Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 30

Zabbuli n’Oluyimba. Okuwaayo Yeekaalu. Zabbuli ya Dawudi.

1Nnaakugulumizanga, Ayi Mukama,
    kubanga wannyimusa;
    n’otoganya balabe bange kunneeyagalirako.
Ayi Mukama, nakukaabirira onnyambe,
    n’omponya.
Ayi Mukama, omwoyo gwange waguggya emagombe,
    n’omponya ekinnya.

Muyimbire Mukama nga mumutendereza, mmwe abatukuvu be;
    mutendereze erinnya lye ettukuvu.
Kubanga obusungu bwe bwa kiseera buseera,
    naye obulungi bwe bwa mirembe gyonna.
Amaziga gayinza okubaawo ekiro kyokka
    essanyu ne lijja nga bukedde.

Bwe namala okunywera
    ne njogera nti, “Sigenda kusiguukululwa.”
Ayi Mukama, bwe wanjagala,
    wanyweza olusozi lwange;
naye bwe wankweka amaaso go
    ne neeraliikirira.
Ggwe gwe nakoowoola, Ayi Mukama;
    ne nkukaabirira Mukama, onsaasire.
“Kingasa ki bwe nzika mu kinnya
    ne nzikirira?
Enfuufu eneekutenderezanga
    n’etegeeza abantu obwesigwa bwo?
10 Mpuliriza, Ayi Mukama, onsaasire;
    Ayi Mukama, onnyambe.”

11 Ofudde okwaziirana kwange amazina;
    onnyambuddemu ebibukutu, n’onnyambaza essanyu.
12 Omutima gwange gulemenga kusirika busirisi, wabula gukuyimbirenga ennyimba ez’okukutenderezanga.
    Ayi Mukama, Katonda wange, nnaakwebazanga emirembe gyonna.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 30

Psalm 30

En hyllning till Gud och ett tack för befrielse

1En psalm, en sång av David vid tempelinvigningen.

2Jag vill lova dig, Herre,

för du lyfte mig upp

och lät inte mina fiender triumfera över mig.

3Herre, min Gud, jag bad till dig,

och du helade mig.

4Herre, du förde mig upp ur dödsriket,

du räddade mig tillbaka till livet,

från att fara ner i graven.

5Lovsjung Herren, ni hans fromma,

prisa hans heliga namn!

6Hans vrede varar bara ett ögonblick

men hans nåd hela livet.

Gråten kan gästa om natten,

men när morgonen gryr kommer glädjen.

7När jag levde i min trygghet sa jag till mig själv:

”Ingenting kan rubba mig.”

8Herre, i din godhet ställde du mig på en fast berggrund.[a]

Men när du vände bort ditt ansikte från mig,

blev jag skräckslagen.

9Jag ropade till dig, Herre,

jag bad Herren om nåd.

10”Vad vinner du genom att låta mig gå under, ner i graven?

Kan stoftet prisa dig?

Kan det berätta om din trofasthet?

11Hör, Herre, var nådig mot mig,

Herre, bli min hjälpare!”

12Då förvandlade du min klagan till dans.

Du tog av mig sorgdräkten och klädde mig i glädje.

13Därför vill jag sjunga lovsånger och aldrig tystna.

Herre, min Gud, jag vill prisa dig i evighet!

Notas al pie

  1. 30:8 Grundtextens innebörd är osäker.