Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 13

Ya Mukulu wa Bayimbi. Zabbuli ya Dawudi.

1Olinneerabira kutuusa ddi, Ayi Mukama? Okutuusa emirembe gyonna?
    Olikomya ddi okunkweka amaaso go?
Okulumwa mu mmeeme yange kulikoma ddi,
    n’okunyolwa okwa buli lunaku mu mutima gwange kuliggwaamu ddi?
    Abalabe bange balikomya ddi okumpangulanga nga beegulumiza?

Onnyanukule, Ayi Mukama Katonda wange;
    onzizeemu amaanyi nneme okufa.
Si kulwa ng’omulabe wange yeewaana nti, “Mmuwangudde;”
    abalabe bange ne bajaguza nga ngudde.

Naye nze neesiga okwagala kwo okutajjulukuka;
    era omutima gwange gunaasanyukiranga mu bulokozi bwo.
Nnaayimbiranga Mukama,
    kubanga ankoledde ebirungi.

Korean Living Bible

시편 13

속히 도와 달라는 기도

(다윗의 시. 성가대 지휘자를 따라 부른 노래)

1여호와여, 언제까지
나를 잊으시겠습니까?
영원히 잊으실 작정이십니까?
나에게 주의 얼굴을
언제까지 숨기시겠습니까?
내가 언제까지 번민하며
하루 종일 슬퍼해야 합니까?
언제까지 내 원수들이
나를 이기겠습니까?

여호와 나의 하나님이시여,
나를 바라보시고 응답하소서.
내가 죽음의 잠을 자지 않도록
내 눈을 밝혀 주소서.
내 원수들이
“우리가 너를 이겼다”
하고 말하지 못하게 하소서.
그들이 내가 넘어진 것을
기뻐하지 못하게 하소서.
내가 한결같은
주의 사랑을 의지하고
주의 구원을 기뻐하겠습니다.

여호와께서 나를
후하게 축복하셨으니
내가 그를 찬양하리라.