Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 17

Okusaba kwa Dawudi.

1Wulira, Ayi Mukama, okukoowoola kwange nga nneegayirira,
    wuliriza okukaaba kwange.
Tega okutu owulirize okukoowoola kwange,
    kubanga tekuva ku mimwa gya bulimba.
Nzigyako omusango;
    kubanga olaba ekituufu.

Weekenneenyezza omutima gwange era n’onkebera n’ekiro.
    Ne bw’onongezesa toobeeko kibi ky’onsangamu;
    kubanga mmaliridde obutayogeranga bya bulimba.
Ggwe, gwe nkoowoola,
    ngoberedde ebigambo by’akamwa ko,
ne neewala
    ebikolwa by’abantu abakambwe.
Nnyweredde mu makubo go,
    era ebigere byange tebiigalekenga.

Nkukoowoola, Ayi Katonda, kubanga mmanyi ng’onnyanukula;
    ontegere okutu kwo owulire okusaba kwange.
Ndaga okwagala kwo okutaggwaawo, okwewuunyisa,
    ggwe alokola n’omukono gwo ogwa ddyo
    abo bonna abakweyuna nga badduka abalabe baabwe.
Onkuume ng’emmunye ey’eriiso lyo; onkweke mu kisiikirize ky’ebiwaawaatiro byo.
Omponye ababi abannumba,
    n’abalabe bange abanneetoolodde.

10 Omutima gwabwe mukakanyavu,
    n’akamwa kaabwe koogera by’amalala.
11 Banzingizza era banneetoolodde;
    bansimbye amaaso nga beeteeseteese okunsuula wansi.
12 Bali ng’empologoma enjala gy’eruma eyeeteeseteese okutaagula omuyiggo gwayo
    era ng’empologoma enkulu eteeze.

13 Golokoka n’ekitala kyo, Ayi Mukama,
    oyolekere abalabe bange obawangule, omponye ababi abo.
14 Ayi Mukama, mponya abantu,
    abantu ab’ensi n’omukono gwo, kubanga balowooleza mu bya bulamu buno byokka, n’emigabo gyabwe giri mu nsi.

Embuto zaabwe zigezze,
    obagaggawazizza ne baterekera n’abaana baabwe
    ne bazzukulu baabwe.
15 Nze ndikulaba n’amaaso mu butuukirivu
    era ndimatira, bwe ndiraba obwenyi bwo nga nzuukuse.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 17

Et gudfrygtigt menneskes bøn

1En bøn af David.

Herre, lyt til mig,
    for jeg er gudfrygtig.
Hør min bøn,
    for den kommer fra et oprigtigt hjerte.
Frikend mig, Herre,
    du kender dem, som gør det rette.
Du er klar over mine motiver,
    du kender mine inderste tanker.
Når du gransker mit hjerte, finder du intet forkert.
    Jeg har besluttet ikke at synde med mine ord.
Jeg har altid fulgt din vejledning
    og holdt mig fra onde menneskers handlinger.
Jeg har nøje fulgt den afmærkede sti,
    ikke vaklet, når det gjaldt at adlyde dine bud.
Jeg beder til dig, Gud,
    for jeg ved, du svarer mig.
        Bøj dig ned og lyt til mine ord.
Vis mig din trofaste nåde,
    for du redder dem, der søger ly hos dig fra deres fjender.
Beskyt mig, som du beskytter dit eget øje.
    Gem mig under dine vingers skygge.
Red mig fra de gudløse, som angriber mig,
    fra de morderiske fjender, som omringer mig.
10 De kender ikke til at vise nåde,
    men er fulde af hovmod.
11 De opsporer mig og omringer mig,
    de er parat til at gøre det af med mig.
12 De er som rovdyr på jagt efter bytte,
    som unge løver, der ligger på lur.
13 Kom og slå dem ned, Herre.
    Brug din magt til at redde mig fra dem.
14 Frels mig med din stærke hånd, Herre,
    red mig fra disse mordere.
De er rige og får alt, hvad de peger på.
    De har mange børn og kan efterlade dem en rigelig arv.[a]
15 Men jeg er uskyldig og ser frem til at se dit ansigt.
    Når jeg vågner, vil du åbenbare dig for mig.

Notas al pie

  1. 17,14 Teksten er uklar.