Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 21

Ya Mukulu wa Bayimbi. Zabbuli ya Dawudi.

1Ayi Mukama, kabaka ajaguliza mu maanyi go.
    Obuwanguzi bw’omuwadde nga bumuleetedde essanyu lingi!

Omuwadde omutima gwe bye gwetaaga,
    era buli ky’asabye n’akamwa ke tokimummye.
Ddala ddala wamwaniriza n’emikisa gyo egijjudde ebirungi,
    n’omutikkira engule eya zaabu omuka ennyo ku mutwe gwe.
Yakusaba obulamu, era n’obumuwa,
    ennaku ennyingi ez’emirembe n’emirembe.
Obuwanguzi bwe wamuwa bumuleetedde ekitiibwa kinene.
    Omuwadde ekitiibwa n’oyatiikirira.
Ddala omuwadde emikisa gyo egy’olubeerera,
    n’omujjuza essanyu ng’oli naye buli kiseera.
Kubanga kabaka yeesiga Mukama,
    era olw’okwagala okutaggwaawo okw’oyo Ali Waggulu Ennyo,
    kabaka tagenda kunyeenyezebwa.

Omukono gwo guliwamba abalabe bo bonna;
    omukono gwo ogwa ddyo gulikwata abo abakukyawa.
Bw’olirabika, Ayi Mukama,
    olibasiriiza n’omuliro ng’ogw’omu kyoto ekyengeredde.
Mukama, ng’ajjudde obusungu, alibamira bonna,
    era alibamalirawo ddala.
10 Olizikiriza ezzadde lyabwe ku nsi,
    n’abaana baabwe bonna n’obamalawo mu baana b’abantu.
11 Newaakubadde nga bakusalira enkwe,
    ne bateekateeka ebikolwa ebibi, kyokka tewali kye basobola kutuukiriza.
12 Balikyuka ne bakudduka bwe baliraba
    ng’obaleezeemu omutego gwo ogw’obusaale.

13 Ogulumizibwenga, Ayi Mukama, mu maanyi go.
    Tunaayimbanga nga tutendereza obuyinza bwo.

Korean Living Bible

시편 21

승리에 대한 찬양

(다윗의 시. 성가대 지휘자를 따라 부른 노래)

1여호와여, 주께서
왕에게 힘을 주셨으므로
그가 기뻐하고
주께서 왕에게 승리를 주셨으므로
그가 즐거워합니다.
주께서는 그 마음의 소원을
들어주셨고
그의 요구를 거절하지
않으셨습니다.
주는 풍성한 축복으로
그를 영접하시고
순금 면류관을
그 머리 위에 씌우셨습니다.
그가 생명을 구했을 때
주께서 그것을 주시고
오래오래 살도록 하셨습니다.
주께서 그에게 승리를 주셔서
그의 영광이 한층 돋보이게 하시고
그에게 명성과 위엄도 주셨습니다.
주께서 그에게
영원한 축복을 주시고
그와 함께하셔서
그에게 한없는 기쁨을
누리게 하셨습니다.
왕이 여호와를 의지하므로
그는 가장 높으신 분의
크신 사랑으로
흔들리지 않을 것입니다.

왕은 자기를 미워하는
모든 원수들을 붙잡아
그가 [a]나타날 때에
그들을 용광로처럼 되게 할 것이다. 여호와께서 그의 분노로
그들을 삼키실 것이니
불이 그들을 소멸하리라.
10 그들의 후손이
하나도 살아 남지 못할 것이니
왕이 그들을 모조리 죽일 것임이라.
11 그들이 왕을 해할 음모를 꾸미지만
성공하지 못할 것이다.
12 그들은 왕이 자기들을 향해
활을 겨누고 있는 것을 보고
돌아서서 도망하리라.

13 여호와여, 주의 능력이 크시니
높임을 받으소서.
우리가 주의 크신 능력을
노래하고 찬양하겠습니다.

Notas al pie

  1. 21:9 또는 ‘노할 때에’