Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 147

1Mutendereze Mukama!

Kubanga kirungi okutenderezanga Katonda waffe;
    kubanga ajjudde ekisa, n’oluyimba olw’okumutenderezanga lumusaanira.

Mukama azimba Yerusaalemi;
    era akuŋŋaanya Abayisirayiri abaali mu buwaŋŋanguse.
Azzaamu amaanyi abo abalina emitima egimenyese,
    era ajjanjaba ebiwundu byabwe.
Mukama ategeka omuwendo gw’emmunyeenye;
    era buli emu n’agituuma erinnya.
Mukama waffe mukulu era wa kitiibwa; amaanyi g’obuyinza bwe tegatendeka,
    n’okutegeera kwe tekuliiko kkomo.
Mukama awanirira abawombeefu,
    naye abakola ebibi abasuulira ddala wansi.

Muyimbire Mukama ennyimba ez’okumwebaza;
    mumukubire entongooli ezivuga obulungi.

Mukama abikka eggulu n’ebire,
    ensi agitonnyeseza enkuba,
    n’ameza omuddo ne gukula ku nsozi.
Ente aziwa emmere, ne bannamuŋŋoona abato abakaaba abaliisa.

10 Essanyu lya Mukama teriri mu maanyi ga mbalaasi,
    wadde mu magulu g’omuntu,
11 wabula Mukama asanyukira abo abamussaamu ekitiibwa,
    era abalina essuubi mu kwagala kwe okutaggwaawo.

12 Tendereza Mukama ggwe Yerusaalemi,
    tendereza Katonda wo ggwe Sayuuni,
13 kubanga ebisiba enzigi zo, ye abinyweza,
    n’abantu bo abasulamu n’abawa omukisa.
14 Aleeta emirembe ku nsalo zo;
    n’akukkusa eŋŋaano esinga obulungi.

15 Aweereza ekiragiro kye ku nsi;
    ekigambo kye ne kibuna mangu.
16 Ayaliira omuzira ku ttaka ne gutukula ng’ebyoya by’endiga enjeru,
    n’omusulo ogukutte n’agusaasaanya ng’evvu.
17 Omuzira agukanyuga ng’obuyinjayinja;
    bw’aleeta obutiti ani ayinza okubusobola?
18 Mukama aweereza ekigambo kye, omuzira ne gusaanuuka;
    n’akunsa empewo, amazzi ne gakulukuta.
19 Yategeeza Yakobo ekigambo kye;
    Isirayiri n’amanya amateeka ga Mukama n’ebiragiro bye.
20 Tewali ggwanga na limu lye yali akolaganye nalyo bw’atyo;
    amawanga amalala tegamanyi mateeka ge.

Mutendereze Mukama!

Korean Living Bible

시편 147

하나님의 능력과 은혜

1여호와를 찬양하라!
우리 하나님을
찬송하는 것이 좋은 일이며
그를 찬양하는 것이
즐겁고 마땅한 일이다.
여호와께서
예루살렘을 재건하시며
이스라엘의 포로들을
돌아오게 하시고
마음이 상한 자를 고치시며
그들의 상처를 싸매시는구나.
그가 별의 수를 [a]정하시고
그 이름을 하나하나 부르신다.
우리 주는 위대하시고
능력이 많으시며
그 지혜가 무한하시다.
여호와는 겸손한 자를 붙드시지만
악인은 땅에 던지신다.

감사함으로 여호와께 노래하며
수금으로 우리 하나님께 찬송하라.
그가 하늘을 구름으로 덮으시고
땅에 비를 보내시며
산에 풀이 자라게 하시고
들짐승과 우는 까마귀 새끼에게
먹을 것을 주신다.
10 여호와는 힘찬 말이나
용감한 군인을
기뻐하는 것이 아니라
11 자기를 두려운 마음으로 섬기며
그의 한결같은 사랑을
바라는 자를 기뻐하신다.

12 예루살렘아, 여호와를 찬양하라!
시온아, 너의 하나님을 찬양하라!
13 그가 네 문을 튼튼하게 지키시고
네 백성에게 복을 주시며
14 네 경계선을 안전하게 지키시고
좋은 밀로 너를 배불리 먹이신다.

15 그가 땅에 명령을 내리시니
그 말씀이 속히 이루어지는구나.
16 그가 눈을 양털처럼 내리시며
서리를 재처럼 흩으시고
17 우박을 빵 부스러기처럼 던지시니
누가 그 추위를
견뎌낼 수 있겠는가?
18 그가 명령하시자 그것들이 녹고
그가 바람을 불게 하시자
물이 흐르는구나.
19 그는 자기 백성에게
말씀을 선포하시고
이스라엘에게 법과 교훈을 주셨다.
20 그가 어느 나라에도
이렇게 하지 않으셨으니
그들은 이 법을 알지 못하였다.

여호와를 찬양하라!

Notas al pie

  1. 147:4 또는 ‘계수하시고’