Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 59

Ya Mukulu wa Bayimbi. Ku ddoboozi, “Tozikiriza.” Zabbuli ya Dawudi, Sawulo bwe yatuma bakuume enju ya Dawudi bamutte.

1Ayi Katonda wange, mponya abalabe bange;
    onnwanirire, abantu bwe bangolokokerako.
Omponye abakola ebitali bya butuukirivu,
    era ondokole mu batemu.

Laba banneekwekeredde nga banteega okunzita.
    Abasajja ab’amaanyi abakambwe banneekobera, Ayi Mukama,
    so nga soonoonye wadde okubaako ne kye nsobezza.
Sirina kye nsobezza, naye bateekateeka okunnumba.
    Tunuulira obuzibu bwange, osituke, onnyambe.
Ayi Mukama Katonda ow’Eggye, Katonda wa Isirayiri,
    golokoka obonereze amawanga gonna;
    abo bonna abasala enkwe tobasaasira.

Bakomawo buli kiro,
    nga babolooga ng’embwa,
    ne batambulatambula mu kibuga.
Laba, bwe bavuma!
    Ebigambo biwamatuka mu kamwa kaabwe ng’ebitala,
    nga boogera nti, “Ani atuwulira?”
Naye ggwe, Ayi Mukama, obasekerera,
    era amawanga ago gonna oganyooma.

Ayi Katonda, Amaanyi gange, nnaakwesiganga
era nnaakutenderezanga, kubanga ggwe kigo kyange ekinywevu. 10     Katonda wange anjagala
anankulemberanga,
    ne ndyoka neeyagalira ku balabe bange.
11 Tobatta, Ayi Mukama, engabo yaffe,
    abantu bange baleme kwerabira;
mu buyinza bwo obungi, baleke batangetange;
    n’oluvannyuma obakkakkanyize ddala.
12 Amalala gaabwe n’ebyonoono ebiva mu kamwa kaabwe,
    n’ebigambo by’oku mimwa gyabwe
    leka byonna bibatege ng’omutego.
Kubanga bakolima era ne boogera eby’obulimba.
13     Bamaleewo n’ekiruyi kyo,
    bamalirewo ddala;
amawanga gonna galyoke gategeere
    nga Katonda wa Yakobo y’afuga ensi yonna.

14 Bakomawo nga buwungedde
    nga babolooga ng’embwa,
    ne batambulatambula mu kibuga.
15 Banoonya emmere buli wantu mu kibuga,
    ne bawowoggana bwe batakkuta.
16 Naye nze nnaayimbanga nga ntendereza amaanyi go;
    mu makya nnaayimbanga ku kwagala kwo;
kubanga ggwe kigo kyange,
    era ggwe kiddukiro kyange mu buzibu bwange.

17 Ggwe, Ayi Katonda, Amaanyi gange, nnaakuyimbiranga nga nkutendereza;
    kubanga ggwe kigo kyange, era ggwe Katonda wange, anjagala.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 59

Psalmul 59

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Nu nimici!“. Al lui David. Un mihtam[a] compus pe vremea când Saul a trimis să-i supravegheze casa acestuia, ca să-l ucidă.

Dumnezeul meu, izbăveşte-mă de duşmanii mei,
    protejează-mă de cei ce s-au ridicat împotriva mea!
Izbăveşte-mă de făcătorii de rele,
    mântuieşte-mă de oamenii însetaţi de sânge!

Căci iată-i cum îmi pândesc sufletul,
    nişte oameni puternici uneltesc împotriva mea,
        deşi nu am greşit cu nimic, nu am păcătuit, Doamne!
Fără să am vreo vină, ei sunt pregătiţi să mă atace.
    Ridică-Te să vii în întâmpinarea mea şi priveşte!
Tu, Doamne, Dumnezeul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel,
ridică-Te să pedepseşti toate neamurile!
    Nu avea milă de nici unul din aceşti trădători răi!Sela
Se întorc seara, urlă precum câinii
    şi dau târcoale cetăţii.
Iată ce scot din gurile lor:
    săbii ies printre buzele lor
        şi zic: „Cine ne aude?“
Dar Tu, Doamne, râzi de ei,
    îţi baţi joc de toate neamurile.

Tăria mea, pe Tine Te aştept,
    căci Dumnezeu este întăritura mea!
10 Dumnezeu, Care este îndurător cu mine, merge înaintea mea,
    Dumnezeu îmi descoperă pândarii.
11 Totuşi nu-i omorî,
    ca nu cumva cei din poporul meu să uite!
Fă-i să rătăcească, prin puterea Ta,
    şi doboară-i, Stăpâne, Scutul nostru!
12 Să fie prinşi în propria lor mândrie,
    în păcatele gurii lor, în cuvintele de pe buzele lor;
să li se socotească blestemele şi minciunile!
13     Să-i mistuie mânia, să-i stingă şi să nu mai fie!
Fă-i să recunoască că Dumnezeu stăpâneşte în Iacov
    şi până la marginile pământului.Sela
14 Se întorc seara, urlă precum câinii
    şi dau târcoale cetăţii.
15 Ei rătăcesc după mâncare
    şi bombănesc dacă nu se satură.
16 Eu însă voi cânta tăria Ta,
    dimineaţa voi striga cu bucurie despre îndurarea Ta,
căci Tu mi-ai fost întăritură
    şi adăpost în ziua necazului meu.

17 Tăria mea, pe Tine Te voi lăuda,
    căci Dumnezeu este întăritura mea,
        Dumnezeu Care este îndurător cu mine!

Notas al pie

  1. Psalmii 59:1 Titlu. Vezi Ps. 16