Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 46

Ya Mukulu wa Bayimbi: Zabbuli ya Batabani ba Koola.

1Katonda kye kiddukiro kyaffe, era ge maanyi gaffe;
    omubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku.
Kyetunaavanga tulema okutya, ensi ne bw’eneeyuuguumanga,
    ensozi ne bwe zinaasiguulukukanga ne zigwa mu buziba bw’ennyanja;
amazzi g’ennyanja ne bwe ganaayiranga ne gabimba ejjovu
    ensozi ne zikankana olw’okwetabula kwago.

Waliwo omugga, emyala gyagwo gisanyusa ekibuga kya Katonda,
    kye kifo ekitukuvu ekya Katonda Ali Waggulu Ennyo.
Tekirigwa kubanga Katonda mw’abeera.
    Katonda anaakirwaniriranga ng’obudde bunaatera okukya.
Amawanga geetabula, obwakabaka bugwa;
    ayimusa eddoboozi lye ensi n’esaanuuka.

Mukama ow’Eggye ali naffe,
    Katonda wa Yakobo kye kigo kyaffe.

Mujje, mulabe Mukama by’akola,
    mulabe nga bw’afaafaaganya ensi.
Y’akomya entalo mu nsi yonna;
    akutula emitego gy’obusaale, effumu alimenyaamenya;
    amagaali n’engabo abyokya omuliro.
10 Musiriikirire mutegeere nga nze Katonda.
    Nnaagulumizibwanga mu mawanga.
    Nnaagulumizibwanga mu nsi.

11 Katonda ow’Eggye ali naffe;
    Katonda wa Yakobo kye kigo kyaffe.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 46

Psalmul 46

Pentru dirijor. Al korahiţilor. De cântat în alamot[a]. Un cântec.

Dumnezeu este adăpostul şi tăria noastră,
    un ajutor Care nu lipseşte niciodată în necaz!
De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar clătina pământul
    şi s-ar zgudui munţii în inima mărilor,
chiar dacă i-ar vui şi i-ar fierbe apele
    şi s-ar ridica până acolo încât să se cutremure munţii!Sela
Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu,
    Locul Sfânt al locuinţelor Celui Preaînalt.
Câtă vreme este Dumnezeu în mijlocul ei, ea nu se clatină;
    Dumnezeu îi vine în ajutor la fiecare revărsat al zorilor.
Neamurile se agită, regatele se clatină;
    când Îşi ridică El glasul, pământul se topeşte.

Domnul Oştirilor este cu noi,
    Dumnezeul lui Iacov este întăritura noastră!Sela
Veniţi şi priviţi lucrările Domnului,
    prin care El a pustiit pământul!
El opreşte războaiele până la capătul lumii,
    zdrobeşte arcul, rupe lancea
        şi arde în foc carele[b].
10 „Opriţi-vă şi recunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu!
    Eu voi fi înălţat printre neamuri,
        voi fi înălţat pe pământ!“

11 Domnul Oştirilor este cu noi,
    Dumnezeul lui Iacov este întăritura noastră!Sela

Notas al pie

  1. Psalmii 46:1 Titlu. Indicaţie muzicală necunoscută.
  2. Psalmii 46:9 Sau: scuturile