Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 64

Ya Mukulu wa Bayimbi. Zabbuli ya Dawudi.

1Ayi Katonda, owulire eddoboozi lyange, ery’okwemulugunya kwange;
    okuume obulamu bwange eri okutiisibwatiisibwa omulabe.

Onkweke mpone enkwe z’abakola ebibi,
    onzigye mu kibinja ky’aboonoonyi, abaleekaana
abawagala ennimi zaabwe ng’ebitala,
    ne balasa ebigambo byabwe ng’obusaale obutta.
Beekweka ne bateega oyo atalina musango bamulase;
    amangwago ne bamulasa nga tebatya.

Bawagiragana mu kigendererwa kyabwe ekibi
    ne bateesa okutega emitego mu kyama;
    ne boogera nti, “Ani asobola okutulaba?”
Beekobaana okukola ebitali bya bwenkanya, ne boogera nti,
    “Tukoze enteekateeka empitirivu.”
    Ddala ddala ebirowoozo by’omuntu n’omutima gwe byekusifu.

Naye Katonda alibalasa n’obusaale bwe;
    alibafumita, mangwago ne bagwa ku ttaka.
Ebyo bye boogera biribaddira,
    ne bibazikiriza,
    ababalaba ne babanyeenyeza emitwe.
Olwo abantu bonna ne batya,
    ne bategeeza abalala omulimu gwa Katonda,
    ne bafumiitiriza ku ebyo by’akoze.

10 Omutuukirivu ajagulizenga mu Mukama,
    era yeekwekenga mu ye.
    Abo bonna abalina omutima omulongoofu bamutenderezenga!

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 64

Gud straffer ondskab

1Til korlederen: En sang af David.

Hør min bøn, Gud, midt i min nød.
    Red mig fra fjendernes angreb.
Skærm mig mod deres skumle planer,
    beskyt mig mod deres ondskabsfulde list.
Deres tunger er som skarpe sværd,
    deres ord som giftige pile.
De sigter på de uskyldige fra deres baghold,
    de skyder dem ned uden skrupler.
De mødes for at ægge hinanden til ondskab
    og planlægge, hvor de skal sætte deres fælder.
        „Ingen opdager noget,” siger de selvsikkert.
De udklækker grusomme planer,
    som de hemmeligt fører ud i livet.
        Et menneskes tanker ligger skjult i sindet.
Men Gud vil selv ramme dem med sin straf,
    pludselig bliver de gennemboret af hans pile.
Deres egne ord vil fælde dem,
    og alle, som oplever deres fald,
vil ryste på hovedet i foragt
10     og fyldes af ærefrygt for Gud.
De vil forkynde Guds store undere
    og forstå hans retfærdige dom.
11 De gudfrygtige skal glæde sig over Gud
    og søge tilflugt hos ham.
        Alle de retskafne skal glæde sig.