Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 25

Zabbuli ya Dawudi.

1Eri ggwe, Ayi Mukama,
    gye ndeeta okusaba kwange.

Neesiga ggwe, Ayi Mukama, tondeka kuswala mu maaso g’abalabe bange. Tobaganya kumpangula.
Ddala ddala abakwesiga tebaajulirirenga,
    naye ab’enkwe baliswazibwa.

Njigiriza nga bwe nnaakolanga, Ayi Mukama,
    ondage amakubo go mwe nnaatambuliranga.
Onjigirizenga okunywerera ku mazima go, era onkulemberenga mu byonna;
    kubanga ggwe Katonda, ow’obulokozi bwange
    era essuubi lyange liri mu ggwe olunaku lwonna.
Jjukira, Ayi Mukama, okusaasira kwo okunene, n’okwagala kwo okungi,
    kubanga byava dda.
Tojjukira bibi byange
    n’obujeemu bwange eby’omu buvubuka bwange.
Onzijukire, Ayi Mukama,
    ng’okwagala kwo gye ndi bwe kuli, kubanga oli mulungi.

Mukama mulungi, era wa mazima,
    noolwekyo ayigiriza aboonoonyi ekkubo lye.
Abawombeefu abaluŋŋamya mu kkubo ettuufu
    n’abayigiriza ekkubo lye.
10 Amakubo ga Mukama gonna gajjudde okwagala n’amazima
    eri abo abagondera endagaano ye n’ebiragiro bye.
11 Olw’erinnya lyo, Ayi Mukama,
    onsonyiwe ebibi byange, kubanga bingi.

12 Omuntu wa ngeri ki atya Katonda?
    Oyo gw’anaayigirizanga okukwata ekkubo lye yamulondera.
13 Obulamu bwe bunajjuzibwanga emikisa gya Katonda,
    era bazzukulu be ensi eriba yaabwe.
14 Mikwano gya Mukama be bo abamugondera;
    anaababikkuliranga ekyama eky’endagaano ye.
15 Ntunuulira Mukama buli kiseera,
    kubanga yekka y’anzigya mu kabi.

16 Nkyukira, Ayi Mukama, onkwatirwe ekisa,
    kubanga nsigadde bw’omu, era ndi munafu.
17 Obuyinike bweyongedde mu mutima gwange;
    mponya okweraliikirira kwange.
18 Tunuulira ennaku endiko, weetegereze obulumi bwange;
    onzigyeko ebibi byange byonna.
19 Laba abalabe bange nga bwe beeyongedde obungi
    n’okunkyawa kwe bankyawamu!

20 Labiriranga obulamu bwange, obamponye;
    tondekanga mu buswavu,
    kubanga ggwe kiddukiro kyange.
21 Amazima n’obulongoofu bindabirirenga,
    essubi lyange liri mu ggwe.

22 Nunula Isirayiri, Ayi Katonda,
    omuwonye emitawaana gye gyonna.

Korean Living Bible

시편 25

인도와 보호를 위한 기도

(다윗의 시)

1여호와여,
내가 주께 기도합니다.
나의 하나님이시여,
내가 주를 의지합니다.
내가 부끄러움을
당하지 않게 하시고
내 원수들이 나를 이겨
기뻐하지 못하게 하소서.
주를 신뢰하는 자는
부끄러움을 당하지 않으나
[a]주를 배반하는 자는
부끄러움을 당할 것입니다.

여호와여,
주의 뜻을 나에게 보이시고
주의 길을 나에게 가르치소서.
주의 진리로 나를
인도하시고 가르치소서.
주는 내 구원의 하나님이시므로
내가 하루 종일
주만 바라봅니다.
여호와여, 옛날부터 보여 주신
주의 크신 자비와
사랑을 기억하소서.
내 어릴 때의 죄와 허물을
기억하지 마시고
주의 한결같은 사랑과
선하심을 따라 나를 기억하소서.

여호와는 선하시고 정직하시므로
죄인들에게 바른 길을 가르치시고
겸손한 자들을
옳은 길로 인도하시며
그들에게 자기 뜻을 가르치신다.
10 여호와께서는
그의 약속과 [b]명령을 지키는
모든 사람들을
성실과 사랑으로 인도하시는구나.
11 여호와여, 내 죄가 많을지라도
주의 이름을 위해 용서하소서.

12 여호와를 두려운 마음으로
섬기는 자가 누구냐?
그가 택할 길을
하나님이 가르치시리라.
13 그는 언제나 번영을 누리며 살고
그의 자손들은 땅을 상속하리라.
14 여호와께서는 자기를
두려운 마음으로 섬기는 자들에게
친밀감을 가지시고
그 약속의 비밀을
그들에게 보이실 것이다.
15 내가 항상 여호와를 바라보는 것은
그분만이 나를 위험에서
건져 줄 수 있기 때문이다.
16 여호와여, 내가 외롭게
고통을 당하고 있습니다.
나에게 돌이키셔서
주의 자비를 베푸소서.
17 내 마음의 고통이
점점 더해 갑니다.
나를 이 모든 괴로움에서
건져 주소서.
18 나의 슬픔과 고통을 보시고
내 모든 죄를 용서하소서.
19 수많은 나의 원수들을 보소서.
저들이 나를
몹시 미워하고 있습니다.
20 나의 생명을 지키시고
나를 구하소서.
내가 주를 신뢰합니다.
내가 수치를 당하지 않게 하소서.
21 내가 주를 바라봅니다.
주의 성실함과 정직함으로
나를 보호하소서.

22 하나님이시여,
주의 백성 이스라엘을
그 모든 환난에서 구해 주소서.

Notas al pie

  1. 25:3 또는 ‘무고히 속이는 자는’
  2. 25:10 또는 ‘증거를’