Olw’amaanyi go amangi
    abalabe bo bakujeemulukukira.
Ab’omu nsi yonna bakuvuunamira,
    bakutendereza,
    bayimba nga bagulumiza erinnya lyo.”

Mujje mulabe Katonda ky’akoze;
    mulabe eby’entiisa by’akoledde abaana b’abantu!
Ennyanja yagifuula olukalu.
    Abantu baasomoka omugga n’ebigere nga temuli mazzi,
    kyetuva tujaguza.
Afuga n’amaanyi ge emirembe gyonna;
    amaaso ge agasimba ku mawanga,
    ab’omutima omujeemu baleme okumujeemera.

Mutendereze Katonda waffe, mmwe amawanga;
    eddoboozi ery’okumutendereza liwulirwe wonna.
Oyo y’atukuumye ne tuba balamu,
    n’ataganya bigere byaffe kuseerera.
10 Kubanga ggwe, Ayi Katonda, otugezesezza,
    n’otulongoosa nga bwe bakola ffeeza mu muliro.
11 Watuteeka mu kkomera,
    n’otutikka emigugu.
12 Waleka abantu ne batulinnyirira;
    ne tuyita mu muliro ne mu mazzi,
    n’otutuusa mu kifo eky’okwesiima.

13 Nnaayambukanga mu yeekaalu yo n’ebiweebwayo ebyokebwa,
    ntuukirize obweyamo bwange gy’oli,
14 nga ndeeta ekyo emimwa gyange kye gyasuubiza;
    akamwa kange kye kaayogera bwe nnali mu kabi.
15 Nnaawaayo gy’oli ssaddaaka ez’ensolo ensava,
    mpeeyo ne ssaddaaka ey’endiga ennume;
    mpeeyo ente ennume n’embuzi.

16 Mujje muwulire, mmwe mwenna abatya Katonda,
    mbategeeze ebyo by’ankoledde.
17 Namukaabirira n’akamwa kange,
    ne mutendereza n’olulimi lwange.
18 Singa nnali nsirikidde ekibi mu mutima gwange,
    Mukama teyandimpulirizza;
19 ddala ddala Katonda yampuliriza era n’awulira eddoboozi lyange nga nsaba.
20 Katonda atenderezebwenga,
    atagobye kusaba kwange,
    wadde okunziggyako okwagala kwe okutaggwaawo!

Korean Living Bible

시편 66

하나님이 행하신 일에 대한

감사와 찬양

(성가대 지휘자를 따라 부른 찬양시)

1온 땅이여, 즐겁게 외쳐
하나님을 찬양하라!
그의 영광스러운 이름을 노래하고
그에게 영광스러운 찬양을 돌려라!
너희는 하나님께 이렇게 말하라.
“주께서 행하시는 일이
정말 놀랍습니다.
주의 능력이 너무 크시므로
주의 원수들이 주께 복종합니다.
온 세상이 주께 경배하고
주를 찬양하며
주의 이름을 높여 노래합니다.”

너희는 와서
하나님이 행하신 일을 보아라.
그가 사람들에게
행하시는 일이 놀랍지 않은가!
하나님이 바다를
육지로 변하게 하시므로
우리 조상들이 강을
걸어서 건넜으니
그가 행하신 일을 기뻐하자.
그가 능력으로 영원히 다스리시며
온 세상을 지켜 보고 계신다.
거역하는 자들아, 우쭐대지 말아라.

모든 민족들아,
우리 하나님을 찬양하며
그 찬양소리가 들리게 하라.
그는 우리 생명을 보존하시고
우리를 넘어지지 않게 하신다.

10 하나님이시여,
주는 불로 은을 연단하듯이
우리를 연단하셨습니다.
11 우리를 이끌어
그물에 걸려들게 하시고
우리 등에 무거운 짐을 지우셨으며
12 원수들이 우리를
짓밟게 하셨습니다.
우리가 불과 물을 통과했으나
이제는 주께서 우리를
[a]안전한 곳으로
이끌어내셨습니다.
13 내가 불로 태워 바치는
번제를 가지고
주의 집에 들어가서
주께 서약한 것을 갚겠습니다.
14 이것은 내가 환난을 당할 때
주께 드리기로
약속했던 것입니다.
15 내가 주께 살진 짐승과
숫양의 제물을 드리고
수소와 염소를 드리겠습니다.
16 하나님을 두려워하는 자들아,
너희는 다 와서 들어라.
하나님이 나를 위해 행하신 일을
내가 너희에게 말하리라.
17 내가 도움을 얻으려고
그에게 부르짖었고
노래로 그를 찬양하였다.
18 내가 만일 마음속에
죄를 그대로 품고 있었다면
주께서 나의 부르짖는 소리를
듣지 않았을 것이다.
19 그러나 하나님은 들으셨으며
내 기도 소리에
귀를 기울이셨다!
20 하나님을 찬양하세.
그가 내 기도를 거절하지 않으시고
나에게 그의 한결같은 사랑을
아끼지 않으셨네.

Notas al pie

  1. 66:12 또는 ‘풍부한 곳으로’