Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 145

Oluyimba lwa Dawudi olw’okutendereza.

1Nnaakugulumizanga ggwe Katonda wange, era Kabaka wange;
    era nnaatenderezanga erinnya lyo buli lunaku emirembe n’emirembe.
Nnaakutenderezanga buli lunaku;
    era nnaasuutanga erinnya lyo emirembe n’emirembe.

Mukama mukulu, wa kitiibwa, era asaanira okutenderezebwanga ennyo,
    n’obukulu bwe tebwogerekeka.
Buli mulembe gunaatenderanga gunnaagwo ebikolwa byo,
    era gunaatendanga emirimu gyo egy’amaanyi.
Nnaatendanga obukulu n’obulungi bw’ekitiibwa kyo,
    era nnaafumiitirizanga ku bikolwa byo ebyewuunyisa.
Abantu banaatendanga amaanyi g’ebikolwa byo eby’ekitalo,
    nange nnaatendanga obukulu bwo obw’ekitiibwa.
Banaayogeranga ku bulungi bwo obw’ekitalo nga bajaguza;
    era banaayimbanga olw’obutuukirivu bwo.

Mukama wa kisa, ajudde okusaasira,
    alwawo okusunguwala era ajudde okwagala okutaggwaawo.

Mukama mulungi eri buli muntu,
    era okusaasira kwe kubuna byonna bye yatonda.
10 Byonna bye watonda binaakutenderezanga, Ayi Mukama;
    n’abatukuvu bo banaakugulumizanga.
11 Banaayogeranga ku kitiibwa ky’obwakabaka bwo,
    era banaatendanga amaanyi go.
12 Balyoke bategeeze abantu bonna ebikolwa byo eby’amaanyi,
    n’ekitiibwa ky’obukulu obw’obwakabaka bwo.
13 Obwakabaka bwo, bwakabaka bwa lubeerera,
    n’obufuzi bwo bwa mirembe na mirembe.

Mukama by’ayogera byonna bya bwesigwa,
    n’ebikolwa bye bijjudde okusaasira.
14 Mukama awanirira abo bonna abazitoowereddwa,
    era ayimusa bonna abagwa.
15 Amaaso g’abantu bonna gatunuulira ggwe, Ayi Mukama,
    era bonna gw’obawa ebyokulya mu biseera byabyo.
16 Oyanjuluza engalo zo,
    ebiramu byonna n’obigabira bye byetaaga ne bikkuta.

17 Mukama mutuukirivu mu bikolwa bye byonna
    era ayagala byonna bye yatonda.
18 Mukama abeera kumpi n’abo bonna abamukoowoola;
    abo bonna abamukoowoola mu mazima.
19 Abo bonna abamussaamu ekitiibwa abawa bye baagala,
    era awulira okukaaba kwabwe n’abawonya.
20 Mukama akuuma bonna abamwagala,
    naye abakola ebibi alibazikiriza.

21 Akamwa kange kanaatenderezanga Mukama,
    era na buli kitonde kinaatenderezanga erinnya lye ettukuvu
    emirembe n’emirembe.

New Serbian Translation

Псалми 145

Давидова похвална песма.

1О, мој Боже, о, царе, величаћу тебе,
    име твоје благосиљаћу у веке векова!
Сваког дана благосиљаћу те,
    име ћу ти прослављати у веке векова.

Велики је Господ, предостојан славе,
    величанства недокучивога.
Поколење поколењу твоја дела разглашава,
    обзнањује силу твоју.
О красоти славе величанства твога,
    о стварима чудним твојим ја ћу да размишљам[a].
Говориће људи о снази твојих страшних дела,
    а и ја ћу да сведочим о твом величанству.
Казиваће сећање о твојој великој доброти,
    клицаће радосно о праведности твојој.

Милосрдан и милостив је Господ,
    спор на срџбу и богат милошћу!

Свакоме је Господ добар,
    милосрдан свим својим делима.
10 О, Господе, славиће те свако дело твоје;
    твоји верни благосиљаће те!
11 О слави твога царства говориће,
    о снази твојој сведочиће;
12 дела ће му силна објавити људима,
    и славну красоту његовога царства.
13 Царство свих времена јесте царство твоје,
    твоја владавина за све нараштаје.

14 Господ је ослонац за све који падну,
    узданица за све понижене.
15 Тебе очекују баш свачије очи
    и ти им дајеш храну кад је томе време.
16 Руку своју ти отвараш
    и ситиш жељу сваког живог бића.

17 На свим путевима својим праведан је Господ
    и веран је у сваком подухвату.
18 Господ је близак свима што га призивају,
    свима што га у истини зову.
19 Испуњава чежњу богобојазнима,
    спасава их када чује како вапе.
20 Господ брани све који га воле,
    а злотворе све ће да разори.

21 Господу ће уста моја ускликнути славопоје!
    Нек све живо благосиља то свето му име,
    у веке векова!

Notas al pie

  1. 145,5 Овај глагол, ова мисао се може превести и овако: ја ћу да говорим.