Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 42

EKITABO II

Zabbuli 42–72

Ya Mukulu wa Bayimbi: Zabbuli ya Batabani ba Koola.

1Ng’empeewo bw’ewejjawejja olw’amazzi,
    n’emmeeme yange bw’etyo bwe wejjawejja ku lulwo, Ayi Katonda.
Emmeeme yange eyaayaanira Katonda, Katonda omulamu.
    Ndigenda ddi ne nsisinkana Katonda?
Nkaabirira Mukama
    emisana n’ekiro.
Amaziga gange gabadde emmere yange emisana n’ekiro,
    abantu ne baŋŋamba nti, “Katonda wo ali ludda wa?”
Bino mbijjukira nga nfuka emmeeme yange
    nga bwe nagendanga n’ekibiina ekinene,
ne nkulembera ennyiriri z’abantu empanvu,
    nga tugenda mu nnyumba ya Katonda,
nga tuyimba mu ddoboozi ery’omwanguka
    n’okwebaza mu kibiina ekijaguza.

Lwaki oweddemu amaanyi ggwe emmeeme yange?
    Lwaki otabusetabuse mu nda yange?
Essuubi lyo liteeke mu Katonda,
    kubanga natenderezanga omulokozi wange era Katonda wange;
    ye mubeezi wange.

Ayi Katonda wange, emmeeme yange yennyise,
    yeeraliikiridde;
naye nkujjukira olw’ebyo bye wakola mu nsi ya Yoludaani
    ne ku nsozi engulumivu eza Kalumooni[a] ne ku Lusozi Mizali.
Obuziba bukoowoola obuziba,
    olw’okuwuluguma kw’ebiyiriro
amayengo n’amasingisira go
    bimpiseeko.

Mukama alaga okwagala kwe emisana n’ekiro
    ne muyimbira oluyimba lwe;
    y’essaala eri Katonda w’obulamu bwange.

Ŋŋamba Katonda, olwazi lwange nti,
    “Lwaki onneerabidde?
Lwaki ŋŋenda nkungubaga
    olw’okujoogebwa abalabe bange?”
10 Mbonyaabonyezebwa ng’abalabe bange
    bancocca,
nga bwe bagamba buli kiseera nti,
    “Katonda wo ali ludda wa?”

11 Lwaki wennyise Ayi ggwe emmeeme yange?
    Lwaki otabusetabuse mu nda yange?
Weesigenga Katonda,
    kubanga nnaamutenderezanga,
    Omulokozi wange era ye Katonda wange.

Notas al pie

  1. 42:6 Kalumooni ye yali ensalo ey’omu bukiikakkono ey’ensi ensuubize

Korean Living Bible

시편 42

제 2 권

(42-72)

하나님을 사모하는 영혼

(고라 자손의 교훈시. 성가대 지휘자를 따라 부른 노래)

1하나님이시여,
사슴이 시냇물을 갈망하듯이
내 영혼이 주를 갈망합니다.

내 영혼이 살아 계신 하나님을
애타게 그리워하는데
내가 언제나 나아가서
하나님을 뵐 수 있을까?
내가 밤낮 부르짖어
눈물이 내 음식이 되었으나
사람들은
“네 하나님이 어디 있느냐?”
하고 종일 나를 비웃는구나.
내가 전에 기쁨의 찬송을 부르며
명절을 지키러 가는 군중들을
하나님의 집으로 곧잘 인도했는데
내가 지난 일을 생각하니
마음이 상하는구나.

내 영혼아, 어째서 네가 낙심하며
내 속에서 불안해 하는가?
너는 네 희망을 하나님께 두어라.
나는 내 구원이 되시는
하나님을 찬양하리라.

내 하나님이시여,
내 영혼이 내 속에서 낙심하므로
요단강이 흐르고
헤르몬산과 미살산이
우뚝 선 이 곳에서
내가 주를 기억합니다.
주의 파도와 물결이 나를 엄습하고
슬픔의 홍수가 폭포같이
나에게 쏟아집니다.
낮에는 여호와께서 나에게
한결같은 사랑을 베푸시니
밤에는 내가 그에게 찬송하고
내 생명의 하나님께 기도하리라.
내가 나의 반석 되시는 하나님께
“어째서 나를 잊으셨습니까?
어째서 내가 내 원수들에게
이런 고통을
받아야 합니까?” 하나
10 그들은 항상 나를 조롱하며
“네 하나님이 어디 있느냐?”
하고 말하니
내가 뼈에 사무치도록 괴롭구나.
11 내 영혼아, 어째서 네가 낙심하며
내 속에서 불안해 하는가?
너는 네 희망을 하나님께 두어라.
나는 내 구원이 되시는
하나님을 찬양하리라.