Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 62

Ya Mukulu wa Bayimbi. Ya Yedusuni. Zabbuli ya Dawudi.

1Emmeeme yange ewummulira mu Katonda yekka;
    oyo obulokozi bwange mwe buva.
Ye yekka, lwe lwazi lwange era bwe bulokozi bwange;
    ye kye kigo kyange siinyeenyezebwenga n’akatono.

Mulituusa ddi nga mulumba omuntu,
    mmwe mwenna okwagala okumusuula wansi
    ng’ekisenge ekyewunzise era ng’olukomera oluyuuguuma?
Bateesa okumuggya
    mu kifo kye ekinywevu,
    basanyukira eby’obulimba.
Basaba omukisa n’emimwa gyabwe
    so nga munda bakolima.

Emmeeme yange ewummulire mu Katonda yekka;
    kubanga mu ye mwe muli essuubi lyange.
Ye yekka lwe lwazi lwange era bwe bulokozi bwange,
    ye kye kigo kyange, siinyeenyezebwenga.
Okulokolebwa kwange n’ekitiibwa kyange biri mu Katonda yekka;
    ye lwe lwazi lwange olw’amaanyi era kye kiddukiro kyange.
Mumwesigenga bulijjo mmwe abantu,
    mumutegeezenga byonna ebiri mu mitima gyammwe,
    kubanga Katonda kye kiddukiro kyaffe.

Abaana b’abantu mukka bukka,
    abazaalibwa mu bugagga bulimba bwereere;
ne bwe bageraageranyizibwa ku minzaani,
    n’omukka gubasinga okuzitowa.
10 Temwesigamanga ku bujoozi
    wadde ku bintu ebibbe.
Temuyitirira okwewaanirawaanira mu bugagga bwammwe ne bwe bweyongeranga,
    era temubumalirangako mwoyo gwammwe.

11 Katonda ayogedde ekintu kimu,
    kyokka nze nziggyemu ebintu bibiri nti:
Katonda, oli w’amaanyi,
12     era ggwe, Ayi Mukama, ojjudde okwagala.
Ddala olisasula buli muntu
    ng’ebikolwa bye bwe biri.

Korean Living Bible

시편 62

하나님만 의지하라

(다윗의 시. 성가대 지휘자를 따라 여두둔의 창법으로 부른 노래)

1내 영혼이 말없이
하나님만 바라보니
구원이 그에게서 나옴이라.
오직 그분만이
나의 반석, 나의 구원,
나의 요새시니
내가 흔들리지 않으리라.

무너지는 담과
흔들리는 울타리 같은 자를
언제까지 너희가
단합하여 공박하겠느냐?
[a]너희가 그를
높은 자리에서
끄집어내리기만을 바라고
거짓말을 즐겨하니
입으로는 축복하고
속으로는 저주하는구나.

나의 영혼아,
말없이 하나님만 바라보아라.
나의 희망이 그에게서 나온다.
오직 그분만이
나의 반석, 나의 구원,
나의 요새시니
내가 흔들리지 않으리라.
나의 구원과 명예가
하나님께 달려 있으니
그는 나의 든든한 반석과
피난처이시다.
나의 백성들아,
항상 하나님을 신뢰하고
그에게 모든 문제를 털어놓아라.
하나님은 우리의 피난처이시다.

사람은 신분이 천하건 귀하건
다 무익하고
한번의 입김에 불과하니
저울에 달면 아무것도 아니요
입김보다도 더 가볍다.
10 너희는 착취를 일삼지 말고
훔친 물건을 자랑하지 말며
재산이 늘어도
그것을 의지하지 말아라.
11 하나님이
한두 번 하시는 말씀을
들었지만
능력은 하나님께 속한 것이다.
12 여호와여, 주는
사랑과 자비가 풍성하셔서
각 사람이 행한 대로
갚아 주시는 분이십니다.

Notas al pie

  1. 62:4 원문에는 ‘저희가’