Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 11

Ya Mukulu wa Bayimbi. Zabbuli ya Dawudi.

1Mu Mukama mwe neekweka;
    ate muyinza mutya okuŋŋamba nti,
    “Ddukira ku nsozi ng’ebinyonyi?
Kubanga laba ababi baleega emitego gyabwe
    egy’obusaale,
balase abalina omutima
    omulongoofu.
Emisingi nga gizikirizibwa,
    omutuukirivu ayinza kukola ki?”

Mukama ali mu Yeekaalu ye entukuvu;
    Mukama atudde ku ntebe ye ey’obwakabaka eri mu ggulu.
Amaaso ge gatunuulira
    era geetegereza abaana b’abantu.
Mukama akebera abatuukirivu
    naye omutima gwe gukyawa ababi,
    n’abakola eby’obukambwe.
Ababi alibayiwako
    amanda ag’omuliro;
    n’empewo ezibambula gwe guliba omugabo gwabwe.

Kubanga Mukama mutuukirivu
    era ayagala eby’obutuukirivu;
    abo abalongoofu be balimulaba.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 11

Psalmul 11

Pentru dirijor. Al lui David.

La Domnul găsesc adăpost! Cum puteţi să-mi spuneţi:
    „Fugi în munţii voştri ca o pasăre“?
Cei răi îşi încordează arcul,
    îşi potrivesc săgeata pe coardă,
ca să-l ţintească pe întuneric
    pe cel cu inima cinstită.
Când temeliile se surpă,
    ce mai poate face cel drept?

Domnul este în Templul Său cel sfânt,
    Domnul este pe tronul Lui din ceruri.
Ochii Lui privesc
    şi pleoapele Lui îi cercetează pe fiii oamenilor.
Domnul îl cercetează pe cel drept,
    dar pe cel rău şi pe cel ce iubeşte violenţa,
        sufletul Lui îi urăşte.[a]
Peste cei răi va face să plouă cărbuni aprinşi şi pucioasă,
    un vânt dogoritor este cupa de care au parte,
căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea,
    iar cei drepţi privesc faţa Lui.

Notas al pie

  1. Psalmii 11:5 Sau: Domnul îl cercetează pe cel drept şi pe cel rău / iar pe cel ce iubeşte violenţa, sufletul Lui îl urăşte.