Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 12

Ya Mukulu wa Bayimbi. Zabbuli ya Dawudi.

1Tuyambe, Ayi Mukama, kubanga tewakyali n’omu amanyi Katonda;
    abantu abeesigwa bonna baweddewo.
Buli muntu alimba munne;
    akamwa kaabwe akawaana koogera bya bulimba.

Mukama, osirise akamwa k’abo bonna abeewaanawaana,
    na buli lulimi olwenyumiriza;
nga boogera nti, “Tujja kuwangula n’olulimi lwaffe, era tufune byonna bye twetaaga n’akamwa kaffe,
    kubanga ani alitukuba ku mukono.”

Mukama ayogera nti, “Olw’okujoogebwa kw’abanafu,
    n’olw’okusinda kw’abali mu bwetaavu,
nnaasituka kaakano
    ne nnwanirira abo abalumbibwa.”
Ebigambo bya Mukama bya bwesigwa era bya mazima.
    Bigeraageranyizibwa n’effeeza
    erongoosebbwa obulungi emirundi musanvu mu kyoto eky’ebbumba.

Ayi Mukama, tukwesiga ng’onootukuumanga,
    n’otuwonya abantu abali ng’abo emirembe gyonna.
Ababi beeyisaayisa
    nga bagulumiza ebitaliimu nsa.

Korean Living Bible

시편 12

부패한 시대에 도움을 구하는 기도

(다윗의 시. 성가대 지휘자를 따라 낮은 음으로 부른 노래)

1여호와여,
도우소서.
경건한 자가 없어지고
정직한 자가 사라졌습니다.
모두 서로 속이고
거짓말로 아첨합니다.
여호와여,
아첨하는 입을 막으시고
자랑하는 혀를 끊으소서.
그들이 말합니다.
“우리가 우리 혀로 이기리라.
우리의 입술은 우리 것인데
누가 우리 입을 막는단 말인가!”

그러나 여호와는 말씀하십니다.
“짓눌리고 가난하며
탄식하는 자를 위해
내가 일어나리라.
그들의 소원대로
내가 그들을 안전한 곳에 두어
보호하리라.”
여호와의 말씀은 확실하여
용광로에 일곱 번이나
정련한 은처럼 순수합니다.

여호와여,
악한 자들의 손에서
영원히 우리를
지키시고 보호하소서.
더럽고 추한 일이
판을 치는 때에
악인들이 곳곳에
우글거리고 있습니다.