Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Obadiya

Kuno kwe kwolesebwa kwa Obadiya.

Mukama Ayinzabyonna kwe yamuwa ku bikwata ku nsi ya Edomu.

Tuwulidde obubaka obuva eri Katonda,
    Katonda yaweereza omubaka eri amawanga n’obubaka buno nti,
“Mugolokoke tulumbe Edomu tumulwanyise.”

“Laba, ndibafuula aba wansi ennyo mu mawanga,
    era olinyoomererwa ddala.
Mwelimbye n’amalala agali mu mitima gyammwe,
    mmwe abasula mu mpuku ez’omu njazi,
    era ne muzimba amaka gammwe waggulu ku njazi.
Mmwe aboogera nti,
    ‘Ani alituwanulayo n’atussa wansi?’
Wadde nga mwewanika waggulu ng’empungu
    era ne muzimba ebisu byammwe wakati w’emmunyeenye,
    ndibawanulayo ne mbasuula wansi,”
    bw’ayogera Mukama.
“Singa ababbi babajjira,
    n’abanyazi ne babalumba ekiro,
akabi nga kaba kabatuuseeko.
    Tebandibabbyeko byonna bye baagala?
Oba singa abanozi b’emizabbibu bakujjiridde,
    tebandireseeko obuzabbibu butono nnyo?
Esawu alinyagulurwa,
    eby’obugagga bye ebikusike birinyagibwa.
Abaalagaana naawe balikusindiikiriza ku nsalo,
    Mikwano gyo balikulimbalimba ne bakuwangula;
abo abalya emmere yo balikutega omutego,
    balikutega omutego kyokka toliguvumbula.

“Ku lunaku olwo,
    sirizikiriza bagezi b’e Edomu,
    abantu ab’amagezi ababeera mu nsozi za Esawu?” bw’ayogera Mukama.
“Abalwanyi bo abazira ggwe, Temani, balitya,
    era na buli muntu mu nsozi za Esawu
    alittibwa.
10 Olw’ebikolwa eby’obukambwe ebyo bye wakola muganda wo Yakobo,
    oliswazibwa.
    Olizikirizibwa n’otaddayo kuwulirwa.
11 Ku lunaku lwe wayimirira ku bbali n’otofaayo,
    nga banyaga obugagga bwa Isirayiri,
ne bannaggwanga ne bayingira mu miryango gye,
    ne bakuba obululu okulaba atwala Yerusaalemi,
    wali omu ku bo.
12 Tosaanye kusekerera muganda wo
    mu biseera bye eby’okulaba ennaku,
wadde okusanyuka ku lunaku
    olw’okuzikirira kw’abantu ba Yuda,
newaakubadde okwewaana ennyo
    ku lunaku lwe baatawaanyizibwa ennyo.
13 Temukumba nga muyita mu miryango gy’abantu bange
    ku lunaku kwe baalabira obuyinike,
wadde okubasekerera
    ku lunaku kwe baabonaabonera,
newaakubadde okutwala obugagga bwabwe
    ku lunaku lwe baatuukibwako akabi.
14 Temulindira mu masaŋŋanzira
    okutta abo abadduka,
wadde okuwaayo abawonyeewo
    mu biro eby’okulabiramu ennaku.

15 “Olunaku luli kumpi kwe ndisalira
    amawanga gonna omusango.
Nga bwe mwakola abalala, nammwe bwe mulikolebwa.
    Ebikolwa byammwe biribaddira.
16 Ng’abantu bange bwe baanywa ekikompe eky’ekibonerezo ku lusozi lwange olutukuvu
    n’amawanga ageetooloddewo bwe galikinywa obutakoma;
balikinywa,
    babe ng’abataganywangako.
17 Naye ku Lusozi Sayuuni baliwona,
    kubanga lutukuvu,
n’ennyumba ya Yakobo
    eritwala omugabo gwabwe.
18 Ennyumba ya Yakobo eriba omuliro,
    n’ennyumba ya Yusufu olulimi olw’omuliro.
Ennyumba ya Esawu eriba bisusunku,
    era baligyokya n’eggwaawo.
Tewaliba muntu wa nnyumba ya Esawu
    n’omu alisigalawo,
kubanga Mukama akyogedde.

19 “Abantu b’e Negebu balitwala
    olusozi Esawu,
n’abantu ab’omu biwonvu balitwala
    ensi y’Abafirisuuti.
Balyetwalira n’ennimiro ez’omu Efulayimu ne Samaliya,
    ne Benyamini ne yeetwalira Gireyaadi.
20 Ekibiina ky’Abayisirayiri abaali mu buwaŋŋanguse e Kanani,
    balyetwalira ensi, okutuukira ddala ku Zalefaasi;
abawaŋŋanguse abaava mu Yerusaalemi abali mu Sefalaadi,
    balyetwalira ebibuga mu Negebu.
21 Abanunuzi balyambuka ku Lusozi Sayuuni,
    okufuga ensozi za Esawu.
    Obwakabaka buliba bwa Mukama.”

Nouă Traducere În Limba Română

Obadia

Viziunea lui Obadia.

Aşa vorbeşte Stăpânul Domn despre Edom:

Judecată împotriva Edomului

(Noi am auzit un mesaj de la Domnul.
    Un mesager a fost trimis printre neamuri ca să zică:
        „Ridicaţi-vă! Să pornim la luptă împotriva lui!“)

„Iată, te voi face mic între neamuri!
    Vei fi foarte dispreţuit!
Aroganţa inimii tale te-a înşelat,
    pe tine care locuieşti în crăpăturile stâncii[a],
        care ai locuinţa pe înălţimi,
pe tine care zici în inima ta:
    «Cine mă va doborî la pământ?»
Chiar dacă te-ai înălţa precum vulturul
    şi ţi-ai aşeza cuibul între stele,
        şi de acolo te voi doborî! zice Domnul.
Dacă ar intra la tine nişte hoţi,
    nişte prădători, în timpul nopţii,
(o, cum vei fi de distrus!),
    n-ar fura ei doar cât ar avea nevoie?
Dacă ar veni nişte culegători de struguri la tine,
    n-ar lăsa ei câţiva ciorchini neculeşi?
O, cât de răvăşit va fi Esau
    şi cât de răscolite vor fi comorile lui ascunse!
Toţi cei cu care ai făcut legământ te vor izgoni până la hotar,
    iar prietenii tăi de încredere te vor înşela şi te vor birui.
Cei ce mănâncă din pâinea ta îţi vor întinde o cursă[b]
    de care nu-ţi vei da seama.[c]

În ziua aceea, zice Domnul,
    oare nu-i voi distruge Eu pe înţelepţii Edomului
        şi priceperea din muntele lui Esau?
Vitejii tăi, Temane[d], vor fi îngroziţi,
    astfel că toţi cei din muntele lui Esau
        vor fi ucişi în măcel.

Motivul condamnării Edomului

10 Din cauza violenţei faţă de fratele tău Iacov
    vei fi acoperit de ruşine,
        vei fi distrus pentru totdeauna.
11 În ziua în care ai stat deoparte,
    în ziua în care străinii îi luau averea,
atunci când necunoscuţii intrau pe porţile lui
    şi trăgeau la sorţi pentru Ierusalim,
        ai fost şi tu ca unul dintre ei!
12 N-ar fi trebuit să priveşti mulţumit la fratele tău
    în ziua nenorocirii lui,
nici să te bucuri de urmaşii lui Iuda
    în ziua nimicirii lor
şi nici să te lauzi
    în ziua strâmtorării lor!
13 N-ar fi trebuit să intri pe porţile poporului Meu
    în ziua nenorocirii lui,
nici să priveşti mulţumit la necazul acestuia
    în ziua nenorocirii sale
şi nici să pui mâna pe averea sa
    în ziua nenorocirii lui!
14 N-ar fi trebuit să stai la răspântii
    pentru a-i ucide pe fugarii lui,
nici să-i predai supravieţuitorii
    în ziua strâmtorării lui!

Domnul va judeca toate neamurile

15 Căci ziua Domnului este aproape
    pentru toate neamurile!
Cum ai făcut, aşa ţi se va face,
    şi faptele tale se vor întoarce asupra capului tău!
16 După cum voi aţi băut cupa mâniei[e] pe muntele Meu cel sfânt,
    tot aşa o vor bea necurmat toate neamurile.
Vor bea, vor înghiţi
    şi vor fi ca şi când n-ar fi existat vreodată.

Israel restaurat

17 Dar pe muntele Sion va fi izbăvirea!
    El va fi sfânt,
iar cei din Casa lui Iacov
    îşi vor lua iarăşi în stăpânire proprietăţile[f]!
18 Casa lui Iacov va fi un foc,
    iar Casa lui Iosif – o flacără.
Casa lui Esau va fi o mirişte
    pe care o vor aprinde şi o vor mistui,
şi nu va mai rămâne nici un supravieţuitor
    al Casei lui Esau,
        căci Domnul a vorbit!

19 Cei din Neghev[g] vor lua în stăpânire
    muntele lui Esau,
iar cei din zona deluroasă[h] vor lua în stăpânire
    ţara filistenilor!
Ei vor lua stăpânire ţinutul lui Efraim şi ţinutul Samariei,
    iar Beniamin va lua în stăpânire Ghiladul!
20 Oastea[i] aceasta de exilaţi israeliţi care sunt în Canaan
    vor lua în stăpânire ţara până la Sarepta,[j]
iar exilaţii Ierusalimului, care sunt în Sefarad,
    vor lua în stăpânire cetăţile din Neghev!
21 Izbăvitorii[k] se vor sui pe muntele Sion
    ca să judece muntele lui Esau.
        Şi Împărăţia va fi a Domnului!“

Notas al pie

 1. Obadia 1:3 Sau: de la Sela, capitala Edomului
 2. Obadia 1:7 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur
 3. Obadia 1:7 Sau: cursă, zicând: / Nu ştie nimic!
 4. Obadia 1:9 Teman desemna teritoriul situat la SE de Canaan fiind de multe ori sinonim cu Edom
 5. Obadia 1:16 Vezi Ier. 25:15-29
 6. Obadia 1:17 TM; LXX, Siriacă, Tg, VUL: Iacov / vor stăpâni peste cei ce i-au stăpânit
 7. Obadia 1:19 Ţinutul pustiu din sudul Canaanului, între Beer-Şeba şi Kadeş-Barnea; şi în 1:20
 8. Obadia 1:19 Ebr.: Şefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului şi ţărmul Mediteranei
 9. Obadia 1:20 Sensul termenului ebraic este nesigur
 10. Obadia 1:20 Sau: israeliţi / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta; sau: Exilaţii din aceste posesiuni (lit.: fortăreţe) aparţinând israeliţilor / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta
 11. Obadia 1:21 TM; LXX, Siriacă: Cei izbăviţi