Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Yobu 9

Yobu Ayanukula

1Yobu n’alyoka addamu nti,

“Ddala nkimanyi nga kino kituufu.
    Naye omuntu asobola atya okuba omutuukirivu eri Katonda?
Wadde ng’omuntu yandyagadde okuwakana naye,
    tayinza kumuddamu kibuuzo na kimu ku bibuuzo olukumi.
Amagezi ge ga nsusso, amaanyi ge mangi nnyo;
    ani eyali amuwakanyizza n’avaayo nga taliiko binuubule?
Asimbula ensozi ne zivaayo nga tezimanyiridde
    era n’azivuunika ng’asunguwadde.
Ensi aginyeenya n’eva mu kifo kyayo
    era n’akankanya empagi zaayo.
Ayogera eri enjuba ne teyaka,
    akugira n’alemesa ekitangaala ky’emmunyeenye okulabika.
Ye yekka abamba eggulu
    era n’atambulira ku mayengo g’ennyanja.
Ye mukozi wa Nabaliyo, entungalugoye ne Kakaaga,
    n’ebibinja eby’emunyeenye eby’obukiikaddyo.
10 Akola ebyewuunyo ebizibu okunnyonnyola,
    n’akola n’ebyamagero ebitabalika.
11 Bw’ayita we ndi sisobola kumulaba,
    bw’ampitako, sisobola kumutegeera.
12 Bw’aba alina ky’aggya ku muntu, ani ayinza okumuziyiza?
    Ani ayinza okumubuuza nti kiki ky’okola?
13 Katonda taziyiza busungu bwe;
    n’ebibinja bya Lakabu byakankanira wansi w’ebigere bye.
14 Kaakano nnyinza ntya okuwakana naye?
    Nnyinza ntya okufuna ebigambo mpakane naye?
15 Wadde nga siriiko musango, sisobola kubaako kye muddamu,
    mba nnyinza kwegayirira bwegayirizi oyo Omulamuzi wange ankwatirwe ekisa.
16 Ne bwe na ndimukoowodde n’ampitaba,
    sirowooza nti yandimpadde ekiseera n’ampuliriza.
17 Yandimenyeemenye mu muyaga
    nannyongerako ebiwundu awatali nsonga.
18 Teyandindese kuddamu mukka
    naye yandimmaliddewo ddala nga mbonaabona.
19 Bwe kiba nga kigambo kya maanyi bwanyi, ye wa maanyi.
    Era bwe kiba kya kusala musango, ani alimuyita?
20 Ne bwe sandibaddeko musango, akamwa kange kandigunsalidde.
    Ne bwe bandinnangiridde nti siriiko kyakunenyezebwa, kandirangiridde nti gunsinze.

21 “Wadde nga sirina kyakunenyezebwa,
    sikyefaako,
    obulamu bwange mbunyooma.
22 Byonna kye kimu, kyenva ŋŋamba nti,
    Azikiriza bonna abataliiko musango awamu n’abakozi b’ebibi.
23 Kawumpuli bw’aba asse mbagirawo,
    Mukama asekerera okubonaabona kw’abatalina musango.
24 Ensi yaweebwayo mu mukono gw’abakozi b’ebibi.
    Abikka ku maaso g’abagiramula.
    Bw’aba nga si Mukama, kale ani?
25 Kaakano ennaku zange zidduka okusinga omuddusi,
    zifuumuuka, tezirina kalungi ke ziraba.
26 Zifuumuuka ng’amaato ag’ebitoogo[a] agadduka ennyo,
    ng’empungu eyanguyiriza okugenda eri omuyiggo.
27 Bwe ŋŋamba nti, Leka neerabire okusinda kwange,
    oba nti neerabire obunyiikaavu bwange, nsekemu,
28 ne neekokkola okubonaabona kwange,
    mmanyi nga Mukama tombale ng’ataliiko musango.
29 Omusango gunsinze,
    lwaki nteganira obwereere?
30 Ne bwe nandinaabye sabbuuni
    n’engalo zange ne nzitukuza,
31 era wandinsudde mu kinnya,
    n’engoye zange zennyini ne zinneetamwa.
32 Kubanga Mukama si muntu nga nze bwe ndi nti muddemu,
    era nti tusisinkane tuwozaŋŋanye mu mbuga z’amateeka.
33 Tewali mutabaganya
    ayinza kututeekako mukono gwe ffembi,
34 eyandizigyeko omuggo gwa Katonda
    entiisa ye n’erekeraawo okunzijira.
35 Olwo nno nandyogedde nga simutya;
    naye nga bwe kiri kaakano, sisobola.”

Notas al pie

  1. 9:26 Amaato ag’ebitoogo gaakolebwanga mu Misiri

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 9

Răspunsul lui Iov

1Iov a răspuns:

„Da, ştiu că aşa e,
    dar poate un om să fie drept înaintea lui Dumnezeu?
Dacă s-ar certa cineva cu El,
    din o mie de întrebări nu I-ar putea răspunde nici măcar la una.
El are o inimă înţeleaptă şi o putere mare.
    Cine I se poate împotrivi şi să reuşească?
El mută munţii fără ca aceştia să ştie
    când îi răstoarnă în mânia Sa.
El scutură pământul din locul său
    şi face ca stâlpii să-i tremure.
El porunceşte soarelui şi nu mai răsare;
    El acoperă lumina stelelor.
El singur întinde cerurile
    şi calcă pe valurile mării.
El a făcut Ursul şi Orionul,
    Pleiadele şi constelaţiile sudului.
10 El face lucruri mari şi nepătrunse,
    minuni fără număr.
11 Iată, El trece pe lângă mine şi nu-L pot vedea,
    trece şi nu-mi dau seama.
12 Dacă vrea să ia ceva, cine-L poate opri?
    Cine-I poate spune: «Ce faci?»
13 Dumnezeu nu-Şi întoarce înapoi mânia;
    chiar şi oştile lui Rahab[a] Îi sunt supuse.
14 Deci cum pot eu să-I răspund,
    cum pot să-mi caut cuvintele înaintea Lui?
15 Chiar dacă aş fi drept, nu I-aş putea răspunde,
    nu pot decât să cer îndurare de la Judecătorul meu.
16 Dacă L-aş chema la judecată şi mi-ar răspunde,
    n-aş crede că mi-a ascultat glasul.
17 El mă zdrobeşte printr-o furtună
    şi-mi înmulţeşte rănile fără motiv.
18 Nu mă lasă să-mi trag suflarea,
    ci mă umple de amărăciune.
19 Dacă e vorba de putere, El e puternic;
    dacă e vorba de judecată, cine-L[b] poate convoca la judecată?
20 Chiar dacă aş fi drept, gura mea mă va condamna;
    oricât de nevinovat aş fi, El mă va dovedi vinovat.
21 Sunt nevinovat, dar nu mai ţin la mine.
    Îmi dispreţuiesc viaţa.
22 Îmi e tot una, de aceea zic:
    «El îl nimiceşte şi pe cel nevinovat şi pe cel rău deopotrivă.»
23 Şi măcar de ar aduce biciul imediat moartea, …
    dar El râde de durerea celui nevinovat.
24 Când o ţară e dată pe mâna celui rău,
    El acoperă ochii judecătorilor lui.
        Dacă nu El, atunci cine?

25 Zilele mele sunt mai iuţi decât alergătorul;
    zboară fără să fi văzut fericirea.
26 Trec ca o luntre de papirus pe apă,
    ca un vultur care se repede asupra prăzii.
27 Dacă zic: «Îmi voi uita plângerea,
    îmi voi schimba înfăţişarea şi voi fi voios!»,
28 atunci mă cuprinde spaima de toate durerile mele,
    pentru că ştiu că nu mă vei găsi nevinovat.
29 Dacă tot voi fi condamnat,
    de ce să mă mai trudesc degeaba?
30 Chiar dacă m-aş spăla cu săpun[c]
    şi mi-aş curăţa mâinile cu leşie,
31 Tu tot m-ai cufunda în mocirlă,
    de s-ar scârbi şi hainele de mine.
32 Căci El nu este un om ca mine, ca să-I pot răspunde
    şi să putem merge împreună la judecată.
33 Şi nu se află nici măcar un mijlocitor între noi,
    care să-şi pună mâinile peste noi amândoi,
34 ca astfel El să-Şi dea la o parte nuiaua
    şi să nu mă mai înspăimânte cu groaza Lui.
35 Atunci aş vorbi fără să mă mai tem de El,
    însă nu aşa mi se întâmplă.

Notas al pie

  1. Iov 9:13 Monstru mitic al mării, reprezentând haosul; şi în 27:12
  2. Iov 9:19 LXX; TM: cine mă
  3. Iov 9:30 Sau: zăpadă